Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Friedrich Wöehler(1800-1882)


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Alman bilim adamı Wöhler, orga-nikbir madde olan ürenin, sentetik olarak laboratuvarda elde edilebileceğini bulmuştu. Görünüşte pek de etkileyici olmayan bu buluş, organik ve inorganik kimya kavramlarında devrim yaratan başlıca katkılardan biridir.

Wöhler, Almanya’da Aschershe-im kentinde doğdu ve lise öğrenimini Frankfurt–Main’de yaptı. Daha öğrenciyken kimyaya karşı yoğun ilgisi nedeniyle derslerinden çok, kimyasal örnekler toplamaya ve deney yapmaya zaman harcıyordu. Marburg üniversitesi’nden tıp dalında diploma almasına karşın gerçek ilgi konusu, kimyaydı. 1823 yılında Almanya’dan ayrılıp isveçli kimyacı Jöns Jacob Berzelius’la çalışmak üzere Stockholm’e gitti.

Berzeliuns, Avrupa’nın en önde gelen ve sayılan kimyacılarından biriydi. Deneye gereken önemi veren Berzelius, bileşikleri oluşturan elementlerin bulunması çalışmalarına da öncülük etmiştir. Kimyasal bileşiklerin adlandırılması için bulduğu yöntem hâlâ kullanılmaktadır. Çok sayıda yeni elementi ortaya çıkarmış ve günümüzde kullanılmakta olan pek çok laboratuvar tekniğiyle labo-ratuvar aygıtını geliştirmiştir.
Berzelius’la birlikte bir yıl çalışan Wöhler,1825 yılında Berlin’de öğretim üyeliğene başlamak üzere Almanya’ya dönmüştür. Öbür görevleriyle birlikte deneylerini ve Berze-lius’tan elementlerin kimyası üzerine öğrendiklerini uygulamayı sürdürmüştür. 1828 yılında, bir gün test tüpünde amonyum siyanat bileşiğini ısıttıktan sonra, bu inorganikkim-yasal maddenin üreye, yani idrardaki temel organik bileşiğe dönüştüğünü görünce çok şaşırdı.

Kuşağının tüm kimyacıları gibi Wöhler de, “dirimselcilik” öğretisine bağlı olarak eğitilmişti. Canlı varlıkların hep kendi özel yaşama yasalarına bağlı olduklarını, bu yasalara göre doğup geliştiklerini ileri süren bu kurama göre yaşamla ilgili olan kimya, inorganik kimyadan apayrı bir konuydu. Çünkü canlıların fiziksel işlevlerine dirimsel bir güç yada bir ruh egemendi. Organik bir bileşim ancak canlı bir doku tarafından üretilebilirdi ve bu yüzden de üre yalnızca böbrekler tarafından yapılırdı. Wöhler’in buluşu, bu inançlara doğ-rudan karşı çıkmaktaydı. Buluş, öteki bilim adamalrının da başka organik maddeleri sentetik olarak yapma çalışmalarına yol açtı. Sonunda dirim-selci öğretim inanırlığını tümüyle yitirdi ve temel yasaların aynı biçim-dehem organik, hem de inorganik maddelere uygulandığı çağdaş kimya biliminin yolu açıldı.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

1832 yılında Wöhler’in karısı öldü. Biraz da bu acısını unutmak için olsa gerek Justus von Leiebig’in Giessen’deki laboratuvarında birlikte çalışma önerisini kabul etti. Liebig’-in laboratuvan araştırma yöntemlerinin düzenli biçimde öğretildiği bir merkez olmakla ünlüydü.

Liebig, huysuz ve inatçı, Wöhler’se nazik ve az konuşan bir adamdı. Zıt kişilikteki bu iki adamın işbirliği oldukça verimli oldu.

Araştırmalarının ana konusu, bileşiklerin molekül yapısı ve molekülü oluşturan atomların birleşme biçimleriyle ilgili çalışmalardı. Konuyla olan ilgileri daha eskiden, 1824 yılında başlamıştı. Liebig, patlayıcı bir madde olan gümüş fulminatla çalışırken, Wöhler de gümüş siyanatla çalışmaktaydı. Bu iki ayrı bileşikte de aynı elementlerin aynı oranda bulunduğunu gördüler. Bu buluşlarının sonunda atomların molekül içindeki uzaysal düzenlerinin maddenin oluş biçimini ve özelliğini belirlediğini ortaya çıkardılar. Berzelius, bu çalışmadan yararlanarak izomer kuramını geliştirdi. Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden meydana gelen, ama molekül yapılarındaki atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirinden değişik özellikler taşıyan maddeler için izomer terimi kullanılır.

Wöhler’le Liebig’in yaptığı bir başka önemli çalışma da “benzalde-hid”de denilen acı badem yağıyla ilgiliydi. Bu yağın tüm kimyasal tepkimelerden sonra bile molekül yapısındaki temel atom gruplaşmasının değişmediğini buldular. Bu tür atom gruplarına “radikaller” adını verdiler ve “radikaller”kuramı, organik kimya tepkimelerinin açıklanmasından ilk önemli adım oldu.

Wöhler, 1834 yılında ikinci kez evlendi. 1836’dan ölümüne kadar Göttingen Üniversitesi’nde kimya profesörlüğü yaptı. Çoğunda Lie-big’le birlikte çalıştığı birçok önemli araştırma yürüttü. 1845 yılında alüminyum üretiminde ilk endüstriyel işlemin temelini oluşturan bir yöntemle saf alüminyum elde etmeyi başardı. Yeni birtakım elementler ve fizyolojik önemi olan birkaç bileşim buldu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friedrich Wöehler(1800-1882) ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
17 Kasım 2009 Saat : 9:49

Friedrich Wöehler(1800-1882) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik