Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Nietzsche – Apollon ve Dionysos – Tragedyanın Doğuşu


  • Anasayfa
  • Nietzsche – Apollon ve Dionysos – Tragedyanın Doğuşu
Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 

Gerçekte iki antik Yunan tanrısı olan Apollon ve Dionysos , Nietzsche'de anlamca yüceleştirilir ve "oluş"un merkezine koyulur.Sanatın bire bir oluşumu , bu iki kavrama bağlıdır.

 

Apollon ; Nietzsche'de anlamını "biçim"le bulur.
 

Dionysos ; Nietzsche'de anlamını "uyum"la bulur.

 

Hayatın iki kanadı olan Apollon ve Dionysos , insanın yaratıcı gücünü ortak olarak biçimlendiren ve yön veren iki tanrıdır.Nietzsche'de bu tanrısal değişim ve dönüşüm , aslında hayatın sanatsallığına bir işaret , bir göz kırpmadır.

 

Dionysos tabiri caizse müzik ve şarabın , Apollon ise bir nevi yontunun tanrısıdır. Yaratma eylemi , Dionysos ve Apollon'un odak noktasının yakalanması , Nietzshe'nin tabiriyle dans etmektir.

 
 

Dionysos , varlığın özünü sezgiyle kavramaya , Apollon ise sezgiyle kavranan özün dışa , yani görünen dünyaya etki ettirmeye yarar..Sanat , Nietzsche'ye göre , bu iki "kavramsal" tanrının etkisiyle şekillenir.

 
 

Nietzsche'ye göre estetiğin temeli, bu iki kavramı anlamakla mümkündür. Nietzsche , "Tragedyanın Doğuşu" adlı eserinde bu iki kavrama oldukça derinden değinir ve eserine şöyle başlar ;

 
 

"Mantıksal bir çıkarsamayla , ama sezginin anında oluşan keskinliğiyle ,sanatın sürekli gelişiminin Apolloncu ve Dionysoscu bir ikiliğe bağlı olduğunu anladığımızda estetik bilimi için çok şey yapmış oluruz : Yaradılışın , bazen araya giren uzlaşmalara rağmen sürekli çatışan cinsiyet ikiliğine bağlı olması gibi…"

 
 

Görüldüğü üzere Nietzsche , bir tür ikililikten bahsetmekte ve bu ikililiği , eserinin daha en başında Apollon ve Dionysos kavramlarıyla özdeşleştirmektedir.

 
Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

 

Çoğu zaman bu ikililik , diyalektik ile karıştırılmıştır.Hatta kimi yorumcular , Apollon ve Dionysos ikiliğini bir tür diyalektik düşünme tarzı olarak , diyalektik bir eylem olarak tanımlamışlardır.

 
 

Fakat bu yorumların hepsi yanlıştır.Çünkü Nietzsche , diyalektik kavramını küçümser ve onu eleştirir.Bu konuda Nietzsche , "Putların Alacakaranlığı" adlı eserinin "Sokrates Problemi" bölümünün 5-6 ve 7.kısımlarında yorumunu dile getirmiştir.

 
 

Özet olarak , diyalektik , "ayak takımının bir intikam alma yöntemi" , "çaresiz insanların seçtiği bir Yahudi yöntemi" , "insanın gücünü kendince teşhir edip gösteriş yapması" ve bu yolla karşı tarafın iddasını kurnazca ve hileyle yere vurma isteğidir.

 
 

Kısacası , Nietzsche'deki Apollon-Dionysos ikililiğini bir tür diyalektik olarak yorumlayan yorumcular , Nietzsche'nin eserlerini tam okumadan yorum yapma gafletinde bulunmuşlardır.

 
 

Nietzsche , Sokrates'ten önceki yunan felsefesine saygı duyar.Lakin Sokrates'ten sonraki çağ , Sokrates'in izlerini taşıdığı için onun gözünde neredeyse tamamen yozlaşmıştır. Sokrates'in yöntemide bir tür diyalektik olarak tanımlanabileceği için , diyalektik kavramı Nietzsche tarafından topyekün reddedilir.

 
 

İnsandaki yaratıcı güç şöyle dursun , Nietzsche'ye göre doğa yaratısı insan bile , doğanın bu iki kavramındaki odak tarafından yaratılmıştır.Kısacası Apollon ve Dionysos , doğanın elleridir.Doğa bu kavramlarla yaratır ve yıkar.

 
 

İnsan da böyledir.Bu iki kavramın odağındayken yaratır , sanat eserleri verir , yüceleşir.

 

Mehmet.Berk

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nietzsche – Apollon ve Dionysos – Tragedyanın Doğuşu ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
29 Kasım 2011 Saat : 11:10

Nietzsche – Apollon ve Dionysos – Tragedyanın Doğuşu Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik