Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Revalüasyon Nedir  – Neden yapılır

Revalüasyon Nedir  – Neden yapılır

Kelime olarak anlamı “değerini yükseltmek”; iktisat dilindeki anlamı ise ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek demektir. Görüldüğü gibi revalüasyon ve devalüasyon zıt kavramlardır. Amaçları ve etkileri bakımından zıt oldukları söylenebilir. Pek sık rastlanmayan ve esas itibariyle ödemeler dengesi fazlası veren ülkelerin başvurduğu bir iktisadi işlemdir.

Revalüasyonda amaç, ödemeler dengesi fazlalıklarını azaltmaktır. Ülke parasının yabancı paralar karşısında değeri yükseltilince bu parayla ifade edilen iç fiyatlar, emsali dış ülke mal ve hizmetlerinin fiyatlarına göre pahalılaşacağından ihracat zorlaşacak, diğer taraftan yabancı al ve hizmetlerin fiyatları nispi olarak ucuzlayacağından ithalat artacak ve neticede dış ödemeler dengesi fazlalıkları erimeye başlayacaktır. Aslında revalüasyona başvuran ülkenin amacı ödemeler dengesi fazlasını eritmek değil, bu fazlalıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek enflasyonu önlemektir.

13 Kasım 2011
Okunma
bosluk

Vergi nedir – Verginin toplum açısından gereği ve önemi

Vergi nedir – Verginin toplum açısından gereği ve önemi

Vergi nedir;
Vergiler, devletlerin en önemli gelir kay­nağıdır. Vergiler hükümetler tarafından, yasaları ve kuralları uygulamak, savunma hiz­metlerini yerine getirmek, yollar, okullar, hastaneler yapmak ve genel olarak ülkeyi ya da yerel topluluğu yönetmek için yapılan harcamaları karşılamak üzere toplanır. Vergi­ler doğrudan merkezi devlete ya da yerel yönetimlere ödenebilir.

Günümüzde vergiler para ile ödenmekte­dir. Ama geçmişte sık sık mal ya da hizmet olarak ödendiği de olurdu. Örneğin çiftçile­rin, ürünlerinin bir bölümünü devlete verme­leri genel bir uygulamaydı. Öteki vergi yü­kümlüleri birkaç haftalığına orduya katılabilir ya da yeni yol ve bina yapımında devlet için ücretsiz çalışabilirlerdi. Böylece, vergilerini parayla değil, hizmet ederek öderlerdi.

9 Nisan 2010
Okunma
bosluk

Franchisingin Tarihçesi – Franchising nedir

Franchisingin Tarihçesi – Franchising nedir

1.1.FRANCHİSİNG TANIMI
Bir dağıtım ve pazarlama sistemi olan franchising, iki taraf arasında süreklilik gösteren ve ticari ilişkiye dayanan bir anlaşmadır. Franchising, bir işletme sistemi çerçevesinde yapılan satış etkinliklerinde denenmiş, kendini ispat etmiş bir markanın desteği ve güvencesi altında iş yapan, birbirinin kopyası firmaların mal ve hizmet dağılımına yönelik olarak belli bir bedel karşılığında söz konusu marka ve sistemin sahibi olan firma ( Franchisor) ile girmiş oldukları bağımsız bir ticari ilişki türüdür. Franchising bir işletme sisteminin ürünlerinin ve hizmetlerinin sunulduğu bir ekonomik paylaşım türüdür.

28 Ocak 2010
Okunma
bosluk

Enflasyon Nedir – Enflasyonun Nedenleri

Enflasyon Nedir – Enflasyonun Nedenleri

ENFLASYON NEDİR
Çağımızın ekonomideki vebası sayılan enflasyon nedir? Bu hastalıktan korunabilme yakalanıldığı taktirde tedavisi var mıdır? Bu çağımızın en önemli ekonomik hastalığı acaba yalnızca tek tıp bir hastalık mıdır? Ayrı ayrı hastalık nevileri var ise bunlara hangi tür tedavi yöntemleri uygulanmalıdır? İşte bu sorunlara ışık tutabilmek maksadı ile siz sitemizin değerli misafirleri ile fikirlerimizi paylaşmak mümkün olduğu taktirde eleştiri ve önerilerinizi tartışmak istiyoruz. Bu nedenle belki geniş bir bilgi aktarımı bu bilgi akışına göre kısa bir sonuç ve öneriler bulacaksınız. Demin de söylediğim gibi amaç çoklu tartışma ortamı yaratmak. Şüphesiz ki enflasyon bu anlatılmaya çalışılanlar ile her yönü ile izah edilemez. Çözüm önerileri de binlerce olabilir. Yazımdaki amaç hastalığın nerelerden kaynaklandığı ve nelere neden olduğunu açıklayabilmektir.

Hastalık teşhisi doğru konulur doktor tedavi etmek ister hasta da iyileşmek ister ve tedaviye katılır ise başarı eksiksiz olacaktır. Bizde hasta iyileşmek istemekte teşhisler eksiklerine rağmen doğru doktor ise gerekli tedaviyi uygulamaktan muhtelif nedenler ile çekinmektedir. Bilinmesi gereken ise “DEVLET MALI DENİZ- YEMEYEN DOMUZ “ tekerlemesinin artık bitmesi gerektiğidir. Aksi halde ÜLKEMİZİN çok daha büyük karışıklıklara düşeceği yani “hastanın ameliyat edilmesi” zaruretinin ortaya çıkacağıdır. Ameliyat ise her zaman başarılı olmaya bilir.

Para Nedir

Para bir değişim aracıdır. Zamanımızda tüm dünyada kullanılmakta olan para sistemi kağıt para sistemi olduğundan paranın kendi başına bir değeri bulunmamaktadır. Ancak para toplumlarda üretilen her türlü mal ve hizmetlerin ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlayan üzerinde toplumsal mutabakatın bulunduğu bir değişim ve değerlendirme aracıdır. Kendisine bu gücü sağlayan ise devletin hükümranlık gücüdür.
Uluslar arası ilişkilerin son derece gelişmesi paranın eskisine göre çok daha hızlı hareket imkanına sahip olması dünya devletlerinin paralarının sağladığı itibar dikkate alındığında devletleri paralarının güçlerine göre de sıralayabilmek mümkündür. Bu iyi paradan kötü paraya doğru bir sıralama olacaktır.

İşte iyi para ( itibar gücüne dayalı devletlerce düzenlenen ulusal değişim aracı) tıpkı bir mal gibi diğer ülke halkları ve devletleri tarafından da ithal edilir ve tasarruf aracı olarak da değerlendirilir.
Yabancı devlet parasının ulusal ekonomilerde ihtiyaç miktarından fazla bulundurulması o ülkenin ekonomisine doğrudan katkıda bulunmak anlamı taşır. Ülkede para konvertibilite (dönüşebilirlik) imkanına sahipse tedavülde birden fazla para bulunur ki işe o zaman İngiliz maliyecisi Thomas GRESHEM in söylediği ve kanun olarak kabul edilen İYİ PARA KÖTÜ PARAYI KOVAR hükmünün işlediği enflasyonist her ortamda daha fazlası ile görünecektir.

23 Ağustos 2008
Okunma
bosluk

Ekonomi Kronolojisi 1966-1970

Ekonomi Kronolojisi 1966-1970

28 Mart 1966 – 5 Nisan 1973
28 Mart 1966
TBMM Genel Kurulu’nda, Sıhhi Kurulun Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in görevini yapmasına tıbben imkan olmadığı yolundaki raporun okunup onaylanmasından sonra kontenjan senatörü Cevdet Sunay, cumhurbaşkanlığa seçildi.
9 Nisan 1966
30 Sendika Türk-İş’e karşı, “İstanbul ve Marmara Bölgesi İşçi Sendikaları Birliği (Hür-İş Birlik) adı altında güçlü bir sendikalar birliği” kurulmasını kararlaştırdılar.
20 Nisan 1966
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’ndaki grev Bakanlar Kurulu kararıyla 30 gün süreyle ertelendi.
4 Mayıs 1966
Türkiye’de geçen yılın vergi rekortmeni Vehbi Koç bu yıl da 13 milyon 883 bin liralık gelir vergisiyle rekor kırdı. Mükelleflerin bu yıl 1 milyar 173 milyon lira gelir vergisi ödeyecekleri açıklandı. Gelir Vergisi tahakkukunda geçen yıla göre 199 milyon liralık artış sağlandı.
12 Mayıs 1966
Belediyeler “Levha Resmi” alamayacak. Anayasa Mahkemesi, belediyelerin levha resmi almasını anayasaya aykırı buldu. İptal kararı 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
18 Mayıs 1966
Paşabahçe’de işveren ve işçi temsilcileri uzlaştı. İşveren Konfederasyonu ve Türk-İş aracıları uzlaştırma kararını kabul etti ve karar toplu sözleşme hükmünü kazandı.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
23 Ağustos 2008
Okunma
bosluk

içerik