Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Ekonomi Kronolojisi 1923-1938


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

CUMHURİYET TARİHİ EKONOMİ KRONOLOJİSİ

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

17 Şubat 1923 – 10 Kasım 1938
17 Şubat 1923
İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı.
24 Temmuz 1923
Lozan Antlaşması imzalandı.
29 Ekim 1923
Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanlığına oybirliğiyle Gazi Mustafa Kemal seçildi.
18 Ocak 1924
İstanbul’da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.
3 Mart 1924
TBMM Halifelik’in kaldırılmasına karar verdi.
1 Nisan 1924
Ergani Bakır İşletmeleri devletleştirildi.
3 Nisan 1924
1908 Temmuz’undan 1923 sonuna kadar devlet alacak ve borçlarını tasfiye eden kanun TBMM’de kabul edildi.
21 Nisan 1924
Ziraat Bankası’nın üreticilere kredi açmasına ilişkin kanun kabul edildi.
23 Nisan 1924
Anadolu-Bağdat Demiryolu’nun devletçe satın alınmasını öngören kanun kabul edildi.
14 Mayıs 1924
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak’ta kuruldu. Taşkömürü üretimi ve maden işleme üniteleriyle entegre bir tesise sahip olan TTK, Zonguldak’ın da sembolü haline geldi. Türkiye taşkömürü ihtiyacının büyük bir bölümü de bu fabrika tarafından sağlanıyor.
24 Mayıs 1924
Devlet Demiryolları Müdürüyet Umumiyesi (genel müdürlüğü) kuruldu.
3 Ağustos 1924
Cumhuriyet döneminin ilk madeni paraları tedavüle çıktı.
4 Ağustos 1924
Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
12 Ağustos 1924
Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk işçi kuruluşlarından biri olan Amele Teali (yükselme) cemiyeti kuruldu. Cemiyet Başkanlığına Sabri Bey getirildi.
26 Ağustos 1924
“Türkiye İş Bankası” kuruldu. 1 milyon sermayesi olan bankanın genel müdürlüğüne Celal Bey (Bayar) getirildi.
17 Eylül 1924
Türkiye Tütüncüler Bankası ve Yaşarbank kuruldu. Kuruluş bankacılık kuruluşu yapıyor.
21 Eylül 1924
Samsun-Çarşamba Demiryolu’nun temeli Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından atıldı. Gazi törende yaptığı konuşmada “Bu memlekete iki şey gerek. Yol ve okul” dedi.
10 Ekim 1924
Ankara-Sivas Demiryolu’nun yapımına başlandı.
23 Ekim 1924
Türkiye, Uluslararası Eşya Taşımacılığı Antlaşması’nı imzaladı.
17 Kasım 1924
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası” kuruldu.
1 Ocak 1925
Türkiye Lozan Antlaşması’nın ilgili hükmü uyarınca “gümrük vergisi” uygulamasına başladı.
19 Ocak 1925
Yol Mükellefiyeti Kanunu TBMM’de kabul edildi. Bakanlar Kurulu, gümrük vergisinin kapsamına Amerikan mallarının da alınmasını kararlaştırdı.
16 Şubat 1925
Havacılığı yaygınlaştırmak, ordunun hava gücünü artırmak amacıyla “Türk Tayyare Cemiyeti” kuruldu. Cemiyet, daha sonra Türk Hava Kurumu adını alacaktır.
17 Şubat 1925
Osmanlı İmparatorluğu döneminde üreticiyi büyük sıkıntıya sokan, ürünün değerinin onda birini devlete vermeyi zorunlu kılan “aşar vergisi” kaldırıldı.
1 Mart 1925
Fransız tütün rejisi devletleştirildi.
8 Mart 1925
Cumhuriyet döneminin ilk milli sigorta şirketi olan “Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi” kuruldu.
31 Mart 1925
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu. Daha sonra Türkiye İş Bankası’nın kontrolüne giren sigorta şirketi hayat sigortası dışı bütün branşlarda faaliyet gšsteriyor.
5 Nisan 1925
Türkiye’de şeker fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
16 Nisan 1925
Kütahya-Tavşanlı Demiryolu’nun yapımına ilişkin kanun kabul edildi.
17 Nisan 1925
Ankara-Yahşihan demiryolu hattı genişletilerek hizmete açıldı.
19 Nisan 1925
Sanayi ve Maadin (Madenler) Bankası’nın kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
22 Nisan 1925
Ticaret ve sanayi odaları kurulmasını öngören kanun kabul edildi.
5 Mayıs 1925
Ankara’da uzmanların “burada ot bile bitmez” dediği alanda, Atatürk’ün isteğiyle “Gazi Orman Çiftliği’nin” kurulmasına başlandı.
3 Haziran 1925
Bakanlar Kurulu, Ankara İstiklal Mahkemesi’nin teklifiyle Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi olan “Terakkiperver Fırka”yı kapattı. Partinin kapatılmasına gerekçe olarak “irticayı körüklemesi” gösteriliyor.
14 Haziran 1925
Cumhuriyet’in ilk şeker fabrikası, Alpullu’da üretime başladı.
1 Temmuz 1925
Paris’te Osmanlı borçlarının ödenmesi ile ilgili komisyon çalışmaya başladı.
29 Temmuz 1925
İstanbul’da “liman işçileri inhisarı” kuruldu.
5 Ağustos 1925
İzmir Liman ve Körfez İşleri İnhisarı TAŞ kuruldu.
14 Ağustos 1925
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.
15 Ağustos 1925
Kayseri’de tayyare ve motor fabrikası kurulması için Junkers Firması’yla antlaşma imzalandı.
27 Ağustos 1925
Mustafa Kemal, İnebolu Türk Ocağı’nda yaptığı konuşma ile şapka devriminin yapılacağını açıkladı”Bu serpuşun adına şapka denir.”
1 Ekim 1925
Bursa Dokuma Fabrikası’nın temeli, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in de hazır bulunduğu törenle atıldı. Bursa’da faaliyet gšsteren şirket, ipek üretimi yapıyor.
5 Ekim 1925
İlk ‘cumhuriyet altını’ İstanbul Darphanesi’nde basıldı.
14 Ekim 1925
Türkiye’nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerinde yapıldı. Köprü 75 metre uzunluğunda.
12 Aralık 1925
Ankara-Ereğli demiryolunun yapımına ilişkin kanun kabul edildi.
20 Aralık 1925
Yeşilhan, Yerköy demiryolu hattı işletmeye açıldı.
22 Aralık 1925
Alpullu Şeker Fabrikası’nın temeli atıldı.
26 Aralık 1925
Türkiye’de uluslararası takvim ve saatin kullanılmasına ilişkin kanun kabul edildi.
1 Ocak 1926
Gece yarısından itibaren uluslararası takvim ve saati kullanmaya başladık.
8 Ocak 1926
Emlak ve Eytam (Yetimler) Bankası kuruldu.
9 Ocak 1926
Türkiye’de piyango düzenleme hakkını Tayyare Cemiyeti’ne veren kanun kabul edildi.
12 Ocak 1926
Tedavülde bulunan Osmanlı banknotlarının yerine yeni banknot çıkarılmasına ilişkin kanun kabul edildi.
14 Ocak 1926
Mali yılın 1 Mart yerine 1 Haziran’da başlamasına ilişkin kanun kabul edildi. Borçlanma Kanunu TBMM’de kabul edildi.
25 Ocak 1926
Şeker, petrol ve benzin tekeli hakkında kanun TBMM’de kabul edildi.
1 Şubat 1926
Ankara-Eskişehir Demiryolu’ndaki ilk istasyon olan Gazi İstasyonu törenle açıldı.
13 Şubat 1926
Savurganlıkla mücadele amacıyla “Men-i İsrafat Kanunu” kabul edildi.
17 Şubat 1926
Türk Medeni Kanunu kabul edildi.
18 Şubat 1926
Türkiye ile Amerika arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.
27 Şubat 1926
Temettü vergisi yerine kazanç vergisi alınmasına ilişkin kanun kabul edildi.
11 Mart 1926
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ticaret antlaşması imzalandı.
17 Mart 1926
Kayseri-Ulukışla demiryolunun yapılmasını öngören kanun kabul edildi. Yapılacak hattın uzunluğu 196 kilometre.
22 Mart 1926
İçki İnhisarı’nın (tekelinin) devlete ait olmasını öngören kanun kabul edildi.
24 Mart 1926
Türkiye’de petrol arama çalışmalarının ve petrol kuyuları işletmesinin devlet tarafından yapılmasına ilişkin kanun kabul edildi.
25 Mart 1926
Türkiye ile Almanya arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.
1 Nisan 1926
İstanbul Borsası Bahçekapı’daki 4. Vakıf Han’a taşındı.
19 Nisan 1926
Türk karasularında deniz nakliyatı, yolcu taşımacılığı ve her türlü liman hizmetlerinin Türk bandıralı gemiler tarafından yapılmasına ilişkin kanun kabul edildi. Yabancılara verilen imtiyazlar iptal edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girecek.
30 Nisan 1926
Samsun-Kavak demiryolu hizmete girdi.
3 Mayıs 1926
Devlet İstatistik Umum Müdürlüğü kuruldu.
22 Mayıs 1926
Emlak ve Eytam Bankası Kanunu TBMM’de kabul edildi.
29 Mayıs 1926
Ankara’da otomatik telefon şebekesi kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
2 Haziran 1926
Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret antlaşması imzalandı.
5 Haziran 1926
Musul sorunu, Türkiye, İngiltere ve Irak arasındaki Ankara’da imzalanan antlaşma ile çözümlendi.
12 Haziran 1926
Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni Avrupalılar’a tanıtmak amacıyla “yüzer sergi” haline dönüştürülen Karadeniz Gemisi İstanbul’dan hareket etti. İsveç’e kadar gidip dönecek olan gemide yerli ürünler ve çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Gemi uğradığı limanlarda halkın ziyaretine açılacak.
17 Haziran 1926
Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi.
28 Haziran 1926
Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi.
1 Temmuz 1926
Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Bu tarih, daha sonra bayram olarak nacaktır. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi.
21 Temmuz 1926
İstanbul Tramvay Şirketi’nin imtiyaz süresi uzatıldı.
11 Eylül 1926
Ankara otomatik telefon santralı hizmete girdi.
4 Ekim 1926
Medeni Kanun yürürlüğe girdi. Borçlar Kanunu yürürlüğe girdi. Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi.
6 Ekim 1926
Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı.
26 Kasım 1926
Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
17 Aralık 1926
Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
20 Aralık 1926
Türkiye-Macaristan Ticaret Antlaşması imzalandı.
25 Aralık 1926
Samsun Limanı’nın inşasına ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.
28 Ocak 1927
Eczacılar Kanunu kabul edildi.
10 Nisan 1927
Kentlerde binalara numara, sokak ve caddelere ad verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.
27 Nisan 1927
İstanbul Radyosu ilk yayınını yaptı.
29 Nisan 1927
Yerköy-Kayseri demiryolu hattı işletmeye açıldı.
4 Mayıs 1927
Türkiye ile İsviçre arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
21 Mayıs 1927
Muamele Vergisi Kanunu kabul edildi.
26 Mayıs 1927
Muhasebe-i Umumi Kanunu kabul edildi.
28 Mayıs 1927
Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edildi.
29 Mayıs 1927
Ankara-Kayseri demiryolu hizmete girdi. Hattın uzunluğu 380 kilometre.
31 Mayıs 1927
Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi kuruldu. Türkiye ile Çekoslovakya arasında Ticaret ve İkamet Antlaşması imzalandı.
18 Haziran 1927
Hukuk usulü muhakemelerine ilişkin kanun kabul edildi.
20 Haziran 1927
Tarım okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi. Memurların maaş kanunu kabul edildi.
25 Haziran 1927
Yüksek İktisat Meclisi (Ali İktisat Meclisi) kurulmasını öngören kanun kabul edildi. Sigorta şirketlerinin denetimini öngören kanun kabul edildi.
28 Ağustos 1927
Türkiye, Belçika, Lüksemburg Ticaret Antlaşması imzalandı.
9 Eylül 1927
Samsun-Havza demiryolu hattı işletmeye açıldı. İzmir’de daha sonraları Uluslararası İzmir Fuarı’nın çekirdeğini oluşturacak olan “9 Eylül sergisi” açıldı.
15 Eylül 1927
Eskişehir Bankası kuruldu. Banka daha sonra “Esbank” adını alacak. Şu anda Zeytinoğlu grubu bünyesinde yer alıyor.
10 Ekim 1927
Memurlara maaşları ilk kez peşin ödendi.
28 Ekim 1927
Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk nüfus sayımı yapıldı. Ülkede 13 milyon 648 bin 270 kişinin yaşadığı, bunun yarıdan fazlasını kadınların oluşturduğu belirlendi.
6 Kasım 1927
Bünyan dokuma fabrikası işletmeye açıldı.
21 Kasım 1927
Samsun-Amasya demiryolu hattı işletmeye açıldı.
5 Aralık 1927
Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde çıkarılan banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı. Londra’da Thomas de La Rue Firması’na bastırılan banknotlar için 85 bin İngiliz lirası ödendi.
1 Ocak 1928
Haydarpaşa-Pendik arasında banliyo seferleri yapan “Anadolu Demiryolları Şirketi” devlet tarafından satın alındı.
15 Ocak 1928
Kayseri-Sivas demiryolunun devlet tarafından yapılması kararlaştırıldı. Bölüm bölüm yapılacak hattın uzunluğu 223 kilometreyi bulacak.
16 Ocak 1928
İktisat vekaletinin kuruluşuna ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.
2 Şubat 1928
Ankara Çimento Fabrikası açıldı.
4 Şubat 1928
Türkiye-İsveç Ticaret Antlaşması imzalandı.
12 Şubat 1928
Türkiye ile Macaristan arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
1 Mart 1928
Yüksek İktisat Şûrası, Başbakan İsmet İnönü’nün konuşmasıyla çalışmalarına başladı.
12 Mart 1928
Türkiye-Estonya Ticaret Antlaşması imzalandı.
14 Nisan 1928
Yargıtay Kuruluş Kanunu kabul edildi.
6 Mayıs 1928
Sirkeci ile Haydarpaşa arasında feribot işletilmesini öngören kanun kabul edildi.
17 Mayıs 1928
Hıfzısıhha Enstitüsü kuruldu.
24 Mayıs 1928
Uluslararası rakamların kullanılmasına ilişkin kanun kabul edildi.
28 Mayıs 1928
Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.
13 Haziran 1928
Paris’te Türkiye Cumhuriyeti ile Duyun-u Umumiye İdaresi hamilleri arasında borçların ödenme biçimi ve süreci hakkında sözleşme imzalandı.
23 Ağustos 1928
Amasya-Zile demiryolu (82 km) hizmete girdi.
2 Eylül 1928
Kütahya-Tavşanlı demiryolu (51 km) hizmete girdi.
4 Eylül 1928
İkinci İzmir Sergisi açıldı. Sergi 20 Eylül’e kadar açık kalacak.
14 Ekim 1928
Harf devrimi yapıldı. Yeni Türk Alfabesine ilişkin kanun kabul edildi.
1 Aralık 1928
İkinci İktisat Şûrası toplandı.
31 Aralık 1928
Haydarpaşa – Eskişehir – Konya ve Yenice – Mersin Demiryolu’nun devlet tarafından satın alınmasına ilişkin antlaşma bir yasayla onaylandı.
5 Ocak 1929
Anadolu-Bağdat ve Mersin-Tarsus demiryolu ile Haydarpaşa Limanı devletleştirildi. Bağdat demiryolu imtiyazı 1902 yılında “Anadolu Demiryolları Şirketleri”ne verilmişti.
24 Mart 1929
İcra ve İflas Kanunu kabul edildi.
25 Mart 1929
Piyasadaki banknotların değerinin 158 milyon lira olarak tespiti hakkkındaki kanun kabul edildi.
4 Nisan 1929
Yerli malı kullanımını teşvik amacıyla düzenlenen yerli mallar haftası ilk kez kutlandı.
16 Mayıs 1929
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu TBMM’de kabul edildi. Kanun 30 Mayıs 1929’da Resmi Gazete’de yayımlandı.
28 Mayıs 1929
Tarım Kredi Kooperatifleri Kuruluş Kanunu kabul edildi.
30 Mayıs 1929
Kibrit ve Çakmak Tekeli Kanunu TBMM’de kabul edildi.
2 Haziran 1929
Yol ve köprüler yapımına ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.
8 Haziran 1929
Anadolu’daki topraksız köylülere devlet tarafından toprak verilmesine ilişkin kanun kabul edildi. Sanayi Koruma Kanunu kabul edildi.
11 Haziran 1929
Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer antlaşması imzalandı.
1 Temmuz 1929
İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi.
2 Temmuz 1929
Üsküdar, Kadıköy ve çevresinde tramvay çalıştırma hakkı “Üsküdar ve Havalisi Halk Tramvayları Şirketi’ne” verildi.
5 Temmuz 1929
Mersin-Adana demiryolu (67 km) devletleştirildi.
11 Ağustos 1929
“Türk Yerli Mallar Sergisi” İstanbul’da Galatasaray lisesi’nde açıldı. Sergi 25 Ağustos’a kadar açık kalacak.
12 Ağustos 1929
Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret antlaşması imzalandı.
29 Ağustos 1929
Türkiye ile Fransa arasında ticaret antlaşması imzalandı.
2 Eylül 1929
Kütahya-Emirler demiryolu hattı işletmeye açıldı.
4 Eylül 1929
İcra ve İflas Kanunu yürürlüğe girdi.
9 Eylül 1929
Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolu (139 km) hizmete girdi.
27 Eylül 1929
Türkiye ile İsveç arasında ticaret antlaşması imzalandı.
1 Ekim 1929
Türkiye ile Amerika arasında ticaret antlaşması imzalandı.
24 Ekim 1929
New York Borsası’nda “Kara Cuma” ve 1929 dünya krizi patlak verdi.
25 Ekim 1929
Osmanlı Ceza Kanunu yürürlükten kaldırıldı. İstanbul’la Berlin arasında “Hava Postası” seferleri başladı.
12 Kasım 1929
Kayseri-Gemerek demiryolu (94 km) hizmete girdi.
26 Kasım 1929
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.
18 Aralık 1929
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.
21 Aralık 1929
Türkiye ile İrlanda arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.
1 Şubat 1930
Kayseri-Sarıkışla demiryolu (129 km) hizmete girdi.
3 Şubat 1930
İstatistik Umum Müdürlüğü Kuruluş Yasası kabul edildi. Kuruluş, 1962 yılında enstitüye dönüştürülecektir.
22 Şubat 1930
“Türk Parasının Değerini Koruma Kanunu” kabul edildi.
11 Mart 1930
Emirler-Balıköy demiryolu hattı işletmeye açıldı.
21 Nisan 1930
Milli Sanayi Numune Sergisi Ankara’da açıldı.
22 Nisan 1930
Ankara’da sanayi kongresi toplandı.
21 Mayıs 1930
Türkiye ile Macaristan arasında ticaret antlaşması imzalandı. Bunu Türkiye-Bulgaristan (27 Mayıs) ve Türkiye-Danimarka (31 Mayıs) ticaret antlaşmaları izledi.
1 Haziran 1930
İstanbul’da Galata Köprüsü’nden geçenlerden alınmakta olan ve “mururiye” adı verilen geçiş ücreti kaldırıldı.
9 Haziran 1930
Tütün tekeli hakkında kanun TBMM’de kabul edildi.
11 Haziran 1930
T.C Merkez Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi. Yasa ile banknot çıkarma hakkı Maliye Bakanlığından alınarak Merkez Bankası’na verildi.
15 Haziran 1930
Türkiye Cumhuriyeti ilk dış kredisini aldı. Amerikan Yardım Bankası’ndan sağlanan kredi 10 milyon dolar.
19 Haziran 1930
Ticarette tağşişin meni ve ihracatın mürakebesi hakkında kanun TBMM’de kabul edildi.
22 Haziran 1930
Türkiye ile Avusturya arasında ticaret ve hukuk antlaşması imzalandı.
11 Ağustos 1930
Zile-Kunduz demiryolu hattı işletmeye açıldı.
12 Ağustos 1930
Liberal eğilimli “Serbest Cumhuriyet Fırkası” kuruldu.
30 Ağustos 1930
Bölüm bölüm tamamlanan Ankara-Sivas demiryolu (toplam uzunluğu 603 km) Başbakan İsmet İnönü tarafından ulaşıma açıldı.
15 Eylül 1930
Maliye Uzmanı C. Rist’in Türkiye ekonomisine ilişkin “mali durum ve ödemeler dengesi” üzerine Türkiye Cumhuriyeti hükümetine rapor yazdı.
26 Eylül 1930
Adana’da “Ahali Cumhuriyet Fırkası” kuruldu.
17 Kasım 1930
Serbest Cumhuriyet Fırkası, kurucuları tarafından feshedildi.
21 Aralık 1930
Adana’da kurulan “Ahali Cumhuriyet Fırkası” hükümet tarafından feshedildi.
29 Aralık 1930
Edirne’de “Amele ve İşçi Partisi” kuruldu.
14 Ocak 1931
Ankara’da Ziraat Kongresi toplandı.
17 Ocak 1931
Türkiye-Çekoslovakya ticaret antlaşması imzalandı.
15 Mart 1931
Gölbaşı-Malatya demiryolu (112 km) hizmete girdi.
16 Mart 1931
Türkiye-Norveç ikamet, ticaret ve seyrüsefer antlaşması imzalandı.
26 Mart 1931
Türkiye’de uluslararası ölçülerin kullanılmasını öngören kanun kabul edildi.
15 Nisan 1931
Türk ulusunun tarihini, çağdaş bir görüşle ele alıp inceleyecek olan “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” (daha sonraları Türk Tarih Kurumu adını alacaktır.) kuruldu.
21 Nisan 1931
Ankara’da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Kongresi toplandı.
23 Nisan 1931
Kütahya-Balıkesir demiryolu (253 km) hizmete girdi. Fevzipaşa-Malatya demiryolu (251 km) hizmete girdi. Irmak-Çankırı demiryolu hizmete girdi.
1 Haziran 1931
Bursa-Mudanya demiryolu devlet tarafından satın alındı. 42 kilometre uzunluğundaki hat işletmeye 1892 yılında açılmıştı. (Daha sonraları bu hat sökülecektir.)
2 Haziran 1931
Devlet Denizyolları İdaresi’yle liman işletmesi birbirinden ayrıldı.
20 Haziran 1931
Sakarya Köprüsü ulaşıma açıldı.
22 Temmuz 1931
İthalat sınırlamaları sistemine ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.
24 Temmuz 1931
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı kurulmasını öngören kanun kabul edildi.
25 Temmuz 1931
Yeni Basın Kanunu kabul edildi.
3 Ekim 1931
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faaliyete geçti.
19 Kasım 1931
Merkez Bankası altın rezervi yapıyor. 3 milyon dolarlık altın satın alındı.
28 Kasım 1931
İktisadi durum ve alınan önlemler hakkında İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey TBMM’de konuştu.
30 Kasım 1931
İktisadi Buhran Vergisi Kanunu TBMM’de kabul edildi.
29 Aralık 1931
Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı’nın kuruluş kanunu kabul edildi. Bu tarihten itibaren bir gün sonra da Tarım Bakanlığı’nın kurulmasına ilişkin kanun kabul edilecek.
1 Şubat 1932
Ankara’da birinci tütün kongresi toplandı.
31 Mart 1932
İstanbul-Paris direkt telefon hattı açıldı.
13 Mayıs 1932
Ankara’da Milli Sanayi Sergisi açıldı.
15 Mayıs 1932
İstanbul’da Balkan tütün kongresi toplandı.
29 Mayıs 1932
Takas Komisyonu teşkili hakkında kanun TBMM’de kabul edildi.
3 Temmuz 1932
Devlet Sanayi Ofisi Kanunu TBMM’de kabul edildi.
10 Temmuz 1932
Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruıldu.
18 Temmuz 1932
Türkiye, Cemiyet-i Akvam’a (Birleşmiş Milletler’e) 56. üye olarak kabul edildi.
31 Ağustos 1932
Kunduz-Kalın demiryolu hattı işletmeye açıldı.
9 Eylül 1932
Celal Bayar iktisat vekilliğine atandı.
26 Eylül 1932
Tayyareci Vecihi Bey (Hürkuş), pilot yetiştirmek amacıyla Yeşilköy’de özel tayyare mektebi açtı.
3 Ekim 1932
Hükümet İzmir Rıhtım Şirketi’ni satın aldı.
30 Kasım 1932
Ulukışla-Niğde demiryolu (70 km) hizmete açıldı.
1 Aralık 1932
Kadro Dergisi Şevket Süreyya ve arkadaşları tarafından yayınlanmaya başladı.
16 Aralık 1932
Samsun-Sivas demiryolu (395 km) hizmete açıldı
1 Ocak 1933
Yeni Ölçüler yasası uygulanmaya başlandı. Arşın, okka, zira gibi ölçüler tarihe karıştı.
12 Ocak 1933
Dahili İstikraz Kanunu TBMM’de kabul edildi.
3 Şubat 1933
İstanbul’la Ankara arasında deneme niteliğinde uçak seferleri yapıldı. Amerika’dan satın alınan iki King-Bird tipi yolcu uçağı İstanbul-Eskişehir-Ankara arasını 2 saat 20 dakikada aldı.
4 Şubat 1933
Eskişehir Şeker Fabrikası’nın temeli atıldı.
1 Nisan 1933
Afyon-Antalya demiryolunun inşasına ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.
15 Nisan 1933
Samsun-Çarşamba demiryolu hattı hükümetçe satın alındı.
22 Nisan 1933
Türkiye Cumhuriyet ile Osmanlı Duyun-u Umumiye (genel dış borçlar) İdaresi arasında imzalanan antlaşma ile Osmanlı dönemi borçlarının tasfiyesine başlandı.
27 Nisan 1933
Adana-Fevzipaşa demiryolu devletleştirildi.
2 Mayıs 1933
Niğde-Boğazköprü demiryolu (110 km) ulaşıma açıldı.
8 Mayıs 1933
Türkiye ile Yunanistan arasında ticaret antlaşması imzalandı.
20 Mayıs 1933
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak “Havayolları Devlet İşletmesi İdaresi” kuruldu. Kuruluşun ilk bütçesi 180 bin lira, toplam personeli ise 24 kişiden oluşuyor. Türk Hava Yolları kuruldu. Kuruluş yurt içi ve dışı her türlü hava taşımacılığı yapıyor.
30 Mayıs 1933
Mevduat’ı Koruma Kanunu TBMM’de kabul edildi.
31 Mayıs 1933
İstanbul’da Darülfünun’un kaldırılmasını ve Maarif Vekaleti’nce (Milli Eğitim Bakanlığı’nca) yeni bir üniversite kurulmasını öngören kanun kabul edildi.
3 Haziran 1933
Sümerbank’ın kurulmasına ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.
7 Haziran 1933
Tedavüldeki madeni Osmanlı paralarının toplatılması ve bunların yerine yeni madeni paralar basılmasını öngören kanun kabul edildi.
8 Haziran 1933
Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kabul edildi. Ödünç Para verme Kanunu TBMM’de kabul edildi.
1 Temmuz 1933
TBMM’nin kabul ettiği kanunla “Türkiye Seyrüsefain İdaresi’nde reorganizasyona gidildi.” İdare Akay İdaresi (Adalar, Kadıköy, Yalova), Denizyolları Müdürlüğü (Uzak Hatlar), Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğü olmak üzere üçe ayrıldı. Bunun yanı sıra Gemi Kurtarma AŞ kuruldu.
11 Temmuz 1933
Sümerbank resmen faaliyete geçti.
1 Eylül 1933
Denizyollarında devletçe işletme tekeli başladı.
20 Eylül 1933
Ulukışla-Kayseri demiryolu ulaşıma açıldı. Böylece Akdeniz’le Karadeniz demiryoluyla birleşti.
7 Ekim 1933
Turhal Şeker Fabrikası’nın temeli atıldı.
2 Kasım 1933
Telgraf şirketi devlete devredildi.
1 Aralık 1933
İktisat vekaletince hazırlanan “birinci beş yıllık sanayi planı” başbakanlığa sunuldu.
4 Aralık 1933
Eskişehir Şeker Fabrikası kuruldu. Bölge çiftçisinin ürettiği pancarları işleyerek şeker üretimi gerçekleştiriyor.
5 Aralık 1933
Eskişehir Şeker Fabrikası üretime başladı.
21 Ocak 1934
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında kredi antlaşması imzalandı.
9 Şubat 1934
Türkiye, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalandı.
12 Şubat 1934
Samsun’da Yumurtacılık Kongresi toplandı.
18 Şubat 1934
İstanbul-Ankara arasında ilk düzenli uçak seferleri başladı.
1 Mart 1934
İzmir-Kasaba demiryolu devletleştirildi.
22 Mart 1934
Kazanç Vergisi Kanunu TBMM’de kabul edildi.
15 Nisan 1934
Üreticilerin sorunlarını saptamak amacıyla düzenlenen “2. Tütün Kongresi” Ankara’da başladı.
27 Nisan 1934
Bandırma-Menemen-Manisa demiryolu devletleştirildi.
3 Mayıs 1934
Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası’nda yapılan, Türk yapımı ilk uçak, Kayseri-Eskişehir arasındaki deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
14 Mayıs 1934
İskan Kanunu kabul edildi.
20 Mayıs 1934
Kayseri Bez Fabrikası’nın temeli atıldı.
27 Mayıs 1934
Basmane (İzmir)-Afyon demiryolu devletleştirildi.
1 Haziran 1934
Ortaköy-Bolkuş demiryolu hattı işletmeye açıldı.
2 Haziran 1934
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu TBMM’de kabul edildi.
16 Haziran 1934
İlk süttozu fabrikası Bursa’da açıldı.
18 Haziran 1934
Liman işlerinin hükümetçe idaresine ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.
30 Haziran 1934
Demiryolu Elazığ’a ulaştı.
23 Temmuz 1934
İstanbul tramvaylarını işleten yabancı şirketin sözleşmesi devlet tarafından feshedildi.
10 Ağustos 1934
Fırat-Yolaçtı demiryolu hattı işletmeye açıldı. Yolaçtı-Elazığ demiryolu hattı işletmeye açıldı.
13 Ağustos 1934
Bakırköy Bez Fabrikası yenilenerek işletmeye açıldı.
14 Ağustos 1934
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kağıt fabrikasının temeli İzmit’te atıldı. İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası’nın yapımı iki yıl sürecek. Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası’nın temeli atıldı.
15 Ağustos 1934
Zonguldak sömikok (antrasit) fabrikalarının temeli atıldı. Kömür yıkama fabrikası işletmeye açıldı.
27 Ağustos 1934
Tire-Aydın demiryolu ulaşıma açıldı.Antalya demiryolu hattının temeli atıldı.
2 Eylül 1934
Kadıköy ve Üsküdar tramvayları hizmete girdi.
30 Eylül 1934
Keçiborlu Kükürt, Isparta Gülyağı fabrikaları üretime başladı. İstanbul-Diyarbakır arasında uçak seferleri başladı.
19 Ekim 1934
Turhal Şeker Fabrikası üretime başladı.
20 Kasım 1934
Konya Ereğli Bez Fabrikası’nın temeli atıldı.
18 Aralık 1934
İstanbul Rıhtım, Dok, Antrepo şirketi devlet tarafından satın alındı.
22 Aralık 1934
Tapu Kanunu kabul edildi
21 Şubat 1935
İzmir Havagazı Şirketi devletleştirildi.
18 Nisan 1935
Balkan Ülkeleri Ekonomi Konseyi Ankara’da toplantılarına başladı.
29 Nisan 1935
İstanbul-İzmir telefon hattı açıldı.
1 Mayıs 1935
Aydın demiryolu hükümetçe satın alındı.
21 Mayıs 1935
Ankara’da Tecim ve Endüstri Odaları Kurultayı açıldı.
27 Mayıs 1935
Hafta tatili Cumadan Pazara alındı. Hafta tatili ve ulusal bayramlar hakkındaki kanun yürürlüğe girdi.
14 Haziran 1935
Amortisman Sandığı Kanunu, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Kanunu, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve Etibank’ın kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
17 Haziran 1935
(Bazı kaynaklarda 6 Temmuz) Türkiye’de şeker üretimini rasyonel hale getirmek amacıyla, İş Bankası, Ziraat Bankası ve Sümerbank’ın ortaklığıyla “Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ” kuruldu. 22 milyon sermayeli şirkete mevcut 4 şeker fabrikası (Alpullu, Uşak, Eskişehir, Turhal) bağlandı.
1 Temmuz 1935
Aydın demiryolu devletleştirildi.
5 Ağustos 1935
Fevzipaşa-Ergani demiryolu hizmete girdi.
20 Ağustos 1935
Keçiborlu-Kükürt Fabrikası açıldı.
23 Ağustos 1935
Nazilli Basma Fabrikası’nın temeli atıldı.
15 Eylül 1935
Ergani-Osmaniye demiryolu hattı işletmeye açıldı.
16 Eylül 1935
Kayseri Bez Fabrikası üretime başladı.
1 Ekim 1935
Çankırı-Atkaracalar demiryolu hattı işletmeye açıldı.
10 Ekim 1935
Ankara’da Fındık Kongresi toplandı.
16 Ekim 1935
İnhisarlar İdaresi (Tekel Müdürlüğü) kuruluş kanunu kabul edildi.
20 Ekim 1935
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci nüfus sayımı yapıldı. Nüfus 16 milyon 158 bin 018 kişi olarak belirlendi.
21 Ekim 1935
Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu kabul edildi.
23 Ekim 1935
Etibank çalışmalarına başladı.
31 Ekim 1935
Ankara Mamak’da Kızılay’ın Zehirli Gaz Maskesi Fabrikası açıldı.
12 Kasım 1935
Irmak-Filyos demiryolu işletmeye açıldı.
22 Kasım 1935
Fevzipaşa-Diyarbekir (Diyarbakır) demiryolu ulaşıma açıldı.
26 Kasım 1935
Afyon-Isparta demiryolu ulaşıma açıldı.
28 Kasım 1935
Bursa Merinos ve Gemlik Suni İpek fabrikalarının temeli atıldı.
29 Kasım 1935
Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası üretime başladı.
10 Aralık 1935
Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.
19 Aralık 1935
Sivas-Eskiköy demiryolu işletmeye açıldı.
10 Ocak 1936
İkinci beş yıllık sanayi planı Ankara’da yapılan “endüstri kongresinde” görüşülerek ilkeleri kabul edildi.
1 Şubat 1936
Osmanlı banknotlarının tedavülden çekilmesine başlandı.
25 Mart 1936
Afyon-Karakuyu demiryolu, bir gün sonra da Bozanönü-Isparta demiryolu ulaşıma açıldı.
9 Nisan 1936
İstanbul telefon şirketi devletleştirildi.
10 Nisan 1936
Türkiye, boğazların statüsünü belirlemek amacıyla ilgili devletlere nota vererek toplantıya çağırdı.
18 Nisan 1936
İzmir Kağıt Fabrikası’nda ilk kağıt üretildi.
18 Mayıs 1936
Sivas-Erzurum demiryolunun yapımına başlandı.
25 Mayıs 1936
Havayolları Devlet İşletme İdaresi, İstanbul-Ankara arasında düzenli uçak seferleri başlattı.
29 Mayıs 1936
Türkiye, boğazlar konusunu görüşmek üzere Montrö’de toplanan konferansa davet edildi.
30 Mayıs 1936
Demir İşletmeleri Genel Müdürlüğü kuruldu.
8 Haziran 1936
İşveren-işçi ilişkilerine düzenleyici hükümler getiren İş Kanunu kabul edildi.
9 Haziran 1936
Dış ticarette devlet denetimini sıkılaştıran 19/06/1930 tarih ve 1705 sayılı kanuna ek kanun kabul edildi.
10 Haziran 1936
Van Gölü’nde devletçe gemi işletilmesini öngören kanun kabul edildi.
11 Haziran 1936
Ergani Bakır İşletmesi’nin satın alınmasına dair kanun kabul edildi.
20 Temmuz 1936
Türkiye’nin İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki tüm haklarını tanıyan ve kabul eden Montrö Antlaşması imzalandı.
1 Ağustos 1936
Ankara Türk Sigorta AŞ kuruldu.
15 Ağustos 1936
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü kuruldu.
8 Eylül 1936
Ankara ve İstanbul Radyo Şirketleri devlet tarafından satın alındı.
9 Eylül 1936
İzmir Fuarı ilk kez Irak, İngiltere ve Sovyetler Birliği’nin katılımıyla uluslararası bir nitelik kazandı.
20 Eylül 1936
Malatya İplik ve Bez Fabrikası AŞ kuruldu.
28 Ekim 1936
Türkiye ile Yugoslavya arasında ticaret antlaşması imzalandı.
29 Ekim 1936
Haliç’de Unkapanı ile Azapkapı arasında kurulan Atatürk Köprüsü ulaşıma açıldı. 477 metre uzunluğundaki köprü 1 milyon 585 bin liraya mal oldu. Eski köprü şiddetli fırtınada parçalanmıştı.
1 Kasım 1936
Eskiköy-Çetinkaya ve Yazıhan-Demirhan demiryolu hattı işletmeye açıldı.
3 Kasım 1936
Ankara’da Çubuk Barajı açıldı.
6 Kasım 1936
Günümüzdeki Seka’nın çekirdeğini oluşturan “İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası” hizmete girdi. Yılda 16 bin ton kağıt üretecek olan fabrika 3 milyon 300 bin liraya mal oldu. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları adıyla İzmit’te kurulan kuruluş, selüloz ve kağıt üretimi gerçekleştiriyor.
12 Kasım 1936
Ankara’da Birinci Küçük sanatlar ve Elişleri Kongresi toplandı.
18 Kasım 1936
Filyos-Çatalağzı demiryolu hattı işletmeye açıldı.
28 Kasım 1936
Ereğli Kömür Şirketi’nin devletçe satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandı.
14 Aralık 1936
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İktisat Fakültesi kuruldu. Hitler Almanyası’ndan kaçan Fritz Neumark, Wilhem Rupke, Gerhard Kessler, Alexander Rustov gibi ünlü bilim adamlarının ders vereceği fakülte eğitime 1937 yılında başlayacak
5 Ocak 1937
“Devletçilik” ilkesi yapılan değişiklik sonucu Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (Anayasa) 2. Maddesinde yer aldı.
27 Ocak 1937
Hatay’a Birleşmiş Milletler’in gözetimi altında bağımsızlık tanındı. Karar Türkiye ve Hatay’da büyük sevinç yarattı.
8 Şubat 1937
Orman Kanunu kabul edildi.
3 Nisan 1937
Karabük Demir-Çelik Fabrikaları kuruldu. Fabrika halen KARDEMıR adıyla demir çelik üretimi gerçekleştiriyor. Fabrika 1994 yılında sembolik bir fiyata işçilere satıldı. Bu yıl da halka açıldı.
4 Nisan 1937
Ereğli Bez Fabrikası üretime başladı.
25 Mayıs 1937
Malatya Bez Fabrikası’nın temeli atıldı.
4 Haziran 1937
T.C. Ziraat Bankası Kanunu TBMM’de kabul edildi.
6 Haziran 1937
Sivas-Malatya demiryolu Çetinkaya’da birleşti.
11 Haziran 1937
Atatürk, Trabzon’da yaptığı açıklamada çiftliklerini, içindeki bütün gayrimenkulleriyle birlikte milletine bağışladığını bildirdi.
14 Haziran 1937
Tarım Bakanlığı Kuruluş kanunu kabul edildi.
1 Temmuz 1937
Toprakkale – İskenderun, Fevzipaşa – Meydanıekber demiryolları devletleştirildi.
8 Temmuz 1937
Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı imzalandı.
9 Temmuz 1937
Ankara’da motorlu tayyarecilik okulu açıldı.
12 Ağustos 1937
Çatalağazı-Zonguldak demiryolu hattı işletmeye açıldı.
16 Ağustos 1937
Hekimhan-Çetinkaya demiryolu ulaşıma açıldı.
26 Ağustos 1937
Kozlu Kömür İşletmeleri devletleştirildi.
27 Eylül 1937
İstanbul-Edirne karayolunun Lüleburgaz’a kadar olan bölümü ulaşıma açıldı.
1 Ekim 1937
Çatalağzı-Zonguldak demiryolu ulaşıma açıldı.
9 Ekim 1937
Nazilli Basma Fabrikası Atatürk tarafından açıldı.
15 Ekim 1937
Cumhuriyet’in Türkçe yazılı ilk banknotu tedavüle çıkarıldı. II. Emisyon, birinci tertipten çıkan ilk banknot 5 lira değerinde. İngiltere’de Thomas De La Rue firmasına bastırılan kağıt 5 liralığı 10 ve 50 liralıklar izleyecek.
25 Ekim 1937
İnönü Başbakanlıktan istifa etti. Yerine Celal Bayar atandı.
4 Kasım 1937
Kızılırmak Nehri üzerindeki “Çetinkaya Köprüsü” hizmete girdi.
6 Kasım 1937
Belediyeler Bankası açıldı.
16 Kasım 1937
İran ve İran sınırlarına ulaşacak olan Diyarbakır-Cizre demiryolunun temeli atıldı.
20 Kasım 1937
Sivas-Divriği demiryolu hizmete girdi.
29 Kasım 1937
Hatay’da bağımsızlık statüsü yürürlüğe girdi.
27 Aralık 1937
Denizbank Kuruluş Kanunu kabul edildi.
7 Ocak 1938
Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kuruluş Kanunu kabul edildi.
12 Ocak 1938
Türkiye-Letonya ticaret antlaşması imzalandı.
14 Ocak 1938
Dışişleri Bakanlığı kuruluş kanunu kabul edildi.
21 Ocak 1938
Yalova Termal Otel açıldı.
24 Ocak 1938
İzmir telefon işletmesi devletleştirildi.
1 Şubat 1938
Gemlik Suni İpek Fabrikası, Atatürk’ün de hazır bulunduğu törenle açıldı.
2 Şubat 1938
Bursa’da Sümerbank Merinos kuruldu. Cumhuriyet yıllarının ilk sanayi kuruluşlarından olan Merinos Türk Silahlı Kuvvetleri için giysi üretimi yapıyor. 1.5 yıl içinde özelleştirilmesi planlanıyor.
10 Şubat 1938
Gölcük’te yeni bir tersane kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
1 Nisan 1938
İstanbul Borsası üç yıl süreyle kapatıldı. Ankara’da “Kambiyo Esham ve Tahvilat Borsası” açıldı.
14 Nisan 1938
Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi.
8 Mayıs 1938
Türkiye ile Almanya arasında kredi antlaşması imzalandı.
17 Mayıs 1938
Divriği demir madenleri üretime başladı.
23 Mayıs 1938
Türkiye Halk Sandığı kuruldu. İstanbul Elektrik Şirketi devletleştirildi.
27 Mayıs 1938
Türkiye ile İngiltere arasında kredi antlaşması imzalandı.
3 Haziran 1938
“Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü” kuruluş kanunu kabul edildi. (Resmi Gazete’de 14 Haziran’da yayınlandı.)
15 Haziran 1938
Noter Kanunu kabul edildi. Türkiye’nin şartları gözönüne alınarak Medeni Kanun’daki evlenme yaşı kadınlarda 15’e, erkeklerde 17’ye indirildi.
17 Haziran 1938
Sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşkilatı ile idare murakebeleri hakkında kanun TBMM’de kabul edildi.
24 Haziran 1938
Toprak Mahsulleri Ofisi kuruluş kanunu kabul edildi.
3 Temmuz 1938
Türkiye ile Fransa arasında Antakya’da askeri antlaşma imzalandı. Antlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz’da Hatay’a girdi.
10 Temmuz 1938
İzmit Klor Fabrikası’nın temeli atıldı.
20 Temmuz 1938
Fiskobirlik kuruldu. Giresun ve Ordu bölgesinde yetiştirilen fındığı alarak tesislerinde işleyen ve dış pazarlara satan Fiskobirlik, dünya fındık piyasasında da önemli bir söz sahibi.
15 Ağustos 1938
Divriği-İliç demiryolu hizmete girdi.
24 Ağustos 1938
Murgul Bakır İşletmesi Etibank tarafından satın alındı.
10 Ekim 1938
Ankara-Erzurum demiryolu hattı Erzincan’a ulaştı.
28 Ekim 1938
Ankara Radyosu yeni ve modern binasında yayına başladı.
10 Kasım 1938
Atatürk ölümsüzlüğe kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal, sabah saat 9.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. (Doğumu 1881) Tüm Türk Ulusu yas içinde…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ekonomi Kronolojisi 1923-1938 ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
23 Ağustos 2008 Saat : 8:34

Ekonomi Kronolojisi 1923-1938 Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik