Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Kekemelik nasıl düzelir,kekemelik nasıl tedavi edilir?


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

KEKEMELİK
Tanımı: Çok sık rastlanan bir konuşma bozukluğudur.
Nedenleri: Gırtlak çevresi kaslarının uyumlu çalışmaması neden olur. Kekemelik çocukluk döneminde olduğu gibi yetiş­kinlikte ya da daha ileri yaşlarda da belirebilir. Fizyolojik ola­bildiği gibi psikolojik olarak da otaya çıkabilir. Kekemelikle birlikte, solaklığın, bir ailenin çeşitli bireylerinde görülebilmesi; asıl nedenin beynin üstün olan yanküresinin tam olmayan haki­miyetinden doğduğuna işaret etmektedir.
Fizyolojik tip kekemelikte, konuşma ve soluk alma egzersizleriyle birlikte varsa kekemelikten ötürü belirebilen psikolo­jik sorunlann uzmanlar tarafından bertaraf edilmesine çalışılma­lıdır. İleri yaşlarda ortaya çıkan psikolojik kekemeliğin tedavisi ise, asıl endişe durumunun giderilmesiyle mümkündür.

Kekemeliğin nedenleri :

Aile içi sorunlar, kayıp ve ayrılık, hatalı ebeveyn ( anne- baba ) tutumları… başlıca sayabileceğimiz kekemelik nedenleri arasında olmakla birlikte başka nedenlerden de olma olasılığı mevcuttur.

Kekemelik bazı ailelerde gerilim düzeyinin yüksek oluşu ve bu gerilimin nefes borusu ve ses tellerine iletilmesi ile ilişkili olabilir. Beyindeki konuşma merkezi ile ilişkili olabileceği üzerinde duruluyor. Anne – babada obsesif- kompulsif (takıntı) kişilik yapısının varlığı da bu bozuklukta rol oynayabilir. Çocuklukta yaşanan gerilim, endişe, korkuların da – her şeyde olduğu gibi – kekemelik nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Kişinin çözümleyemediği ve bilinçaltına attığı ruhsal çatışma, korku ve istekler sonucunda oluşan nevrozların dışa vurumu olarak düşünülmüştür. Çoğu hastanın ailelerinde de kekemelik öyküsüne rastlanmış oması ise bir başka boyuttur.

Kekeme kişilerin beynini görüntüleme çalışmalarında beyin kan akımlarında azalmalar,bazı bölgelerdeki kan akımlarında da düzensizlikler saptanmıştır.

Kekemelik toplumda % 3 oranında görülmektedir.Genellikle ailedeki küçük çocuklarda görülmektedir. Erkeklerde ve kentsel kesimlerde daha sık görülmekle birlikte yine de herkeste görülebileceği unutulmamalıdır. Ortalama başlangıç yaşı 5 olup, 2 -7 yaş aralığında daha sık karşılaşılıyor.

Kekemelik, bazı vakalarda erişkinliğe geçiş döneminde kaybolmakla birlikte, tedavi edilmeyen vakalar ömur boyu sürmektedir.

Kekemelik Tedavisi

Davranış düzenleme, nefes alıştırmaları, konuşma terapisi, gevşeme teknikleri , antidepresan ve anksiyolitik tedavilerinin biri veya birkaçı bir arada kekemelik tedavisinde uygulanabilmektedir.

Şaher tekniği diye kendilerine has bir teknik kullanarak kekemeliği iyileştirdiklerini söyleyen merkezler mevcuttur. Kekemeliğin tedavisinde kullanılan şaher tekniği dünyada uygulanan bir çok tekniği içinde barındıran bir tekniktir.

Kekemeliğin üç ayağı vardır. Düşünce ayağı, nefes ayağı, hız ayağı. Bu ayaklar ortadan kaldırılmadığı müddetçe kekemelik devam eder. Şaher tekniği denen kekemelik tedavisi biçimi bu üç ayakla aynı anda çalışılan bir teknik diyebiliriz.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Öneriler: Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç ısırgan otu katılıp kaynatılmasının ardından, süzülerek elde edilen po­sası, bir tülbentin arasına konularak enseye kompres yapılır.
* İki avuç ince kıyılmış taze binbirdelik otu çiçeği bir şişenin boğazına kadar doldurulur ve üzerine ağzına kadar saf ispirto ek­lenerek, ağzı sıkıca kapatıldıktan sonra şişe iki hafta boyunca gü­neş görebileceği veya sıcak bir yerde bekletilir. Günde bir yemek kaşığı suyun içine 10-15 damla damlatılarak kullanılır.
* Bir havanın içine birer tatlı kaşığı kuru papatya ile nane katılıp iyice dövüldükten sonra bir çay fincanı süzme balın içine katılıp macun haline getirilir ve bir tatlı kaşığı ağzın içine alına­rak yutulmadan elden geldiğince dil ile ağız içinde çevrilir.
* İki avuç ince kıyılmış güneş altında toplanmış ve taze binbirdelik otu çiçeği bir şişenin boğazına kadar doldurulur ve üzerine ağzına kadar saf zeytinyağı eklenerek, ağzı sıkıca kapa­tıldıktan sonra şişe 2-3 hafta boyunca güneş görebileceği veya sıcak bir yerde bekletilir.
Bu müddet sonunda şişenin içindeki yağ kırmızı bir renk aldıktan sonra temiz bir şişenin içine posasıda sıkılmak şartıyla bir tülbent yardımıyla süzülür. Bu yağ ile günde bir defa dıştan gırtlak çevresine masaj yapılır.
* Bir çay fincanı kaynar suyun içine bir çay kaşığı ince kıyıl­mış kedi otu katılıp demlenmesi için kısa bir süre beklendikten sonra süzülerek günde iki kez, sabah ve akşam olmak üzere içilir.
* Bir su bardağı kaynarsuyun içine havanda dövülerek toz haline getirilmiş olan bir çay kaşığı hardal tohumu ile bir çay kaşığı kekik katılıp, ılıması beklendikten sonra gargara yapıla­rak kullanılır. Bu işlem sabah ve akşam tekrar edilerek yapılır.
Çocuklarda Kekemelik
iki tür kekemelik vardır ve çok kere ikisi birlikte görülür. Bir tür kekemelikte, bir hece tümceye başlamadan önce veya tümce içinde çırpıntılı biçimde tekrarla­nır; öteki tür bozuklukta ise sözcüklerin düzgün söylenişini geçici olarak engel­leyen kas tutukluğu görülür.
Kekemelik konuşmanın gittikçe daha karmaşık bir durum aldığı zamanda, yani üc vaşına doğru ortaya çıkabilir.
Başlangıçta bu durumdan endişe duy­maya gerek yoktur.
Kekemeler genellikle heyecanlı, ürkek kişilerdir. Çok büyük bir heyecan, ana baba veya kardeşleriyle olan bir geçim­sizlik, gergin bir aile havası, yeni bir çevreye uyma zorunluğu (örneğin, ruh­sal yönden hazır olmadığı bir devrede kreşe verilmesi) terkedilme ya da suçlu­luk duygusu yaratır.
Bu da kimi zaman kekemeliğe veya eskiden var olan hafif bir kusurun ağırlaşmasına yol açar. Kekemelik eğitimdeki bir yanlışlığın so­nucu da olabilir. Ana baba, kendiliğin­den kaybolabilecek hafif bir kusuru ıs­rarla düzeltmeye çalışarak bu konuda bir kompleks doğmasına ve kusurun yer­leşmesine sebep olabilirler.
Aile birey­lerinden biri kekeliyorsa çocuktaki ku­sur taklitle veya kalıtımla ilgilidir. Ha­reket sisteminin gelişmesindeki gecik­me, el kol hareketlerindeki uyumsuzluk ve kimi zaman solaklığın zorla gideril­meye çalışılması da kekemeliğe yol aça­bilir.
Genellikle, çocuğu etkileyen ger­ginlik, heyecan, sıkıntı nedenlerini orta­dan kaldırmak ve kusuru aşırı zorlama­larla düzeltmeye çalışmamak en iyisidir. Tedavi için en uygun yöntemi ancak, çocuğun yaşını ve kusurun derecesini göz önünde tutacak bir uzman saptaya­bilir.
Ağır durumlarda bir sinir hastalık­ları uzmanının veya ruhbilimcinin yar­dımı zorunludur.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kekemelik nasıl düzelir,kekemelik nasıl tedavi edilir? ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
23 Eylül 2010 Saat : 4:09

Kekemelik nasıl düzelir,kekemelik nasıl tedavi edilir? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik