Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Atatürk’ün Kişiliği ve Kişisel Özellikleri


  • Anasayfa
  • Atatürk’ün Kişiliği ve Kişisel Özellikleri
Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ VE ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

 

a. Vatan ve milletine olan düşkünlüğü

 

Vatan ve millet sevgisi Atatürk’ün taşıdığı özelliklerin temel taşıydı. O vatanı ve milleti için canını seve seve verebilecek bir karaktere sahipti.O kişisel egemenliği ortadan kaldırmış, egemenliği kayıtsız şartsız milletine vermiştir. Bununla milletine olan güvenini, sevgisini açıkça göstermiştir.

 

b. İdealistliği

 

Atatürk’ün en büyük ideali, milletini tam bağımsız, çağdaş ve ileri uygarlıklar düzeyine ulaştırmaktı. Onun diğer bir amacı da tüm ulusların barış içinde yaşamasıydı. Atatürk, Türk milletinin çağdaşlaşması için önüne çıkan tüm engelleri yenmiştir.

 

c. Hakikati Arama Gücü

 

Atatürk gerçekçi bir insandı. Olaylar ve kişiler karşısında gerçekleri çekinmeden söylediği gibi, doğru olanın gerçekleşmesi için elinden geleni de yapardı. O, yapacağı bir işte önce engelleri görür, onları birer birer ortadan kaldırır, sonunda amacına ulaşırdı. Hayalcilikten uzaktı.

 

d. Yaratıcı Zihniyeti

 

Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri de yaratıcı zihniyeti idi. Olaylar karşısında yılmadan mücadele eder. Sorunlara çözüm üretirdi. Atatürk, Türk milletinin tarihini inceleyip, onun özelliklerini çok iyi tanımıştı. Böylece Türk milletinin en ümitsiz zamanlardan bile başarılı olabileceğini anlamıştır. O, olayların akışına göre hareket eden değil, olayları yönlendiren bir kişi idi.

 

e. Sabır ve Disiplin Anlayışı

 

Atatürk bir işi yapmaya karar verdiğinde öncelikle şartların olgunlaşması için çalışırdı. Atatürk, disipline de çok önem verirdi. Bir işi yapmaya karar verdiği zaman ısrarla o konu üzerinde çalışır. Asla vazgeçmezdi.

 

f. İleri Görüşlülüğü

 

Atatürk’ün Çanakkale Savaşları sırasında düşmanın nereden çıkacağını bilmesi, II.Dünya Savaşı’nın çıkacağını tarih vererek söylemesi, İtalya ve Almanya’daki yükselişin söneceğini söylemesi, yine II.Dünya Savaşı’ndan en karlı çıkan devletin Sovyet Rusya olacağını söylemesi, onun bu yönünü açıkça  göstermektedir.

 

g. İyi Kalpliliği

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

 

Atatürk iyi kalpliydi. İnsanlığı bekleyen felaketlere  karşı sürekli çareler arardı. Ona göre gayesi barış olmayan bir savaş cinayetti.

 

h. Açık Sözlülüğü

 

Atatürk, doğru bildiğini açıkça söylemekten çekinmezdi. Atatürk, gerçekten memlekete hizmet etmek isteyenlerin açık kalpli olmaları gerektiğini söylerdi.

 

ı. İnsan ve Millet Sevgisi

 

Atatürk, milletini çok severdi milleti uğruna gece gündüz çalışmış, en umutsuz zamanlarda bile milletle beraber olmayı, millete güvenmeyi kendine prensip edinmişti. O yalnız kendi milletine değil bütün uygar milletlere saygı duymuştur.

 

i. Yersiz Acıma Gücünü Kontrol

 

Atatürk, Türk milletini yüceltmek için ömür boyu çalışmıştır. Olayları asla şansa bırakmamış, yersiz ve gereksiz aflarda bulunmamıştır.

 

j. Mantıklılığı

 

Atatürk, akla ve mantığa çok önem verirdi. O, yaptığı tüm işleri akla ve mantığa dayandırmıştı.

 

k. Çok Cepheliliği

 

Atatürk çok cepheliydi. O, hem iyi bir asker, hem devlet adamı hem de fikir ve aksiyon adamıydı.

 

l. Eğitimciliği

 

Atatürk, eğitime büyük önem verirdi.

 

m. Sanatseverliği

 

Atatürk sanata düşkündü. O, Türk milletinin engin bir sanat zevki olduğuna inanırdı.

 

n. Yöneticiliği

 

Atatürk, iyi bir yöneticinin bütün özelliklerine sahipti. Kendisini sevdirerek ve inandırarak insanları etkilemiştir. O bir işi yaptırmak istediğinde önce çevresindekileri ikna ederdi.

 

o. Rehberliği

 

Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan hemen sonra başladığı işlerde bir rehberin bütün özelliklerini sergilemişti. O, millete en doğru yolu göstermişti.

 

ö. Gurura Yer Vermemesi

 

Atatürk, kurduğu cumhuriyet yaptığı inkılaplar ve kazandığı zaferlere rağmen gurura kapılmamıştır. “Ben yaptım!” sözünden hep kaçınmıştır. Her zaman: “Türk milleti başardı” demiştir.

 

p. Ümitsizliğe Ver Vermemesi

 

Atatürk, asla ümitsizliğe düşmezdi. İç ve dış düşmanların çokluğuna rağmen Milli Mücadeleyi başlatmış ve başarmıştır.

 

p. Metotlu Çalışması

 

Atatürk, yapılacak işlerin zamanını ve sırasını çok iyi bilirdi. O yapacağı işlerde her şeyi sırayla yapardı. Önce engelleri ortadan kaldırır, sonra hedefe varmada hiç zorlanmazdı.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Atatürk’ün Kişiliği ve Kişisel Özellikleri ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
29 Kasım 2009 Saat : 4:56
  Tarih

Atatürk’ün Kişiliği ve Kişisel Özellikleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik