Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Nietzsche’nin Sosyalizm Eleştirisi – Güç İstenci


  • Anasayfa
  • Nietzsche’nin Sosyalizm Eleştirisi – Güç İstenci
Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 

Nietzsche, toplumdaki insanları sınıflara ayırmıştır. "Sürü" , "Özgür insan" , Son insan" ve "Üstinsan" terimleri , Nietzsche'nin eserlerinde sıklıkla geçer. Buradan yola çıkarak, rahatlıkla Nietzsche'nin toplumu çeşitli sınıflara ayırdığını söylemek mümkündür…ki zaten en temelde Nietzsche , köle ve efendi ahlakını olumladığı için , toplumdaki hiyerarşik düzeni yadsımaz.

 
 

Nietzsche'ye göre toplumun gelişmesindeki itici güç , köle ve efendi ahlakıdır.Efendi olan , yeni değerler yaratır ve sürüyü idame eder.Nietzsche'nin karşı çıktığı nokta , sürünün artık önlenemez biçimde yükselişi ve özgürleşme yolundaki ruhları , gelecekte yaratıcı olan ruhları asimile etmesidir.

 
 

Bu bağlamda Nietzsche , Sosyalizm'i sertçe eleştirmiş , Sosyalizmi bir köle başkaldırışı olarak gördüğünü her fırsatta dile getirmiştir.Özellikle de , Güç İstenci adlı eserinin 125.bölümünde bu konudaki en ayrıntılı düşüncelerini belirtmiştir.

 
 

Sosyalizmi eleştirmeye şu tanımla başlar Nietzsche ;

 
 

"Sosyalizm ; sona erdiği düşünülen en cüz'ilerin ve budalaların , yani yüzeysel insanların bir baskısı ve kıskançların , dörtte üç sahte oyuncuların , gerçekte "modern ideleri"nin mantıksal bir sonucudur.Onların , gizli anarşizmlerinin doğurduğu bir durumdur…"

 
 

Bu tanım , aslında Nietzsche'nin sosyalizm hakkındaki düşüncelerinin çok net bir özetidir..Mülkiyet kavramına düşman olanların , aslında mülksüzlerden oluştuğunu düşünüşü , oldukça anlamlıdır.

 
 

Zira Nietzsche , hayatı hep daha çoğuna malik olabilmek olarak tanımlar… ve ekler ;

 
 

"…onların -sosyalistlerin- üslubu , umudları ve hayalleri ,zararsız koyun mutluluğunun bir ifadesidir…"

 
Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

 

Oldukça sert olarak yaptığı bu eleştri , aynı zamanda Nietzsche'nin hayat hakkındaki yorumlarına da yansır.Nietzsche'ye göre , içgüdülerin en eskisi ve en sağlıklısı , "birşey olabilmek için bişeylere sahip olunmalıdır" düşüncesidir.

 
 

Nietzsche'ye göre bu düşünce , hayatın tanımı kadar önemlidir ve anlaşılması gerekmetedir.

 
 

Özel mülkiyete karşı oluşturulan sosyalizm düşüncesi , aslında sürü insanının demokratik bir istencidir.Hayatın yadsınması ve bir çeşit nihilistik hastalık olarak ortaya çıkan sosyalizm , eksik ve kusurlu olanların , adalet adı altında gücü arzulamasıdır.

 
 

Nietzsche bu düşüncesini , yine Güç İstenci adlı eserinde şöyle belirtir ;

 
 

"…sosyalizm öğretisinde , hayatın çok kötü bir şekilde olumsuzlanması , kötü bir şekilde gizlidir.Böyle bir düşünceyi nihai olarak düşünenler , kusurlu doğmuş insanlar yada ırklar olmalıdır…"

 
 

Konuyu özetlemek ve toparlamak gerekir se , şöyle dememiz mümkündür ; Sosyalizm , aslında insanın acizliği ve güçsüzlüğü sonucunda ortaya çıkan , güç iradesi temelinde güçü arzulayan bir başkaldırış , bir isyandır..

 
 

Bu sebepledir ki , sosyalizmi savunanlar , militan bir tavırla isyan ederler.Onlara göre mülke sahip olan kötü , mülksüz olan yoldaştır..Bu durumda iyi ve kötü kavramları , çıkar durumuna göre şekillenir ve onlarda ahlak , mülkü olanın mülküne el koyarak ortak olarak bölüşmekle eş tutulur.

 
 

Nietzsche'ye göre gizli bir anarşizmin doğurduğu bu öğreti , doğanın tabiatına aykırı bir durum teşkil eder.Bundan dolayı , hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak , tarih sahnesine bir köle başkaldırışı olarak yazılacaktır..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nietzsche’nin Sosyalizm Eleştirisi – Güç İstenci ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
30 Kasım 2011 Saat : 2:45

Nietzsche’nin Sosyalizm Eleştirisi – Güç İstenci Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik