Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

9.Sınıf Dil Ve Anlatım Kitabı soruları cevapları (2012-2013)


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 

 

 

Sayfa 43 

1.soru
üçüncü şahsın şiirinde noktalama işaretleri yok bu yüzden vurgu ve tonlamaya önem verilmez düz yazı gibi okunur ötekisinde ise vurgu ve tonlamya önem verilir çünkü nerde durup nerde sesimizi yükseltçeğimizi biliriz
2.soru
duraklama yerleri noktaların olduğu cümleler
3.soru
duraklamalar anlamı etkiler

Sayfa 45

1)perili köşk hikayesinde diyalog bölümleri farklı ses tonları ile söylenir.
2)farklı ses tonlarıyla ses tonları ile söylendikleri zaman değişlikler olur
3)arkasındaki:
parlıyordu=küçük ünlü uyumuna uymaz. ünlü daralması vardır.
gösterdiğim= yumuşama vardır.söyleyişiyi kolaylaştırır
tavuğu=küçük ünlü uyumunu bozar. yumuşama vardır söyleyişiyi kolaylaştırır
gözüyle=ünlü düşmesi,takılaşma,”y” kaynaştırma harfidir
hissetmeyince=ünsüz türemesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır.
hükmetmezdi=ünlü düşmesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır
görünüyor=büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna uymaz !

Sayfa 47
5. etkinlik
Bir solukta okumaya çalıştığımız metinde noktalama işaretleri yok.Bu yüzden duraklamadan,vurguya dikkat etmeden okuyoruz. Bu da metinden hiç birşey anlamamamıza sebep oluyor.
Diğer metinde ise noktalama işaretleri var. Noktalama işaretlerine,vurguya,tonlamaya dikkat ettiğimiz için metin rahatlıkla anlaşılabiliyor.
6.etkinlik
noktalama işaretlerine ve anlama dikkat ederim
7. etkinlik
1. zorlaştırıyor
2. eder özellikle tutukluk kusuruna sahip olan kişilerde
3. evet çünkü okuması güçlü olmayan bir kişi ikinci okumada bazı boğumlama kusurlarını düzeltebilir
4. duraklardaki nefesi göstermektedir

4.soRuuu = O = yuvarlak-kalın-geniş
U =yuvarlak-kalın-dar
A =geniş-kalın-düz
Ö=yuvarlak-ince-geniş
E=düz-geniş-ince
I=kalın-dar-düz
İ=ince-dar-düz

ölçme değerlendirme
1.tonlama
durak
2.d/y
3.gi/yok/iz/tah/şak/dan/ba/du/şim/çık/lan/çü/miş/bak/bak/bek/daş/ter

sayfa:48
anlam ayorumlama
2)vurgu ve tonlamaya dikkkat etmeliyiz.kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz.
4) söyleyişi zorlandıran ses, ''koşullandırılmıştık''

SAYFA:49
12.ETKİNLİK
verdiğin budur gayretim
bundan başka uyamıyorsun doktor bey,
üç sepet yumurta sabah kahvaltım,
teker teker sayamıyorsun doktor bey

iki tabak pilav bir yanık ayran,
ister yağlı olsun isterse yayvan,
yanına kesiyorsun beş kilo soğan,
yiyosun yiyosun doyamıyorsun doktor bey.
AŞIK KARAMEHMET

***A:49
**ÇME DEĞERLENDİRME
1)şiiri okurken sesin yükselip alçalmasına tonlama denir.
şiiri okurken nefes alıp verdiğimiz yere durak denir.
2)D,Y
3)yokmuş -muş açıkgöz -göz
izmir -iz aslanağzı -na
kütahya -ta gözlükçü -lük
uşak -şak incelmiş -miş
makedonya -don bakkal -kal
babaeski -ki kelebek -le
anadolu -do vatandaş -tan
şimdi -di gerçekten -ten
kapatıyordu -tıyordu

 

Sayfa 78

Sayfa 78 Hazırlık
1-)Tas:içine sulu şeyler konan kap
2-)Tam olarak yazamayız.Ancak yakın bir şekilde yazabiliriz.
3-)t.a.s seslerini duyduğumuzda zihnimizde tasın görüntüsü oluşur.
4-)Örneğin bir varlık olan bardak b,a,r,d,a,k seslerinden oluşur aklımıza bardak gelir.Bu söze katlıyoruz.
5-)Bir kelime bir iletişimde gösteren vazifesi görü.Bir kelime duyulduğu vakit kelimeyi oluşturan sesler kelimenin görüntüyle zihinde birşleşir ve böylece iletişim gerçekleşmiş olur.

Sayfa 78 1.etkinlik
Kavram:Bir nesnenin zihindeki genel tasarımıdır
Kavramlaştırma:Zihinde yapılan somutlaştırmadır.
Terim:Bilim,sanat,meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimeye denir.
İmge:1-)zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey.
2-)Duyu organlarının dıştan algıladığı nesnenin bilince yansıyan benzeri.

Sayfa 78 İnceleme
1-)hayaletler:soyut
bahar:somut
tepeden:somut
yıldızlar:somut
gece:somut
hayal:soyut
düşünce:soyut
2-)Somut:Beş duyu organıyla algılayabildiğimiz kavramlar somuttur.Somut kavramlar dış dünyaya bağlı olan kavramlardır.öncelikle göze hitap eder
Soyut:Beş duyu organımızla algılanamaz .Şiire derinlik zenginlik katar.
5-)somutlaşırarak.

Sayfa 79 2.etkinlik
*trombositler,kemik iliği,damar çeperleri =Terim
Parçanın bütünü tıp

*estetik,zevk,zeka,irade,olgu= Terim
Parçanın bütünü felsefe

*Billur bir kadehe benziyırun sen =İmge

olmazsa olmaz.

Sayfa 79 3.etkinlik
ev=yuva,villa,yalı,kulübe,şato ,konut,daire,gecekon du,hane,daire.

Sayfa79 anlama yorumlama
at:yolla
ışıklarla:nurla
kalbimin:yüreğimin
geldim:vardım
kapına:eşiğine
yollardan:diyarlardan
uzak:ırak
şarkı:türkü
.
.
.
Anlam bozukluğu olur.

 

Sayfa 92-94

 

c. Kelimelerde Anlam Değişmeleri

 

Hazırlık

1. Türkçenin en eski metinlerinde “ülke, memleket” anlamında kullanılan “il” kelimesinin günümüzde “vilayet” kelimesinin yerine kullanılması dilin hangi özelliği ile ifade edilebilir? Tartışınız. Sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

1. Dilin sürekli değişebilirliğini gösterir. Türkçe bir kelime doğar, sıklıkla kullanılmaya başlar ve zaman içerisinde de unutularak kaybolur.

2. Aşağıdaki bilgilere göre “araba” ve “kalem” dil göstergeleri karşıladıkları varlıklarla ilgili nasıl bir değişim göstermiştir? Tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.

2. Dil göstergeleri aynı kalsa da zaman içerisinde o göstergeleri karşılayan nesneler çağa ve topluma göre değişir. Bu değişimde esas olan şey zamanının farklı olmasıdır.

 

İnceleme

1. Metin

BİLGE KAĞAN ABİDESİ

Doğu Yüzü

 

1. Orhun Abideleri’nden alınan metinde ve Yunus Emre ile Faruk Nafiz ÇAMLIBEL’in şiirlerinde geçen “tün/dün” kelimesinin anlamındaki değişiklikler dikkate alındığında bir dilde kelimelerin anlamlarının zaman içinde alabileceği durum ile ilgili neler söylenebilir?

1. Dilde kullanılan kelimeler yüzyıllardır aynı kullanılacak diye bir kaide yoktur. Bu değişim dilin olağan yapısı içinde olabilen bir şeydir. Bazen sözcüklerdeki sesler değişir , bazen sözcüklerin anlamında değişim olur.

 

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

2. a. “Yemiş” ve “yıldız” kelimelerinin zaman içinde karşıladığı kavramlardaki değişiklikler şekillerle aşağıda gösterilmiştir. “Yemiş” ve “yıldız” kelimelerinin anlamında daralma mı genişleme mi olduğunu tespit ederek nok­talı yerlere yazınız.

a. Yemiş kelimesinde anlam daralması olmuşken yıldız kelimesinde anlam genişlemesi olmuştur.

b. Orhun Abidelerinde “ton” ve yandaki İlahi’de “don” şeklinde söylenen kelimenin anlamı “giysi, elbise”dir. Günümüzde ise bu kelimelerin anlamı farklılaşmıştır. “Don” kelimesinin anlamında meydana gelen değişiklik “yıldız” ve “yemiş” kelimelerinde meydana gelen anlam değişikliklerin­den hangisiyle benzeşmektedir?

b. Ton/don değişmesinde anlam daralması vardır.

 

4. Metin

İLAHİ (2)

 

Etkinlik

“Dün/tün, ton/don, yemiş, yıldız” kelimelerinde meydana gelen anlam değişmesi, daralması ve genişleme­sinden hareketle anlam değişmesi, daralması ve genişlemesinin ne olduğu, bu kavramların farklı-benzer yönler soru-cevap yöntemi ile belirlenir.

ANLAM DARALMASI

Bir sözcüğün anlamını zamanla yitirmesidir.

Örnek: Erik eskiden bütün meyveler için kullanılırken artık bir tek erik meyvesi için kullanılıyor.

ANLAM GENİŞLEMESİ

Bazı sözcükler eski anlamları yanında yeni anlamlar da kazanabilirler. Çok anlamlı olurlar.

Örnek: Kol – organ Dal – Ağacın uzantısı

Kol – bölüm Dal – Bölüm, Kısım

 

3. Yunus Emre’nin İlahi lerinde bulunan “geç-“ fiillerinin arasındaki çok anlamlılık ilişkisi ile “yıldız” kelimesinde meydana gelen anlam genişlemesi aşağıda gösterilmiştir. Buna göre çok anlamlılık ile anlam genişlemesi arasında ne gibi bir fark söz konusudur? Sözlü olarak ifade ediniz.

3. Anlam genişlemesinde kelimenin zamanla yeni anlam kazanması varken çok anlamlılık da kelimenin temel anlamla ilgisi vardır. Buna göre anlam genişlemesinin temel anlamla ilgisi yok ama çok anlamlılığı temel anlamla ilgisi vardır.

4. Orhun Abideleri metnindeki “İçre aşsız taşra tonsuz yabız yablak budunda üze olurtum.” (İçte aşsız, dışta elbisesiz; düşkün, perişan millet üzerine oturdum.) cümlesinde geçen “taşra” kelimesinin geçmişteki anlamıyla, günümüzdeki anlamını karşılaştırarak nasıl bir anlam değişmesi olduğunu söyleyiniz.

4. Taşra kelimesi dışarıda anlamında kullanırken şimdi ise şehrin dışarısında olan yer için kullanılmıştır. Anlam daralması olmuştur.

5. I. Ünitede işlediğimiz “Dil-Kültür İlişkisi” konusundan da hareketle kelimelerdeki anlam değişmelerinin nedenleri neler olabilir? Tartışınız. Sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

5. Dilin kültür taşıyıcısı olması ve dilin zaman içerisinde değişmeye, bozulmaya ya da farklılaşma müsait olması anlam değişmelerine yol açar.

 

Anlama – Yorumlama

 

KELİMELER ESKİ ANLAMI ŞİMDİKİ ANLAMI ANLAM OLAYI
İl Ülke Vilayet Anlam Daralması
Erik Şeftali, kayısı, zerdali, armut gibi meyvelerin ortak adı. Mayhoş veya tatlı, etli sulu, tek ve sert çekirdekli meyve. Anlam Daralması
Oğul, Oğlan 1. Kız evlat, erkek evlat.2. Kız çocuğu, erkek çocuğu. 1. Erkek evlat.2. Erkek çocuğu. Anlam Daralması
Em(g)ek Zahmet, eziyet. (Emek) Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. Anlam Genişlemesi

 

a. Yukarıdaki tabloda kelimelerin eski ve günümüzdeki anlamı verilmiştir. Kelimelerin zaman içinde kazandık­ları bu anlamlardan hareketle kelimelerde meydana gelen anlam olaylarını tespit ederek noktalı yerlere yazınız.

a.

b. Bu anlam olaylarını dikkate aldığınızda genel olarak dil-anlam ilişkisi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

b.

 

Ölçme – Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “takılmak” kelimesi, “Kalabalığın arkasına takıldım.” cüm­lesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Her akşam kahveye takılırdı.

B) Ona böyle takılıp onu kızdırmayı severdik.

C) Bozuk plak gibi yine aynı yerde takıldı.

D) Konvoyun arkasına biz de takıldık.

E) Kendisine takılan lakaptan hiç de rahatsız olmuşa benzemiyordu.

CEVAP: D

 

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

Bir kelimenin tarihî süreç içinde yansıttığı kavramdan az çok uzaklaşması ya da yeni bir kavramı yansıtması ANLAM GENİŞLEMESİ olarak nitelendirilebilir.

Bir kelimenin eskiden daha geniş bir anlam alanı varken zamanla bu anlamın bir kısmını ifade eder hâle gelmesine ANLAM DARALMASI denir.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Bir kelimenin ifade ettiği anlamın zamanla artmasına anlam genişlemesi denmektedir. ( D )

Bir kelimenin farklı anlamlarının birbiriyle ilişkisinden hareketle çok anlamlılığın nasıl oluştuğu belirlenebilir. ( D )

Kelimelerin çeşitli anlam değişmelerine uğrayarak kullanıldıkları ortamlarda farklılık göstermesi, anlam­larının sabit olmadığını, değişken olduğunu gösterir. ( D )

 

4. Aşağıdaki gönderge-gösterge ilişkisini karşıladığı anlam olayıyla eşleştiriniz.

4. 1.TABLO= ANLAM DARALMASI

2.TABLO = ANLAM DARALMASI

3. TABLO = ANLAM DEĞİŞMESİ

5. Bir dilde meydana gelen anlam değişmelerinin nedenleri nelerdir?

5. Dilin değişken olması, zamanla değişebilmesi….


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

9.Sınıf Dil Ve Anlatım Kitabı soruları cevapları (2012-2013) ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
18 Aralık 2012 Saat : 5:34

9.Sınıf Dil Ve Anlatım Kitabı soruları cevapları (2012-2013) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik