Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Müzik Öğretmenliği nedir – Nasıl yapılır


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 

Müzik sevgisini güçlendiren, çalgı çalabilme yeteneğidir. Çalgı eğitimi, müzik öğretmeni yetiştiren kurumların en etkili ve temel alanlarından biridir. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda, orkestra-oda müziği eğitimi neticesinde elde edilen ürünlerin zaman zaman çeşitli etkinlikler yoluyla çevreye sunulması, yaylı çalgıların müzik eğitimindeki önemini ortaya koymaktadır.

Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber ilk ciddi Müzik Eğitimi kurumu 1924 yılında kurulan Musiki Muallim Mektebi’dir (1939′da çıkarılan bir kanunla Devlet Konservatuvarına dönüştürülmüştür). 1938′de, Gazi Terbiye Enstitüsü’ne bağlı olarak, müzik öğretmeni yetiştiren müzik bölümü açılmış, 1969′da İstanbul, 1973′te İzmir, 1981′de Bursa’da Müzik Bölümlerinin açılmasından sonra, 1982 yılında tüm yüksek öğretim kurumları üniversite kapsamına alınmış ve bunları, çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin bünyelerinde açılan diğerleri izlemiştir.

Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların; yeniden yapılandırılmış ismiyle, ‘Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalları’ nın amacı; nitelikli, mesleğinde yeterli birer müzik öğretmeni yetiştirmektir. Musiki Muallim Mektebi’nin kurulmasından bu yana çeşitli evrelerden geçmiş olmasına rağmen temel amaçları hiçbir zaman değişmemiş, sadece kapsamı genişletilmiştir.

Dört yıllık lisans dönemi boyunca öğretmenlik mesleğinin gereklerinden, bu mesleği devam ettirebilmeleri için ne gibi niteliklere sahip olmaları gerektiğinden, bir müzik öğretmeninden beklenilenlerden, bu mesleğe adım attıkları andan itibaren kendilerini ne gibi zorlukların beklediğinden habersiz olan müzik öğretmeni adayları, bir eğitim kurumuna atandıktan sonra bazı çelişkiler ve hayal kırıklıkları yaşamaktadırlar.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Müzik öğretmenlerinin sorunlarının temel kaynağı: mezun oldukları kurumların uygulamakta oldukları müfredata bağlı olarak, mesleki ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikteki konulardan uzak kalmış olmalarıdır. İlk veya orta dereceli bir okulda görev yapmakta olan bir müzik öğretmenini düşünelim. Her pazartesi ve cuma İstiklal Marşı’nı yönetmesi, yönetirken aynı anda seslendirmesi, bayramlarda, özel gün ve haftalarda okul korosu ve bu koroya çalgılarıyla eşlik edebilecek küçük bir orkestra hazırlaması, günün anlamına uygun bir repertuara sahip olması, bu repertuarın da öğrenciler tarafından seslendirilebilecek ses sınırlarına uygun hale getirmesi, hazırladığı bu gruba -varsa eğer okulun orguyla- eşlik etmesi beklenir… Bunlar bir müzik öğretmeninin temel görevleridir; olmazsa olmazlardır. Ancak bunları bile yaparken zorlanan, derste neyi, nerede, nasıl yapması gerektiğini bilmeyen ve tüm bunların sonucunda mesleklerinden soğuyan müzik öğretmenleri vardır. Bu öğretmenler, müzik dersini ‘boş ders’ olarak algılayan zihniyetleri desteklemekte; buna uygun şekilde davranmakta, ya çocuklara şarkı-türkü söyleterek zaman doldurmakta ya da tamamen onlara serbest çalışma zamanı tanımaktadırlar.

Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların, amaçlarına ne kadar hizmet ettiklerini sorgulama doğrultusunda gerçekleştirilen bu araştırmanın ana problemi şudur: “Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar amaçlarına ne kadar ulaşıyorlar”

Araştırmanın amacı; müzik öğretmeni yetiştirmeyi amaç edinmiş kurumların verdiği eğitimin, amacına ne kadar ulaştığını tespit ederek, müzik öğretmenlerinin de görüşlerinden faydalanarak, var olan olumsuzluklara yönelik çeşitli önerilerde bulunmaktır.

Araştırmanın evrenini, ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan müzik öğretmenleri, örneklemini ise, Malatya’daki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Müzik Öğretmenliği nedir – Nasıl yapılır ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
12 Mayıs 2012 Saat : 1:05

Müzik Öğretmenliği nedir – Nasıl yapılır Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik