Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Öncesizlik-Sonrasızlık


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

1- Başı sonu olmayan süreklilik.

2- Varlığın tam bir çokluğu. Bu çokluk, zaman ve zamansızlığı kendinde bulundurur, başı ve sonu olmayan bir biçimde uzanır, kendi dışında artık hiçbir şey yoktur. Tanrının öncesiz-sonrasız varoluşu (her anda hazır oluşu).

3- Zamanın dışında olanın belirgin özelliği.

4- Zamanın mutlak olarak ortadan kaldırılması ve yadsınması.

5- Zamandan bağım- sız olan; idelerin, sayıların, mantıksal, olguların zamandışı oluşları.

6- Çağların değişikliğini zaman içinde aşma, ya da bunu öne sürme. (Ör. Sonsuz barış.)

7- Zamanı aşma (Schelling).

Öncesizlik (sonrasızlık)

 

En genel anlamıyla bir şeyin zamansız, zamanın dışında ya da ötesinde olduğunu, zamana bağlı olmadığını, zamana ve koşullara göre değişmediğini, sonsuz, ölümsüz, ebedi, sürekli, bengi olduğunu imleyen kavram:“başsızsonsuzluk”

Öncesizlik sonrasızlık ilkçağ Yunan felsefesinde bir yanıyla da “çokluktaki birlik”e göndermede bulunuyordu. Nitekim Sokrates öncesi felsefenin doğa filozoflarının öncesiz sonrasız bir “ilk madde” olarak arkhe arayışı çoklukta birlik arayışının doğal bir sonucuydu.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Öncesizlik sonrasızlık deyişi, ortaçağ felsefesinde dünyanın başı sonu olup olmadığına ilişkin yürütülen tartışmalarda “başlangıcı olmayan zamansal varoluşu” imlediyse de günümüze ulaşan daha başka bir anlam da kazanmıştır. Öncesizlik sonrasızlık kavramına bu anlamını kazandıran, öncesizlik sonrasızlığı Tanrı’nın bir varoluş kipi olarak görüp onu “sınırsız yaşama bir kerede bütünüyle sahip olma” diye tanımlayan Boethius olmuştur. Boethius’ un tanımında öncesiz sonrasız olan bir şey sınırlandırılamaz bir yaşama sahiptir; yaşamı sınırsız olduğundan zorunlu olarak başlangıcı da yoktur; başlangıcı olmadığından sonu da yoktur, bitimsizdir. Demek ki sonsuza dek sürdüğünden ötürü öncesiz sonrasız şey hiçbir biçimde sınırlandırılamaz.

Yaşama bir kerede eksiksiz sahip olma, Boethius’un öncesizlik sonrasızlık tanımının diğer bir önemli öğesidir. Zamana bağımlı yaşayan varlıkların yaşamlarına bir ölçüde sahip oldukları söylenebilirse de bütünüyle, eksiksiz sahip oldukları söylenemez; hiçbir kopma olmaksızın yaşamlarını başından sonuna dek ardışık bir biçimde yaşayamazlar: yaşamlarının bir parçası olan geçmiş geçmişte kaldığından artık onların değildir; gelecek ise kendileri için belirsiz olduğundan henüz onların değildir. Sonuç olarak Boethius’un tanımında öncesiz sonrasız olan şöyle ya da böyle zamanın içinde değildir. Nitekim öncesiz sonrasızlığın’ Tanrı’ya özgü öznitelikler den biri olduğunu savunan tektanrıcı din öğretilerinde öncesizlik sonrasızlık, Tanrı’nın zamandan bağımsız olarak evrenin her yerinde hazır bulunduğunu, sonsuz gücüyle etkisini evrenin her bir köşesin de duyumsattığını vurgulamak için kullanılmaktadır.

Felsefe Sözlüğü- A.Baki Güçlü; Erkan Uzun; Serkan Uzun; Ü.Hüsrev Yoksal-Bilim ve Sanat Yayınları

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Öncesizlik-Sonrasızlık ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
20 Aralık 2009 Saat : 6:09

Öncesizlik-Sonrasızlık Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik