Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Kovalent bağlı bileşikler ve özellikleri


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

KOVALENT BAĞLAR

Ametal atomları kararlı yapıya ulaşmak için son yörüngedeki bazı elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa kovalent bağ denir. Hidrojen gibi birçok ametal başka ametallerle bileşik oluştururlar. CO, H2O, NO2, CO2 bunlardan bazılarıdır. Molekül: Kovalent bağlı bileşiklerin en küçük birimi moleküldür. Moleküller maddenin tüm özelliklerini gösterir ve bağımsız olarak hareket edebilir. Aynı cins atomlardan oluşan moleküller element molekülleridir. O2, H2, F2, N2 element molekülleridir. Bunlar bileşik değildir. Farklı cins atomların molekülleri bileşik moleküllerini oluşturur. H2O, CO2, NH3 bileşik molekülleridir. X2 2 adet X atomu kovalent bağ yaparak X2 molekülünü oluşturmuştur. Y3 3 adet Y atomu kovalent bağ yaparak Y3 molekülünü oluşturmuştur.Oksijen (O2) molekülünün bağ yapısı: Oksijenin son yörüngesinde 6 elektron vardır. Bir oksijen atomu son yörüngesindeki 2 elektronunu başka bir oksijen atomunun son yörüngesindeki 2 elektron ile ortaklaşa kullanır. Böylece her bir oksijen atomunun elektron dizilişi kararlı olur. Oksijen atomlarının kovalent bağ yapması sonucunda her birinin çevresinde 10 e– dolanır. Su molekülünün bağ yapısı Bir su molekülü 2 H ve bir O atomunun kovalent bağ yapması sonucu oluşur. H atomlarından her biri kendi e- unu O atomunun bir elektronu ile ortaklaşa kullanır.

 Böylece hem H, hem de O atomları kararlı hale gelir. Bir su molekülü 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluştuğu için, su molekülü H2O şeklinde yazılır. Karbon dioksit molekülünün bağ yapısı

Karbonun elektron dizilişi 6 C ) ) şeklindedir.

 Karbon kararlı hale gelmek için son yörüngesinde 8 e- olmalı yani 4 e- a ihtiyacı vardır. Bu yüzden karbon, oksijen atomlarıyla kovalent bağ yapar. Birbirlerinin elektronlarını ortak kullanarak kararlı olur. Dikkat edilirse CO2 molekülünün kovalent bağlı yapısında her bir atomun çevresinde toplam 10 elektron vardır. Yani hepsi kararlıdır.

Bileşik formülleri: Bileşikler kimyasal formüllerle gösterilir. Formüller, bileşik molekülündeki atomların cinsini ve sayısını gösterir.

Bir bileşik molekülündeki atomların cinsi ve sayısının gösterimine molekül formülü denir. Atomların birbirine nasıl bağlandığını gösteren formüle de yapı formülü denir.Bileşik formüllerinin yazılması : Bileşiklerin formülü yazılmadan önce, bileşiği oluşturan elementlerin iyon yükü bulunur ve elementlerin sağ üst köşelerine yazılır. Ardından çaprazlama yapılarak, iyon yükleri sembollerin sağ altına yazılır. Burada dikkat edileceği gibi önce (+) yüklü sonra (–) yüklü iyon yazılarak çaprazlanır. Ve yüklerin sadece rakamları yazılır. İşaretleri yazılmaz.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Eğer a ve b birbirine eşitse sembollerin altına sayı yazılmaz. Mg+2 O–2 = MgO daki gibi. Örnek: X+3 ile Z–2 iyonlarının oluşturacağı bileşiğin formülünü yazınız. Örnek: Mg+2, Cl–1 iyonlarının oluşturacağı bileşiğin formülünü yazınız.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kovalent bağlı bileşikler ve özellikleri ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
25 Mart 2012 Saat : 11:58

Kovalent bağlı bileşikler ve özellikleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik