Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Diş | Sütdişi | Sürekli Dişler | Diş Çürüğü ve Hastalıkları | Diş Bakımı


  • Anasayfa
  • Diş | Sütdişi | Sürekli Dişler | Diş Çürüğü ve Hastalıkları | Diş Bakımı
Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Çene kemikleri üstünde dizili olan, ısırmaya ve çiğnemeye yarayan belirli sayıdaki sert organımıza diş adı verilir. Diş, ağız mukozasının üst tabakasının bir ürünüdür. Her diş bir boyunla iki bölüme ayrılır. Görünmeyen bölüm kök ve görünen bölüm taç bölümü. Dişler, taç bölümünün biçimine göre sınıflandırılır. Kesici dişler, köpekdişleri, küçük azı dişleri, büyük azı dişleri.

Yirmi Sütdişi: Çocuk dişsiz doğar. Aslında doğuşta, kesici dişler oluşumlarını tamamlamışlardır ancak üçüncü aydan başlayarak çıkarlar. Bu ilk diş çıkartma çoğunlukla, ateş yükselmesi ve ağrılı dişeti iltihabıyla birlikte görülür. Dişler şu sırayla çıkarlar. Önce alt orta iki kesici, sonra üst orta iki kesici, üst yan iki kesici, alt yan iki kesici, ilk dört küçük azı. Bir yaşında çocuğun on ya da on iki, on sekiz aylık çocuğun on altı, iki yaşında çocuğun da yirmi dişi vardır. Bu yirmi diş, sütdişleri diye adlandırılır ve çocuğun ilk dişlerini oluştururlar. Sütdişleri sürekli dişlerin biçimindedirler fakat daha küçük, daha yuvarlak ve daha beyazdırlar. Kökleri de daha kısa ve daha kıvrıktır. Altı on iki yaşları arasında dökülürler.

Sürekli Dişler: diş gelişmesi altıncı yaşa kadar duraklar, o yaşta, altı yaş dişi de denen ilk büyük azıdişi belirir. Bu diş çok dayanıksızdır ve çok çabuk çürüyebilir. Daha sonra sürekli dişler belirli bir sıra izleyerek çıkarlar. Orta kesiciler, yan kesiciler, ilk küçük azılar, köpekdişleri, ikinci küçük azılar, ikinci büyük azılar, üçüncü büyük azılar. Erişkin insanın otuz iki dişi vardır. Normal ağız kapatıldığı zaman alt ve üst çene dişleri tam olarak birbirlerine değerler. Bu durumun uygunluğu besinlerin çiğnenmesinde çok önemlidir. Kesiciler keser, köpekdişleri koparır, azıdişleri öğütürler. İnsanda dişler ayrıca, sesin çıkarılmasında, sözcüklerin oluşturulmasında ve yüz mimiklerinde önemli rol oynarlar.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Diş Hastalıkları: Sağlam dişler ileri yaşlara kadar varlıklarını sürdürürler fakat çeşitli bozuklukları ve hastalıklar, dişlerin çürüyüp yok olmasına neden olabilirler. Ayrıca, dişler kök salmamış, küçük ya da çok büyük olabilirler. Diş kemerlerinde gelişme bozuklukları gözlenebilir ya da birbirlerin göre yerleşimleri bozuk olabilir. Komşu iki dişin kökleri birbiriyle bağlanarak dişlerin çıkmasını engelleyebilirler. Hutchinson dişi denen kötü diş gelişmesi genellikle üst orta kesicilerde görülür. Bu dişlerin alt kenarı yarımay biçiminde çentiklenmiş, üst bölümleri daralmıştır. Diş eksenlerinde de bir sapma görülür. Piyore, diş yuvası ile diş çevresindeki dokuların nedeni bilinmeyen iltihaplanmasıdır ve dişi dişetine bağlayan yapının yıkılmasına yol açar. Önce irinleşme görülür sonra dişeti çekilir ve sonunda diş düşer. Tedavisi güçtür. Diş bakımı, sigara içiminin bırakılması, vitamin tedavisini ve aşı yapılmasını gerektirir. Ayrıca metabolizma ve iç salgı dengesizlikleri de düzeltilmelidir.

Diş Çürüğü: Diş hastalıklarından en sık görüleni diş çürümesidir. Çürüme tedavi edilmediği zaman, dişin yıkımıyla sonlanır. Birinci dönemde, kireçli tabakanın ortadan kalması sonucu mine bozulur ve diş üstünde beyaz ya da kahverengi bir leke belirir. Daha sonra, ikinci derecede çürük, fildişi tabaksına doğru ilerler ve mikroplar işe karışır. Üçüncü derecede çürükse diş özüne ulaşır çürüğün bu dönemi çok ağrılıdır ve ivegen ya da süregen dişözü iltihabıyla ortaya çıkar. Dördüncü derece çürükte dişözü ölür. Diş çevresi enfeksiyonlarına da çok sık rastlanır. Diş apseleri, diş-diş yuvası eklem iltihapları, kemik iltihapları, çene sinüslerinin iltihaplanması vb.

Bütün çürüklerin, tedavi edildikten sonra doldurulması gerekir. Derin çürüklerde bütün dişözü ve sinir ağı çıkarılıp, kök kanalları tıkanmalıdır. Dişte oluşan boşluk, metal bir karışımla ya da özel bir maddeyle doldurulur. Dolgu yapılması çok gecikmiş çürük bir diş ya da kırık bir diş, ilerde diş kemerinin sürekliliğini sağlayacak bir proteze dayanak olması bakımından, olanaklar ölçüsünde özenle tedavi edilmeli ve onarılmalıdır.

Diş Bakımı: Dişlerin ve dişetlerinin bir fırçayla ve mikrop öldürücü özelliği olan bir diş macunuyla günde en az iki kez fırçalanması gerekir. Minede çatlaklara yol açabileceği için çok sıcak ve çok soğuk içeceklerden sakınılmalıdır. Çok sert maddeler dişlerle ezilmemelidir. Büyükler için yılda en az bir, çocuklar içense iki kez diş muayenesi yaptırılarak çürüklerin erkenden ortaya çıkarılması ve gerektiğinde diş taşlarının temizlenmesi gerekir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Diş | Sütdişi | Sürekli Dişler | Diş Çürüğü ve Hastalıkları | Diş Bakımı ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
13 Mart 2010 Saat : 9:07

Diş | Sütdişi | Sürekli Dişler | Diş Çürüğü ve Hastalıkları | Diş Bakımı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik