Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Dmitry Mendeleyev (1834-1907)


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Rus kimyacı Dmitry Mendeleyev, kimyasal elementler arasında atom ağırlıklarına dayalı olan temel bir bağıntı bulunduğunu keşfetmiştir. Şimdi çağdaş kimyanın belkemiği olarak kabul edilen bu buluşunu elementleri periyodik bir cetvel halinde sıralayarak açıklamıştır. Bu buluşuyla kimyacıların aynı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip elementlerin “aileleri”ni tanımalarına yardımcı olmuştu. Ayrıca aile yapıları içindeki boşlukların ortaya çıkarılmasıyla, o güne kadar keşfedilmemiş elementlerin varlığını önceden haber verme olanağını da sağlamıştır. Mendeleyev’in çalışmasının açıkladığı atom ağırlıklarının temel önemi, fizikçileri, nükleer yapıyı anlamalarında ve bu yapının maddenin özelliklerini de davranışlarını belirlemedeki önemi konusunda yepyeni bir görüşe yöneltmiştir.

17 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Sibirya’da Tobolsk’da yetişmişti. Öğretmen olan babası,Mendeleyev, daha çok küçük yaşlardayken, gözlerini kaybetti. Bu yüzden Mendeleyev’in çocukluğu oldukça sıkıntı içinde geçti. Babasının işini yitirmesi üzerine, ailenin geçimi annenin omuzlarına yüklendi. Ne yazık ki 1849 yılında, Mendeleyev okulunu bitirirken iki büyük acıyla karşılaştı. Önce babasını kaybetti, ardandan da annesinin işyeri bir yangında yok oldu. Ancak annesi kolay yenilen bir kadın değildi; yetişmiş çocuklarının da yardımıyla Mendeleyev’in eğitimi için gerekil olan herşeyi düzene soktu. Ölümünden birkaç hafta önce bu kararlılığının ödülünü gördü: Mendeleyev,St. Petersburg (şimdi Leningrad) Üniversitesi Fen Fakültesi’ne yazıldı.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Parlak bir öğrenci olan Mendeleyev, kendisine tanınan tüm olanaklardan en iyi biçimde yararlandı ve üstün bir dereceyle okulunu bitirdi. Lisanüstü eğitim yapmak için Fransa ve Almanya’ya gitti. 1866 yılında, saygın bir kimyacı olarak ülkesine döndü, eski üniversitesine profesör atandı. Okutulmakta olan ders kitaplarını yetersiz bulduğu için, 1870 yılında, günümüzde büyük klasikler arasında yer alan kitabını, “Kimyanın ilkeleri’ni yazdı.Kitabını yazarken yaptığı araştırmalar sırasında değişik kimyasal elementler arasındaki ilişkileri inceledi. Amacı, bu elementlerin özelliklerinde birleştirici bir işaret bulabilmekti. Mendeleyev’den önce de bazı kimyacılar bu işe kalkışmaşlardı. İngiliz kimyacı John Dalton’un oluşturduğu atom ağırlığı kavramından beri pek çok kimyacı elementlerin atom ağırlıkları arasında matematiksel bağıntılar aramış, temel bir düzen bulmayı ummuşlardı. Ancak bu işi çözecek anahtarı bulan ve böylece elementleri periyodik sınıflandırmaya giden Mendeleyev olmuştu.
Mendeleyev. o gün için bilinen 63 elementi atom ağırlıklarına göre bir sıraya koymuştu. Bu işi yaparken, kendinden önce gelen kimyacılardan daha değişik,daha gelişmiş bir iş yapmamıştı.

Ancak onun tarihe geçen buluşu listedeki elementlerin belirli bazı özelliklerinin periyodik olarak tekrarlandığını görmesiyle olmuştu. Özellikle elementlerin birbirleriyle kimyasal olarak birleşme gücünün ölçüsü olan değerlerinde belirli bir yükselme ve düşme gözlemişti. Eğer aynı değerdeki elementler alt alta sıralanıp, ayrı kalonlar halinde düzenlenecek olursa; herhangi bir kolonun üyelerinin öteki birçok kimyasal özelliklerinde de benzerlikle bulunduğunu gösterdi. Bu özelliklerin periyodik yani, tekrarlayarak ortaya çıkmaları üzerine Mendeleyev,sınıflandırmasına “Elementlerin Periyodik Cetveli” adını verdi. Bu terim günümüzde de kullanılmaktadır.

Mendeleyev’in bilimsel çevrelerdeki ününe karşın, ortaya koyduğu cetvel büyük bir kuşkuyla karşılandı. Çok sayıda bilim adamı elementlerin birleştirici düzenlemelerini açıklamışlar ancak bir süre sonra tüm bu çalışmalar yetersiz sayılmışlardı. 1871 yılında, Mendeleyev, kuşkuya yer bırakmayacak değerde bir kanıt bulmuş ve çalışması tüm dünyada kabul edilmişti. Rus Kimya Derneği Dergisi’nde yayınladığı tarihi yazısında, periyodik cetveldeki boşlukları tanımlamış ve bunların daha keşfedilmemiş elementleri simgelediğini ileri sürmüştü. Daha da ileri giderek, cetveldeki boşlukların durumlarının bulunacak yeni elementlerin cetveldeki komşularına benzer özellikler taşıyabileceklerini gösterdiğini açıklamıştı. Sonuçta, yeni elementlerin oldukça açık tanımlarını da bildirmişti. Bu açıklamalardan dört yıl sonra, tanımını yaptığı elementlerden ilki, galyum, keşfedilmiş, bunu diğerleri izlemişti. Mendeleyev in tüm tahminleri doğruya yakın biçimde kanıtlanmaya başlamıştı. Periyodik cetveli, tüm bilimsel kuramların geçmek zorunda olduğu sınavı başarıyla vermiş ve gerçekliği kanıtlanabilir yeni buluşları ortaya koymuştu.

Mendeleyev, Rus ihtilâli’nden birkaç yıl önce yaşamını yitirdi. 1955 yılında, olağanüstü önemli katkısının anısına, çok geç de olsa, yeni keşfedilen bir elemente onun adı verildi ve element mendelevium olarak tanındı.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dmitry Mendeleyev (1834-1907) ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
17 Kasım 2009 Saat : 9:57

Dmitry Mendeleyev (1834-1907) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik