Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Sanat Tarihi nedir – Sanat Tarihçiliği nasıl yapılır

Sanat Tarihi nedir – Sanat Tarihçiliği nasıl yapılır

 

Görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Sanatın tanımına dair fikirler tarih boyunca sürekli değişmesine rağmen sanat tarihi sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı yaratıcılık yoluyla şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı amaç edinir.

Sanat Tarihi Araştırmalarının Başlıca iki ilgi alanı Vardır Bunlardan Birincisi Şunları Kapsar Belli bir sanat yapıtını kimin yaptığını bulmak

Bir sanat yapıtının gerçekten öteden beri yaptığına inanılan sanatçı tarafından yapılıp yapılmadığını belirleyerek özgünlüğünü saptamak Sözkonusu yapıtın belirli bir kültürün gelişim çizgisi ya da bir sanatçının meslek yaşamı içinde hangi aşamada gerçekleştirildiğini belirlemek

Geçmişte bir sanatçının kendisinden sonrakiler üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirmek ve sanatçıların yaşamlarına ilişkin bilgi toplamak Belirli sanat yapıtlarının önceki sahip ve yerlerini (kökenini) belgelemek.

Sanat tarihi araştırmalarının ikinci önemli ilgi alanı sanat geleneklerinin üslupsal ve biçimsel gelişimlerinin büyük ölçekte ve geniş bir tarihsel perspektif içinde kavranmasıdır. Bu da temelde çeşitli sanat üsluplarının dönemlerin akımların ve tarihsel okulların sayımı ve çözümlemesini içerir. Sanat tarihi ayrıca görsel sanatlarda dinsel simge tema ve konuların çözümlenmesiyle uğraşan ikonografiyi kapsar.

Sanat tarihçiliği büyük ölçüde uzmanların geniş deneyimlerine içgüdüsel yargılarına ve eleştirel duyarlılıklarına dayanır. Ayrıca sanatın içinde yaşadığı ve çalıştığı tarihsel ortamın ayrıntılarıyla bilinmesi ve sanatçının düşünce yaşantı ve kavrayışlarının duygudaşlık temelinde anlaşılması gereklidir. Sanat tarihi araştırmalarında çıkarımın kilit bir işlevi vardır; bir yapıtın sanatçısı bir imza o döneme ait yazılı belgeler ya da köken belirleyici başka yollarla kesin biçimde saptanabilirse benzer ya da yakın özellikteki yapıtlar bunun çevresinde gruplandırılabilir o sanatçıya ya da döneme bağlanabilir. Modern sanat tarihçilerinin çok eski zamanlardan bu yana üretilmiş sanat yapıtlarını kapsayan bilgi birikimi bu tür yöntemlerle sağlanmıştır

4 Nisan 2012
Okunma
bosluk

Sanatın Doğuşu – sanat ne zaman ve nasıl doğdu?

Sanatın Doğuşu – sanat ne zaman ve nasıl doğdu?

 

Bugün için sanatın ortaya çıkışına tam ve kesin bir cevap verebilecek durumda değiliz. İlk insandan günümüze kadar geçen zaman içinde insanoğlu çeşitli amaçlarla Maddeye biçim vermiş maddeye hükmetmeye çalışmıştır. Bütün bu faaliyetler içerisinde sanatın başlangıç noktasını kestirmek oldukça zordur. Sanatın başlangıcı sorununu aydınlatmak üzere pek çok yazar kitaplarının giriş bölümlerinde uzun sayfalar ayırmaktadırlar. Bütün bu çabalara rağmen bu konunun pek az aydınlatılabildiğini söyleyebiliriz.

25 Mart 2012
Okunma
bosluk

Resim Sanatı – Matematik ve altın oran’ın kullanımı

Resim Sanatı – Matematik ve altın oran’ın kullanımı

Matematik ve Resim Sanatı

Puddle, 1952Yansıma, çok küçük, çok uzak ya da çapraşık fenomenlerin doğrudan anlaşılmasını sağlar. Resim, bakış açımızı korulukta tekerlek ve botlar nedeniyle oluşmuş olan ize yönlendiriyor. Bununla birlikte su birikintisinde ayın aydınlattığı gökyüzünün oluşturduğu fon üzerinde siyah ağaç siluetleri görünüyor. Escher resim ile görüş alanımızın altında, üstünde, kısaca dışında kalan dünyaları bize anımsatıyor.

25 Mart 2012
Okunma
bosluk

Otto Dix kimdir – Hayatı – Eserleri

Otto Dix kimdir – Hayatı – Eserleri

Otto Dix (1891- 1969) Otto Dix, bir demiryolu işçisinin oğlu olarak 1891 yılında, Dresden yakınında dünyaya gelmiştir. Bu cümle, biyografik nitelikli herhangi bir yazıda yer alması beklenen olağan bilgileri içermektedir. Ancak, bu basmakalıp cümle ve bu olağan bilgiler, tanıtılan kişi hakkında okuyucuya son derece önemli ipuçları sunar. Örneğin; Otto Dix'in doğum tarihi ve yerinden yola çıkarak, onun hangi koşullar altında yetişmiş olduğunu tanımlayabiliriz. Fin de Siecle olarak adlandırılan 19.yüzyıl sonu ve 20.yüzyıl başları, Avrupa uygarlığının siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik evriminin sonuçlarının netleşmeye başladığı bir dönemdi. Bu dönem, özellikle de kentlerde yaşanıyordu. Gökdelenler, sokak lambaları, tramvay, arabalar, sinema, vitrinlerinde sanayinin sunduğu yeni ürünler bulunan mağazalar ve şık bay ve bayanların dolaştığı kaldırımlarıyla

18 Şubat 2012
Yorumlar Kapalı
Okunma
bosluk

Tiyatronun Bozucu Etkileri – D’Alambert’e Mektup

Tiyatronun Bozucu Etkileri – D’Alambert’e Mektup

Tragedyanın, dehşeti kullanarak insanlarda acıma uyandırdığını söyleyenler olduğunu duyuyorum; iyi de nedir bu acıma duygusu? Kendisini doğuran yanılsamadan daha uzun sürmeyen geçici ve boş bir heyecan; tutkular tarafından hemen bastırılan bir doğal duygu kalıntısı; birkaç damla gözyaşıyla beslenen ve şimdiye kadar asla en küçük insanca davranışa yol açmamış kısır bir acıma duygusu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
26 Aralık 2011
Okunma
bosluk

içerik