Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Freud’un Kitle Psikolojisi – Kitle psikolojisinin özellikleri


  • Anasayfa
  • Freud’un Kitle Psikolojisi – Kitle psikolojisinin özellikleri
Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Freud’un Kitle Psikolojisi adlı kitabından bir kaç alıntı
Kendisine pek çok bakımdan yabancı sayılan ama ortak bir bağla bağlı bulunduğu çok sayıda kişi tarafından bireyin etkilenişi bu psikolojinin inceleme konusudur…

Kitle Psikolojisi tek insanı, bir kabilenin, bir ulusun, bir kastın, bir sınıfın, bir kurumun üye üyesi ya da belli bir zamanda bir araya gelip belli bir amaç için kitlesel örgütlenmeye gitmiş bir insan yığınının bir parçası gibi ele alır.

Kitleyi yaratan bireyler, ne türden olursa olsun, yaşayışları, işleri güçleri, karakterleri, zekaları birbirine nedeli benzerse benzesin ya da birbirinden nedenli ayrılırsa ayrılsın kitleleşme sonucu yalnız ve yalnız bu nedenden ötürü ortak bir ruh kazanır, dolayısıyla, her biri tek başınayken hissedeceği, düşüneceği ve davranaçağından bir başka türlü hisseder, düşünür, davranır.

Tek kişinin bireysel yoldan edindiği özellikler kitle içinde silinip gider, bireyin kendine özgü karakteri kaybolur. Irksal bilindışı kendini açığa vurup ayrı türdenlik (heterojenite) aynı türdenlik (homojenite) içerisinde eriyip kaybolour…Le Bon’a göre bu yoldan kitle bireyinin ortalam karakteri doğup çıkar.

Ancak Le Bon , kitleyi oluşturan bireylerin daha önce kendilerinden raslanmayan kimi özelliklerde kazandığı görüşündedir ve bunu üç ayrı nedene bağlar.

Birinci neden,Birey kitleleşme sonucu kitlenin gücüne sahip olduğu duyguuna kapılır ve bu gücü içgüdüsel istelerinin eline teslim eder..Anonimleikte dolayısıyla kitlesel srumsuzlukta bireyleri geride tutan sorumluluk duygusu tümüyl silinip gider…

Toplumsal korku vicdan denilenin çekirdeğini oluşturur. Kitle yaşamında bu korku olmadığı için vicdanda sorumlulukta kaybolur.

2.neden: Kalabalıkta her duygu her davranış bulaşıcı(sari) hemde ileri derece de bulaşıcıdır. Öyle ki bireyin kendi kişisel çıkarlarını kitle çıkarına feda etttiği görülür.

Son neden ise bireylerin telkin yatkınlığıdır.İpnotizmada bireyin bilinçli kişiliği bütünüyle kaybolur, istem (irade) ve ayrım gücü ortadan kalkar, tüm duygu ve düşünceleri ipnotizörün belirlediği yöne yönelr.

Psikolojik kitle içinde bireyin durumu aşağı yukarı bunun gibidir :Kitle içide birey davranışlarının bilincinde olmaktan çıkar, ipnozite edilen kişideki gibi bazı yetenekleri silinip giderken, bazıarıda alabildiğince güçlülük kazanır….
Kitle psikolojisinin özellikleri

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

1- Hiçbir eylem kitle de önceden düşünülüp tasarlanmaz.

2- Kitle, davranıuşında içtepisel, değişken ve aşırı duyarlıdır, hemen hemen yalnızca bilindışının yönetimi altında bulunur.

3- Kitle etkilenmelere alabildiğine açık ve safdildir, eleştirilere yer vermez davranışında, olanaksız diye bir şey tanımaz. Yani kitle için ne kuşku ne kesinsizlik diye bir şey vardır.

4- Bir anda en son noktaya vardırır işi, alt tarafı bir kuşku, göz açıp kapanmadan kaya gibikesinlik kazanır, hafif bir antipatiden azgın bir nefret doğup çıkar ortaya.

5- Kendisinde büyük bir gücün varlkığı bilinci içinde yaşar; dolayısıyla ototriteye inançla bağlı olduğu kadar hoşgörüsüzdür.

6- Güce saygı duyar, bir çeşit güçsüzlük belirtisi diye baktığı iyilikçi davranışların fazla etkisinde kalmaz. Üstün bildiği kişilerde aradığı güçlülük hatta zorbalıktır. Egemenlik ve baskı altına alınmayı, efendisinden kormayı ister.

7- Gerçekte düpedüz tutucu karakter taşır, tüm yenilik ve ilerlemelerden enikonu nefret eder, geleneğe karşı sınırsız bir saygı duyar.

8- Kitlelerde en aykırı düşünceler yanyana varlığını sürdürür, birarada güzel güzel geçinebilir ve mantıksal açıdan aralarında gözlemlenebilecek çelişkiler asla bir çatışmaya yol açmaz.

9- Kitle sözlerdeki gerçekten majik -büyüsel- güzün egemenliği altındadır; bu güç kitle ruhunda en korkunç fırtınaları estirebildiği gibi, en azgın fırtınaları da dindirebilir.

10- Kitle, gerçek açlığı diye bir şey tanımaz. Hep illüzyonlara kucak açar kitle, illüzyonlardan asla yoksun kalmaz. Gerçek olmayana her vakt gerçek olandan önde yer verir. Gerçekdışının da gerçek gibi etkisine açıktır, bu ikisini birbirinden ayırmaya eğilim duymaz.

11- Kitle uysal bir sürü gibidir, başında bir efendi olmadan yaşayamaz. İtaate karşı öylesine bir susamışlık içindedir ki, ortaya çıkıp kendisini efendi ilan edecek herkese içgüdüsel bir boyun eğişle karşılık verir.

12- Kitledeki gereksinimi her ne kadar bir önderin ortaya çıkışına olumlu zemin hazırlasada, önderdeki kişisel özelliklerde kitlenin bu yoldaki isteiğine uygun düşmesi zorunludur. Kitleyi inandırabilmek için, önderin kendisi, güçlü bir inancın büyüsüne kapılmış, istemsiz kitleye benimseteceği güçlü ve etkileyici bir istemle donanmış olacakalr.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Freud’un Kitle Psikolojisi – Kitle psikolojisinin özellikleri ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
30 Ekim 2009 Saat : 3:15

Freud’un Kitle Psikolojisi – Kitle psikolojisinin özellikleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik