Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Dışsallık Teorisi


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Marshall, Dışsallıklar Konusunda Teoriyi Ilk Olarak Oluşturan Ekonomisttir. Marshall, Ingiltere Ve Diğer Sanayileşmiş ülkelerdeki Ekonomik Büyümeyi Incelemiş, Kişi Başına üretkenlikle Kaydedilen Artışı Açıklamaya çalışmıştır. Içsel Ekonomiler Yanında Dışsal Ekonomiler üzerinde De Durmuştur. Marshall�a Göre �sanayileşme Ortamında Kaydedilen Genel Ilerlemeden Kaynaklanan Dışsal Ekonomilerle Karşılaştırıldığında, Her Kuruluşun Kendi Başına Gerçekleştirdiği Içsel Ekonomiler çok Zayıf Kalmaktadır�, Ve �bilgi Artışına Ve Teknik Ilerlemeye Bağlı Ekonomiler Medeni Toplumların Tümünde Temel Olarak üretimin Toplam Hacmine Bağlıdır�(sönmez, 1987:123-124). Marshall, çalışmalarında Dışsal Ekonomileri Endüstri Içindeki Gelişme Koşullarına Bağlı Olarak Firmaların Elde Ettikleri Fayda Olarak Ele Alırken, Dışsal Ekonomilere De Firmalar Arasındaki Rekabet Koşullarını Bozup Bozmamaları Açısından Yaklaşmıştır (manisalıoğlu,1971:5). Marshal Dışsal Faydayı Ise �herhangi Bir Mal Veya Hizmet Piyasasında Endüstri Yoğunlaşması Sonucunda,endüstriye Giren Firma önceki Firmaların Ortalama üretim Maliyetlerinin De Azalmasına Neden Olması� Durumunda Ortaya çıkan Fayda Olarak Tanımlamaktadır (üstünel, 1988:102).
http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/dissal10.gifMarshall�ın Sadece Dışsal Ekonomileri Ele Alarak Dışsal Maliyetleri Göz Ardı Etmiştir. Bunun Nedeni, Marshall�ın Ekonomik Büyüme, Sanayileşme Ve Azalan Maliyetleri Açıklama çabasıdır. Marshall çalışmalarında; Endüstri Içinde Meydana Gelen Dışsal Ekonomilerin, Firmalara Farklı Derecelerde Fayda Sağladığı Durumda Rekabet Koşullarının Bozulabileceğini Belirtirken Böylesi Bir Durumun Gerçekleşmeyerek Ortaya çıkan Faydaların Eşit Dağıldığı Ve Bu Nedenle De Rekabet Koşullarını Bozmadığı Sonucuna Varmıştır (çolakoğlu, 1989:12).
Marshall Dışsallıkları Kısmi Denge Analizi çerçevesinde Ele Alırken Daha Sonraki Ekonomistler Statik Denge Analizi çerçevesinde Ve Firmaların üretim Fonksiyonlarının, Piyasa Dışı Bağlantılarını Göz önüne Alarak Oluşan Bu Durumun Tam Rekabet Koşullarında Ekonominin Optimizasyonu üzerindeki Etkisini Tartışmışlardır (çolakoğlu, 1989:12-13).
Marshall�ın Ortaya Koyduğu Dışsallık Kavramını Pigou Yeniden Ele Almıştır. Pigou (1962), Refah Ekonomisi Ile Dışsal Ekonomi Arasındaki Bağı Kurmuştur. Pigou�nun En önemli Vurgusu, Eksik Rekabet Piyasasında Refah Artışı Için Devlet Müdahalesinin Gerekliliğidir.
Pigou , Marshall�dan Farklı Olarak Sadece Olumlu Dışsallıkları Ele Almamış, Bunun Yanında Dışsal Kayıplar (external Diseconomies) üzerinde De Durmuştur. Bu Anlamda Pigou�nun Dışsallıklar Teorisine Asıl Katkısı, Dışsallıkları Toplumsal Refah Ve Etkinlik Açısından Ortaya Koymasıdır (sonat, 1988:125).
Refah Ekonomisine önemli Katkılarda Bulunan Klasik Ekonomist Pareto�nun ünlü Optimum Kavramı, Dışsallığı Ve Dolayısıyla Toplumsal Fayda/maliyet Unsurlarını Içermez. Oysa Pigou�ya Göre Etkinlik; Toplumsal Marjinal Fayda Ve Toplumsal Marjinal Maliyet Eşitlenmesi Sonucunda Gerçekleşebilmektedir (özgan 1992:64). Pigou, Dışsallıkların Olması Durumunda Ya Da Kendi Terimleri Ile Sosyal Marjinal Maliyet Ile özel Marjinal Maliyet (sosyal Marjinal Fayda/özel Marjinal Fayda) Arasında Fark Bulunması Durumunda Refahın Maksimize Edilemeyeceğini Vurgulamaktadır. şu Ana Kadar Ele Alınan Marshall Ve Pigou Yaklaşımlarında Farkta Ortaya çıkmaktadır: Marshall Dışsallık Kavramını Yalnızca ölçek Ekonomileri Ve Firma Teorisi Ile Ilgili Olarak Ele Alırken Pigou Piyasa Mekanizmasının Etkinliğini Sağlamadaki Başarısızlığı (market Failure) Bağlamında Incelemektedir

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dışsallık Teorisi ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
22 Ağustos 2008 Saat : 7:44

Dışsallık Teorisi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik