Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Ludwig Wittgenstein’in Sözleri


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Nesne yalındır.

***

İmge bir olgudur.

***

Dünya olgulara bölünür.

***

İmgenin sunduğu anlamıdır.

***

Biçim yapının olanağıdır.

***

Dünya durum olan her şeydir.

***

Toplam edimsellik dünyadır.

***

Bir apriori gerçek imge yoktur.

***

Dünya olguların toplamıdır, şeylerin değil.

***

İşlerin durumları birbirlerinden bağımsızdır.

***

Uzay, zaman ve renk nesnelerin biçimleridir.

***

İmgenin öğeleri imgede nesnelerin yerini alır.

***

Uzaysal nesne sonsuz uzayda yatıyor olmalıdır.

***

Nesneler imgede imgenin öğelerine karşılık düşer.

***

Töz durum olandan bağımsız olarak kalıcı olandır.

***

İmgesel biçimi imgeyi temsil edemez; onu gösterir.

***

İmge biçimini taşıdığı her edimselliği temsil edebilir.

***

Ama imge kendini sunma biçiminin dışında sunamaz.

***

İmge mantıksal bir uzaydaki olanaklı bir durumu sunar.

***

Olgunun yapısı işlerin durumlarının yapılarından oluşur.

***

Olgu imge olabilmek için imgelenenle ortaklaşa bir şey taşımalıdır.

***

Nesne değişmez, kalıcı olandır; betileniş değişen, kalıcı olmayandır.

***

Nesneler dünyanın tözünü oluştururlar. Buna göre bileşik olamazlar.

***

Yalnızca imgeden onun gerçek mi yoksa yanlış mı olduğu bilinemez.

***

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Tüm nesneler verili olsa, bununla işlerin olanaklı tüm durumları da verilmiş olur.

***

Eğer nesneyi biliyorsam, işlerin durumunda bulunmasının tüm olanaklarını da bilirim.

***

İmgede ve imgelenende bir şey özdeş olmalıdır ki bütününde biri ötekinin bir imgesi olabilsin.

***

Bir nesneyi bilebilmek için, hiç kuşkusuz dışsal değil ama tüm içsel özelliklerini bilmeliyim.

***

İmge mantıksal uzaydaki olgu durumlarını, işlerin durumlarının kalıcı olmasını ve olmamasını temsil eder.

***

İmge nesnesini dışardan sunar (duruş noktası sunma biçimidir), bu yüzden imge nesnesini doğru ya da yanlış olarak sunar.

***

Mantıkta hiç bir şey olumsal değildir: Şey işlerin durumunda bulunabilirse, işlerin durumunun olanağı şeyde önceden yargılanmış olmalıdır.

***

Her şey bir bakıma işlerin olanaklı durumlarının bir uzayındadır. Bu uzayı boş düşünebilirim, ama şeyi uzay olmaksızın değil.

***

Karmaşıklar üzerine her bildirim onların bileşenleri üzerine bir bildirime ve karmaşıkları tam olarak betimleyen tümcelere ayrışır.

***

Dünyanın hiçbir tözü olmasaydı, o zaman bir tümcenin anlamının olup olmadığı bir başka tümcenin doğru olup olmadığına bağımlı olurdu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ludwig Wittgenstein’in Sözleri ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
3 Şubat 2010 Saat : 4:35

Ludwig Wittgenstein’in Sözleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik