Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Noam Chomsky’nin sözleri nelerdir?


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır.
Entelektüellerin binlerce yıldır süregelen görevi insanları pasif itaatkar cahil ve güdümlü hale getirmektir.
Eşitlik olmadan demokrasi olmaz.


Demokrasi içindeki insanların oyuncu değil izleyici olduğu bir sistemdir.
Yönetim ne halkındır, ne halk tarafından yapılır, ne de halk içindir.
Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur.
Kanunları severim faydalıdırlar, ama uygulanmadıklarında işe yaramazlar.
Propaganda sanatı insanlara güçsüz, yalıtılmış, diğerlerinden kopmuş hissini vermekten ibarettir.
Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir.


Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır… Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.
Modern bir sanayi toplumunun görevi, şu anda teknik açıdan gerçekleştirilebilir olan bir şeye, yani gerçekten üretip yaratan, bizzat denetledikleri kurumlar içinde sınırlı hiyerarşik yapılarla, mümkünse hiyerarşiyi tamamen ortadan kaldırarak yaşamlarını özgürce sürdüren insanların özgür ve gönüllü katılımlarına dayanan bir topluma ulaşmaktır.
“Kapitalizm” denilen şey temel olarak iç ekonomi ve uluslararası topluma müdahale eden, güçlü devletlerle yakın işbirliği içinde çalışan, ekonomi, politik sistemler ve sosyal ve kültürel yaşam üzerinde geniş kontrol uygulayan muazzam ve sayılamayacak genişlikte kişisel tiranlıklardan kurulu bir toplu merkantalizm sistemidir.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !


Bugünkü dünya işlerinde, Cengiz Han döneminde olduğundan daha fazla ahlak yok.
Türkiye’de Batı’da göremeyeceğimiz kadar direniş kültürü var.
İnsanlığın karşısındaki ciddi tehlikeler konusunda hemfikirdiler, ancak tepki vermek için farklı yollar seçtiler. Einstein’ın tepkisi Princeton’da oldukça rahat bir yaşam sürüp kendisini çok sevdiği araştırmalarına adamak ve ara sıra birkaç dakika ara verip bir kehanette bulunmaktı. Russel’ın tepkisiyse gösterilere öncülük edip polisler tarafından götürülmek, güncel sorunlar hakkında geniş kapsamlı yazılar yazmak, savaş suçları mahkemeleri düzenlemek vb. şekillerde oldu. Sonuç? Russel o zaman da şimdi de kötülenip suçlandı, Einstein ise bir aziz olarak yüceltildi. Bu bizi şaşırtmalı mı? Hiç de değil?


Basit gerçekler, entelektüeller, hükümet temsilcileri ve medya işbirliğiyle ‘ayak takımını’ uzak tutmak için anlaşılmaz bir dilin gerisinde gizlenmektedir.
İnsanları edilgen ve itaatkâr kılmanın en zekice yolu kabul edilebilir düşüncenin alanını olabildiğince sınırlamak, ama o alan içinde ‘canlı’ tartışmaların yapılmasını sağlamak, hatta insanları o alan içinde kalmak koşuluyla daha ‘muhalif’ ve ‘eleştirel’ olmaya cesaretlendirmektir. Bu tutum, insanlara düşünce özgürlüğünün varolduğu hissini verirken tartışmalara sistemin koyduğu sınırları dayatır.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Noam Chomsky’nin sözleri nelerdir? ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
31 Ekim 2011 Saat : 10:07

Noam Chomsky’nin sözleri nelerdir? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik