Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Kaplıca ve Ilıca nedir – Kaplıcaların Yararları


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Jeotermal kaynak… kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır.
Kaplıca… Mineralize termal suların ve bunlara ait çamurların, banyo, içme, solunum yolu ile kullanılması, ayrıca iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, mekanoterapi, beden eğitimi, masaj, psikoterapi, diyet vb. yan tedavilerle birleştirilmesi ile oluşturulan kür uygulamalarının uzman hekim denetiminde yapıldığı sağlık tesislerine kaplıca denilmektedir.
Ilıca… Madensuyunun yer yüzüne çıktığı kaynağa kaynarca, madensularından yararlanmak üzere kaynarcaların çevresinde kurulan tesislere de genel olarak ılıca denmektedir. Kaplıca da denilir.

Kaplıca sularının özellikleri
Şifalı su olarak kullanılabilen termomineral sular şu biçimde sınıflandırılabilir :

Termal Sular :
Doğal sıcaklıkları 20ºC üzerinde olan, litrelerinde 1 gr’ın altında çözünmüş mineral içeren sulardır. Bunlar Akratopegal Sular’dır.

Termomineral Sular :
Hem doğal sıcaklıkları 20ºC üzerinde olan hem de litrelerinde 1 gr’ın üzerinde çözünmüş mineral içeren sulardır. Bunlar Akratotermal Sular’dır.

Özel Termomineral Sular :
Bazı özel mineralleri belirli en az (eşik) değerlerin üzerinde içeren özel balneolojik sular da tanımlanmıştır :
Karbondioksitli Sular : 1 gr/lt üzerinde çözünmüş serbest CO2 içeren sular.
Tuzlu Sular : 1 gr/lt üzerinde tuz (Nacl) içeren sular.
Tuzlalar : 14 gr/lt üzerinde tuz (Nacl) içeren sular.
Radonlu Sular : 666 Bq/lt veya 18 nanocurie/lt üzerinde radon ışınımı içeren sular.
Radyumlu Sular : 10¯7 mg/lt üzerinde radyum ışınımı içeren sular.
Kükürtlü Sular : 1 mg/lt üzerinde -2 değerlikli kükürt içeren sular.
İyotlu sular : 1 mg/lt üzerinde iyot içeren sular.
Florürlü Sular : 1 mg/lt üzerinde florür içeren sular.
Demirli Sular : 20 mg/lt üzerinde +2 değerlikli demir içeren sular.
Arsenikli sular:
Çamurlu Sular ve Çamurlar :

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Karma Sular :
Yukarıdaki sınıflandırmada herhangi bir özel su grubuna girmeyen termomineral sular karma sular olarak sınıflandırılırlar. Bu sularda en sık bulunan anyonlar klorür (Cl) sülfat (SO4¯) ve bikarbonat (HCO3¯) ve katyonlar ise sodyum (Na), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) dur. Karma balneolojik sular içerdikleri iyonlardan baskın olanlarına göre adlandırıldıklarından 20 milivalin üzerindeki düzeylerde taşıdığı anyon ve katyonlar o suya adını verir.

Bir kaynarca suyunun fiziksel ve kimyasal özelliği bir başkasına, hatta çok yakındaki bir kaynaktan çıkan maden suyunun özelliğine benzemez. Bu nedenle tıbbi tedaviye yardım amacıyla kullanımında özenli olmak gerekir. Öte yandan kaplıca sularının hastalıkların iyileştirilmesine katkıda bulunma ölçüsü hakkında ayrıntılı ve kesin bilimsel açıklama yoktur.

Fiziksel Özellikler
Maden suları fiziksel özellikleri bakımından çok sıcak, sıcak ve soğuk sular olarak sınıflandırılır.

Kimyasal Özellikler
Kimyasal özellikleri bakımından ise bikarbonatlı, sülfatlı, tuzlu, kükürtlü, karbon dioksitli, demirli, arsenikli, iyotlu, karışık ve radyoaktif madensuları vardır.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kaplıca ve Ilıca nedir – Kaplıcaların Yararları ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
3 Ekim 2011 Saat : 8:07

Kaplıca ve Ilıca nedir – Kaplıcaların Yararları Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik