Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

2012 Kpss genel Kültür ve yetenek sınavında çıkan bazı soruların cevapları


  • Anasayfa
  • 2012 Kpss genel Kültür ve yetenek sınavında çıkan bazı soruların cevapları
Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 

1. Atatürk Dönemi son Başbakan : Celal Bayar

 

2. Atatürk'ün çıkardığı gazete:  Mimber 

 

3. Eski türklerde tanrı-hükümdar.  Kut 

 

4.Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli vekil imza sayısı: ? 20 milletvekili

5. Nato toplantısı :  ABD

6. Ekonomi toplantısı : İstanbul

7-Türkiyenin Kredi Notunu Düşüren Uluslar Arası Kuruluş Nedir ? -S&P( Standart & Poor's)

 

8-Sakarya Projesine Hangi İller DahilDeğildir?  Yozgat
9.Mardin Batman tarih sorusu :
Artuklular

10. Havayı En Az Kirleten   Yakıt ?  Ambarlı doğalgaz santrali 

11. Meltemin oluşmasına neden olan etken?
12. 1921 anayasasındaki ilk değişiklik neydi? SALNATAN

13. Atatürk'ün tekrar askerlik görevine dönmesi hangi savaştan sonradır? sakarya
14. Beş yıllık kalkınma planında bize yardım eden ülke ?Sovyetler Birliği 

 

15 . Nutuk -1ve 2 sbfırkası yoktu.

16. İtihat terakki sorusu? Ziraat bankasının açılması 

17. ilkeler sorusu?  I-II ve III
18- Okuma yazma oranının artması ?- Millet mektepleri

 

 19. Ulufe dağıtmak ?  dirlik sahibinin görevi

20. Bakanlar kurulu ; KHK ve tüzük çıkarabilir..
21.
 Evlenme yaşı ?  17 doldurmuş olacak
22. K
urallar , ESENLİK;
23. 
Başkanın doğrudan doğruya yapamayacağı bakanları görevde almak

24. Musul'u ankara ant. ingiltereye bırakılması;

 

25.Sivas kong sonraki başarı AMAsYA Görüşmeleri

 

26.Erzurum kong taplanma nedeni olmayan İst resmen işğali
27-Sosyal  alanda eşitliğin sağlanması ?-Medeni kanun

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !


28. Tamamlayıcı hukuk yorumlayıcı hukuk ve emredici hukuk ?

29. Kim yönetmelik çıkaramaz? hukuk fakültesi

30  1923-1930 arası siyaset lozandaki çözülemeyen sorunlar ?
31 limanların ortak özelliği ?  Turizim Değildir
32. H
angi madenin çıkarıldığı yer yanlış verilmiştir  ? manganez (seydişehir- konya)

33. Nufus sayımı ile ilgili soru? kentsel nufus kırsal nufustan herzaman fazladır.
34. 
insanın   doğaya  katkısının en az olduğu faaliyet.? Arıcılık 
35. 
verilen haritada   şehirlerin  (samsun,mersin,istanbul ,izmir)ortak   özelliği  değildir? turist taşıma gelişmiştir
36. 
dış ticaret açığının büyümesine   etki  etmez  ?  üretilen malın   yurtiçinde  tüketilmesi
37. a
razi toplulaştırma ile ilgili soru? üretim artar

-)1921 Anayasasında Yapılan ilk değişiklik—İstiklal marşının Kabül Edilmesi

2-)Kut

3-Atatürkün Askerlğe Döndüğü Savaş—-Kütahya Eskişehirden Sonra

4-Minber Gazetesi

5-Malabadi Köprüsü-ARTUKLULAR

6-DARULKARAR

7-Son Başbakan–CELAL BAYAR

8- Nutuktaki Olaylar–1 ve 2 ydi 3 teki parti sonradan kurulmuş

9-Yayılmacı Dvletler—İTALYA

10-Erzurum kongresi toplanma neden değildir–İSTANBULUN İŞGALİ

11–Türkiyeye 1. 5 yıllık kalk. planında yardım eden ülke–RUSYA

12-okuma yazma oranının artması için yapılan– MİLLLET MEKTEPLERİNİN AÇILMASI

13-Sosyal Alanda Eşitliğin Sağlanması,Kadın Erkek Eşitliği Paragraf Sorusu—-MEDENİ KANUN

14-25.Sivas kong sonraki başarı—AMASYA GÖRÜŞMELERİ

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2012 Kpss genel Kültür ve yetenek sınavında çıkan bazı soruların cevapları ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
7 Temmuz 2012 Saat : 2:21

2012 Kpss genel Kültür ve yetenek sınavında çıkan bazı soruların cevapları Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik