Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Atatürk eğitimi yaygınlaştırma düşünceleri nelerdir?


  • Anasayfa
  • Atatürk eğitimi yaygınlaştırma düşünceleri nelerdir?
Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

I. Millî Eğitimin Önemi

Bugün hepimizin en önemli ve en verimli görevimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle başarılı olmak gerekir ve olacağız. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.

II. Millî Eğitimin Genel Amacı

Memleketi bilim kültür ekonomi ve bayındırlık alanında da yükseltmek milletimizin her konuda pek verimli olan yeteneklerini geliştirmek gelecek nesillere sağlam değişmez ve olumlu bir karakter vermek gerekir.

III. Millî Eğitimin Özel Amacı

Efendiler! Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem bilgiyi insan için fazla bir süs bir hükmetme aracı yahut medenî bir zevkten çok maddî hayatta başarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanılabilir bir araç hâline getirmektir.

IV. Millî Eğitim ve Öğretimde Temel İlkeler

1. Eğitimin Yaygınlaştırılması

Millî Eğitim politikamızın temel taşı bilgisizliği gidermektir. Millî eğitim işinde her gün nispeten daha çok çocuk ve yurttaş okutup yetiştirecek bir program güdülecektir.

2. Fikrî ve Bedenî Gelişme ve Millî Karakter

Fikrî olduğu gibi bedenî gelişmeye de önem vermek ve hele millî karakteri millî derin tarihimizin gösterdiği yüksek derecelere çıkarmak büyük emeldir.

3. Eğitim ve Öğretimde Hedef

Yeni nesilleri bütün öğretim dereceleri genellikle pratik ve özellikle ekonomik hayatta etken ve başarılı kılacak bilgilerle donatmak.

4. Eğitimin Özellikleri

Eğitim her türlü hurafeden ve yabancı düşüncelerden uzak üstün millî ve yurt sever olmalıdır.

5. Girişimcilik Düzen ve Ahlâk

Millî ahlâkımız; medenî esaslarla ve özgür düşüncelerle beslenmeli ve kuvvetlendirilmelidir. Tehdit temeline dayalı ahlâk; bir fazilet olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.

6. Türk Dili ve Türk Tarihi

Gelecek nesillerin yararlanabileceği değerli ölmez bilim ve sanat eserleri bir varlık olarak tarihte şerefli bir yer kazanmak ülkümüz olacaktır. Çocuklarımıza da aynı düşünce ve eğitimi vereceğiz. Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

V. Millî Eğitimin Politikası

Millî Eğitimin lâik ve tek okul ilkesine dayalı olması ilkemizdir. Eğitimde hedefimiz millî toplumun medenî ve sosyal değerini yükseltecek ve ekonomik gücünü artıracak yurttaşlar yetiştirmektir.

Kaynak : PALAZOĞLU Ahmet Bekir. Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Düşünceleri. MEB Yayınları. Ankara. 1999

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
•   İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız.
(Şemsettin Günaltay, 1951 Olağanüstü Türk Dil Kurultayı)
•   İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve tekniği versin, fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.
(Gazi’nin Nutuklarından Alınmış Vecizeler, Muhit Mecmuası, No:32, 1931)
•   Devlet bünyesinde yüzyıllar boyu derin idari ihmallerin neden olduğu yararları iyileştirmede verilecek emeklerin en büyüğünü hiç kuşku yok ki irfan yolunda esirgememiz lazımdır. ( 1921 )
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)
•   Kongremizden ( 16 – 21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Türkiye Milli Eğitim işlerinin bir programını hazırlamak amacıyla Ankara’da yapı> resmi ilk genel toplantıda ) yalnız çizilmiş eski yollarda şöyle veya böyle yürümenin nasıl olacağının tartışılmasının değil, belki ileri sürdüğüm şartları kapsayan yeni bir sanat ve marifet yolu bulup millete göstermek ve o yolda yeni nesli yürütmek için rehber olmak gibi kutsal bir görev bekliyoruz. ( 1921 )
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)
•   Bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaradılış niteliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, milli karakterimiz ve tarihimizle uyumlu bir kültür kasdediyorum. Çünkü milli dehamızın tam olarak gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir. Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip edilen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür ( fikri kültür ) ortmala uyumludur. O ortam milletin karakteridir.
Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile ters düşen bütün yabancı unsurlarla mücadele lüzumunu ve milli duyguya dayanan düşünceleri büyük bir olgunlukla her karşıt düşünceye karşı şiddetle ve fedakârlıkla savunma zorunluluğu telkin edilmelidir. Yeni neslin bütün manevi gücüne bu özellik ve yeteneklerin aşılanması önemlidir. Sürekli ve müthiş bir mücadele şeklinde beliren milletlerin hayat felsefesi, bağımsız ve mutlu kalmak isteyen her millet için bu özelliği büyük bir şiddetle istemektedir. ( 1921 )
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)
•   Gelecek için yetiştirilen vatan çocuklarına, hiçbir güçlük karşısında baş eğmeyerek tam sabır ve dayanıklılık ile çalışmalarını ve öğrenimdeki çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının öğrenimlerini tamamlanması için her fedakârlığı göze almaktan çekinmemelerini tavsiye ederim. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin kararlarında ne kadar ısrarlı olduklarını tarih doğrulamaktadır. Silahı ile olduğu gibi kafasıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. ( 1921 )
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)
•   En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lâzımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.
Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence, bu programın iki esaslı noktası vardır:
a – Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına uygun olması
b – Çağın gereklerine uymasıdır. ( 1922 )
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)
•   Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir. ( 1922 )
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Atatürk eğitimi yaygınlaştırma düşünceleri nelerdir? ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
22 Eylül 2010 Saat : 12:47
  Tarih

Atatürk eğitimi yaygınlaştırma düşünceleri nelerdir? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik