Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Farabi ve diğer Filozoflar – Erdemli şehir


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 

Farabi ve diğer Filozofların Erdemli Şehirle İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması
 
İBN HALDUN
 
İnsanı yaratan Allah’tır . İnsana akıl vermiştir ve yaşamını sürdürebilmesi için gerekecek olan gıdayıa araştırma yetisine sahiptir . İnsanlar birbirinin saldırganlığından kendilerini korumak için yöneticiye muhtaçtırlar . Bundan dolayı bu yasakçının belirli niteliklere sahip , toplumun genelinden farklı özellikleri olan ve toplumsal sorunlara çözüm sunabilecek iradeye sahip bir yöneticinin bulunması gerekliliğini savunur . İbn Haldun’un yönetici kavramıyla aralarında fark vardır . Farabi’nin yönetici kavramı daha mükemmelcidir .
 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
 
İnsan toplumsallaştıkça köleye dönüşür , korkak aşağılık bir yaratık olur , rahat yaşama biçimi tüm gücünü ve cesaretini yok eder . İnsanı hayvansal durumdan çıkaran en önemli fark ölümü bilmesidir ve ondan korkmaktır . Jean-Jacques Rousseau‘ya göre toplumsallaşma insanlara olumsuz nitelikler kazandırır , bu düşüncesiyle Farabi’nin insan yaşamını sürdürmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için topluluk haline gelmelidir görüşü ile zıtlık oluşturmaktadır . Farabi topluluk halinde yaşamayı düşünürken Rousseau toplumsallaşma karşıtıdır .
 
THOMAS HOBBES
 
Doğa insanları bedensel zihinsel yetenekler bakımından öyle eşit yaratmıştır ki , bazen bir başkasına göre bedence çok daha güçlü veya daha çabuk düşünebilen birisi bulunsa bile her şey Göz önüne alındığında , iki insan arasındaki fark , bunlardan birinin diğerinde bulunmayan bir üstünlüğe sahip olduğunu iddia etmesine yetecek kadar fazla değildir . Çünkü bedensel Güç bakımından en zayıf kişi , ya gizli bir düzenle yada kendisiyle aynı tehlike altında başkalarıyla birleşerek , en güçlü kişiyi öldürmeye yetecek kadar güçlüdür .
 
Leviathan , bir canavarın adıdır ve Hobbes”ta herşeye egemen olan devletin simgesidir . Devlet gerekli bir kötüdür . İnsanlar hepsini birden korku altında tutacak genel bir güç olmadan yaşadıkları vakit , savaş denilen durumun içindedirler . İnsanları devlete , yani barışa iten ölüm korkusudur . İnsanlık koşulu , herkesin herkese savaşının koşulu olduğu için , herkesin kendi yaşamını düşmanlarına karşı korumakta ona yardım edecek her şeyi kullanabilir . Bu görüşleri itibariyle Farabi ile aynı tutumu sergilerler . İkiside devletin olması gerektiğini savunur; ancak Hobbes devleti daha çok savaşlardan korunmak için tercih eder .
 
DAVİD HUME
 
Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Devletin amacının özgürlüğü güvence altına almak olduğunu , devletin kaynağının ve meşruiyetinin toplum sözleşmesinde aranması gerektiğini , iktidarın bireysel kabulü amaçla-mak zorunda olduğunu belirtmiştir . Yönetime Boyun eğmemiz gerekir çünkü toplum başka türlü varolamaz anlayışını savunur . Farabi toplumsal sözleşmeden bahsetmemiştir ; ancak her ikisinin tutumu devletin olması gerektiğidir .
 
PERİKLES
 
Demokrasi yönetim tarzının ideal olduğu durumudur , çünkü egemenlik tüm halkın e-lindedir . Halkın önünde herkes eşittir . Özel konularda rahat ve hoşgörülüyüzdür fakat kam-usal konularda yasanın üstünlüğüne inanırız . kendimizi temsil edecek yönetici ararız . Fara-bi’nin yönetici kuramıyla Perikles’in kuramı bu açıdan benzerlik gösterir . İkiside yöneticide belli özellikler aramaktadır .
 
İMMANUEL KANT
 
İnsanların bir arada barış içinde yaşamasının tabii durum olmadığını belirtiyor . Tabii durum tam tersine savaştır , her zaman etkin olarak sürdürülen değil , ancak her an patlaya-bilecek bir savaş . Kant için devlet , ahlâkî bir kimliğe sahiptir . Devletin bu etkin ahlâkî kimlik çerçevesini terk edip edilgen bir nesne haline gelmesinin , devletin hukuksal meşruiyetini kaybedip barış ihtimalini yok edeceğini belirtir . Devlet zaman zaman zor kullanılmasını doğal karşılar . Devlet kuramını öne çıkarır . İnsanlar sadece ahlaki değerleri nedeniyle toplumu
 
ARİSTOTALES
 
Tek başına varolamayan şeylerin birleşerek çiftler oluşturması gerektiğini savunur . Doğa her amaç için başla bir şey yaratmıştır . Aletler hangi amaç için yaratılmışsa , o amaç için kullanıldıklarında daha faydalı olur .
 
İnsanlar eskiden krallar tarafında yönetildikleri için tanrılarının bir kral olduğunu düşünürler . İnsanlar tanrılarının yaşamlarının da insan yaşamına benzediğini düşünürler . Birkaç köyün birleşmesinden , ortaya kendine yeten bir devlet çıkar . Devlet yaşamı sürdürmek için ortaya çıkmıştır , ama artık insanlara daha iyi bir yaşam sürdürmek için vardır . Bu görüşler devletin doğal olarak var olduğuna ve insanında doğası itibariyle devlette yaşamaya uygun siyasal bir hayvan olduğunu açıkça sergiler . Şanssızlık nedeniyle değil de doğası gereği bir devleti olmayan kişi ya bir zavallıdır yada insanüstü bir varlık . Farabi de insanların topluluk halinde yaşaması gerektiğini düşünmektedir . Ancak yönetici ile düşündükleri farklıdır . Aristo yöneticinin Tanrı olduğunu söylerken Farabi yöneticinin halktan biri olduğunu belirtir . Bu yönüyle Farabi’den ayrılır; ancak ikisi de devletin olması gerektiğini hakkında aynı fikre sahiptir .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Farabi ve diğer Filozoflar – Erdemli şehir ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
22 Kasım 2012 Saat : 12:12

Farabi ve diğer Filozoflar – Erdemli şehir Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik