Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Güneş sistemi ve Gezegenlerin Özellikleri


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 

Evren ve Uzay
Evren,varolan herşeyi anlatan bir kelimedir. Gördüğümüz bildiğimiz,duyduğumuz herşey evrenin içindedir.Evren uzaydan ve uzayda bulunan sayısız varlıklardan meydana gelmiştir İnsanlar çok eski zamanlardan beri evren ve onun oluşu hakkında çeşitli şeyler düşünmüşler ve kendilerince ona bir anlam vermeye çalışmışlardır.

Evrenin oluşu hakkında çeşitli şeyler düşünmüşler ve kendilerince ona bir anlam vermeye çalışmışlardır Evrenin oluşu hakkında çeşitli araştırmalar yapan bilginler,bunun önce bir Gaz kütlesi halinda meydana geldiği sonra yavaş yavaş Maddelerin doğmaya başladığı fikrinde birleşmişlerdir.Yine ileri sürülen bir
teoriye göre evren gittikçe genişlemektedir Genişleme dünyadan uzaklaştıkça artmaktadır Bilimadamları bunu nebulaların tayflarında bulunan kırmızının yer değiştirmesini delil göstererek ispatlamışlardır bilimadamları galaksi adı verilen yıldızlar topluluğunun birbirlerinden uzaklaşmasını ölçü olarak almışlar ve evrenin yaşının 5 milyar olduğunu ortaya çıkarmışlardır.Bu rakam dünyanın ve yıldızların diğer usullerle hesaplanan yaşlarına da uymaktadır.

Gezegenler
Güneş merkezinde olmak üzere her biri güneşin etrafında birer elips şeklinde yörünge çizerek dönen gök cisimlerine gezegen denir.

Gezegenler tıpkı dünyamız gibi güneşin çekim alanına tabi birer uydudur.Dünya da dahil güneş etrafında yörüngelerinde dolanan dokuz gezegen mevcuttur.Gezegenler,uzaydaki yıldızlardan kolaylıkla ayırt edilebilirler.Şöyle ki;gezegenlerin ışıkları yıldızlarınki gibi kırpışmaz,ışıkları atmosferden direkt olarak gelir.Çünkü gezegenler dünyamıza uzaklıkları bakımından çok farklıdır gezegenler büyüdükçe yoğunlukları azalır.Gezegenler,güneşin çevrelerinde döndükleri

gibi dünya gibi kendi eksenleri etrafında da dönerler gezegenler dünya gibi soğuk cisimlerdir.Bize gelen ışıklar güneşten gezegenlere çarparak yansıyan ışınlardır.

Güneşin çekim alanına tabi dokuz gezegen güneşten uzaklıkları sırasıyla
şunlardır

Merkür
Venüs
Dünya
Mars (Merih)
Jüpiter
Satürn (Zuhal)
Uranüs
Neptün
Plüto’dur

Bunlardan güneşe yakın olan üç gezegene iç gezegen ler diğerlerine ise dış gezegenler denir Mars ve Jüpiter arasında bulunan ve “asteoritler” adı verilen küçük gezegenler de dış gezegenlerdir ayrıca;Merkür,Venüs ve Plüto hariç diğer gezegenlerin bir veya birden fazla kendine tabi küçük uyduları bulunmaktadır.Uydu, bir gök cisiminin çekim alanına tabi olarak onun etrafında dönen diğer gök cisimlerine denir.Bu küçük uydular arasında atmosferi olan tek uydu Satürn(Zuhal) gezegeninin uydusu olan Titan’dır.

Merkür
Gezegenlerin en küçüğüdür.Utarit adı ile de bilinir Güneşe en yakın gezegen olup güneşe olan mesafesi 57 milyon 850 bin kilometredir.Güneşe yakın olduğu için ya güneş batarken,ya da doğarken görülebilir.Güneşin çevresinde ve kendi ekseni etrafındaki dönme süresi aynı olup 88 gündür.Bu yüzden dünyadan hep aynı yüzü görünür.Ay gibi safhalar gösterir.Merkür’ün uydusu yoktur.Yerçekimi dünyanın dörtte biri kadardır Dünyada 60 kilo gelen bir insan Merkür’de 15 kilo gelir.

Bir yüzü daima güneşe dönüktür Güneşe bakan bu yanında Sıcaklığın 340 derece olduğu hesaplanmıştır Güneşe bakmayan yanında ise Sıcaklık sıfırın altında 253 derecedir.Merkür’ün güneş etrafındaki dönüş hızı 47,8 kilometredir.Ekvator çapı 4842 kilometre, yoğunluğu 5,3'tür Kütlesi,yer 1 olarak alınırsa 0'053 tür.Yörünge düzlemi eğik olduğu için yapılan gözlemlerde bazen Güneş'in üstünden
kara bir leke halinde geçer.Bu olaya Merkür geçişi denir.En son 7 Ekim 1960'da geçmiştir Daha sonra 1970 1973 19861993 ve 1999 yıllarında geçtiği gözlemlenmiştir.Yapılan en son tahminlere göre 2003yılında geçeceği söylenmektedir.Merkürde Atmosfer yoktur.Son incelemelerde çok az bir atmosfer kalınlığı olduğuna ihtimal verilmiştir ki buna göre Merkür’deki atmosfer kalınlığı dünyanınkinin ancak binde üçü kadardır.Yüzey şekillerinin aya benzediği sanılır.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

 

Venüs
Sıcaklık çok yüksetir(400° C). Kalın ve yoğun bir atmosferi vardır. Kendi çevresinde 243 günde,  güneş çevresinde 224 günde döner. Yani 1 venüs günü, 1 venüs yılından daha uzundur. Diğer gezegenlerin aksine kendi çevresinde ters yönde döner.

Mars
Sıcaklık düşüktür(-80° C ile -160° C). Atmosferin büyük çoğunluğu karbondioksitten oluşur. Yüzeyi kızıl renkli ve kayalıktır. Kendi çevresindeki dönüşünü 24 saat 37 dakikada,  güneş çevresindeki dönüşünü 687 günde tamamlar.

Jüpiter

Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Kütlesi dünyadan 1300 kat daha büyüktür. Tam olarak katı olmayıp gaz ve buz bulutlarından oluşmuştur. Kendi çevresindeki dönüşünü 10 saatte,  güneş çevresindeki dönüşünü 12 yılda tamamlar.

Satürn
Sıcaklığı düşüktür(-145). En belirgin özelliği halkalarının olmasıdır. Yoğunluğu sudan az olan tek gezegendir. Yani  uygun bir okyanus bulunup satürn gezegeni içine bırakılacak olsaydı, yüzerdi. Kendi çevresinde 10 saatte,  güneş çevresinde 29,5 yılda döner.

Uranüs
Metan gazı içeren atmosferi nedeniyle mavi-yeşil renkli, çok soğuk bir gezegendir(-190° C). Kendi çevresindeki dönüşünü 17 saatte,  güneş çevresindeki dönüşünü 84 yılda tamamlar.

Neptün

Güneşten uzak olduğu için sıcaklığı çok düşüktür(-200° C). Kendi çevresindeki dönüşünü 16 saatte,  güneş çevresindeki dönüşünü 165 yılda tamamlar.

Plüton

Dünya’dan çok uzakta olduğu için ölçülerini saptamak zordur. Yüzeyinde sıcaklığın  -200° C’nin altında olduğu sanılmaktadır. Kendi çevresindeki dönüşünü 248 yılda tamamlar. Son dönemlerde plütonun gezegen olmadığı söylenmektedir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güneş sistemi ve Gezegenlerin Özellikleri ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
12 Şubat 2012 Saat : 11:41
  Bilim

Güneş sistemi ve Gezegenlerin Özellikleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik