Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Otto Dix kimdir – Hayatı – Eserleri


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Otto Dix (1891- 1969) Otto Dix, bir demiryolu işçisinin oğlu olarak 1891 yılında, Dresden yakınında dünyaya gelmiştir. Bu cümle, biyografik nitelikli herhangi bir yazıda yer alması beklenen olağan bilgileri içermektedir. Ancak, bu basmakalıp cümle ve bu olağan bilgiler, tanıtılan kişi hakkında okuyucuya son derece önemli ipuçları sunar. Örneğin; Otto Dix'in doğum tarihi ve yerinden yola çıkarak, onun hangi koşullar altında yetişmiş olduğunu tanımlayabiliriz. Fin de Siecle olarak adlandırılan 19.yüzyıl sonu ve 20.yüzyıl başları, Avrupa uygarlığının siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik evriminin sonuçlarının netleşmeye başladığı bir dönemdi. Bu dönem, özellikle de kentlerde yaşanıyordu. Gökdelenler, sokak lambaları, tramvay, arabalar, sinema, vitrinlerinde sanayinin sunduğu yeni ürünler bulunan mağazalar ve şık bay ve bayanların dolaştığı kaldırımlarıyla Avrupa kenti, Avrupa uygarlığının yüzyıllar süren oluşum sürecinin zirvesiydi. Avrupalı birey, içinde bulunduğu uygarlığın bu zaferinin keyfi ile adeta bir esrime içerisine girmişti. Ancak zafer ne derece gerçekti? Madalyonun öbür yüzünde; endüstri devrimi ve sanayileşmeyle birlikte kentlerde giderek içiçe giren yeni toplumsal sınıflar, yeni üretim- tüketim ilişkileri, yeni beğeni ve davranış biçimleriyle giderek çarpıcı bir görünüm kazanan başka bir manzara vardı. Sefalet içerisindeki işçi mahalleleri ve burada yaşayan insanlar başka bir kent gerçeğidir. Kaldırımlarda şık giyimli bayanlarla, fakir insanlar karşı karşıya gelmektedir. Bu içiçelik, toplumsal sınıflaşmanın dramını tüm gerçekliğiyle su yüzeyine çıkarmaktadır. Babası bir işçi olan Otto Dix, işte bu karşıtlıkların yaşandığı bir dönem ve coğrafyada, hem içinde bulunduğu uygarlığın bir parçası hem de yaşanan çarpıklık ve eşitsizliklerin derin bir gözlemcisi olarak yetişmiştir. Anne ve babasını tasvir eden 1921 tarihli bir resminde Dix, oldukça mütevazı giyimleri, emektar elleri ve ufka yönelmiş yorgun gözleriyle, bu iki yaşlı insanın kentin yükünü çeken sınıfa ait olduklarını açıkça vurgulamaktadır. Otto Dix, 1905- 1909 yılları arasında bir süre bir dekoratörün yanında çırak olarak çalışmış ve sanat kariyerinin ilk adımlarını atmıştır. 1909 yılında Dresden'deki sanat okuluna kayıt olmuş ve buradaki eğitimini 1914 yılına kadar sürdürmüştür. Erken çalışmaları, izlenimci ve geç izlenimci bir tarzı benimsemiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu dönemde onu en çok etkileyen olay,   Dresden'de 1913 yılında açılan Van Gogh sergisidir. Bu serginin ardından, genç Dix'in resimlerinde Van Gogh'un etkileri hissedilir. Alman rönesans ressamı Grünewald'ın Çarmıha Gerilme'sine açık çağrışımlar yapan 1912 tarihli Pieta'sında hissedilen dışavurumcu eğilimler, Van Gogh etkileriyle iyice belirginleşmiştir. Bu dönemde ayrıca, hayatı boyunca değişmeyen bir konu olan oto- portrelerinin ilk örneklerini vermiştir. 1914 tarihli Asker Olarak Oto-portre, sanat anlayışına yeni bir yön verecek fütürist dünya görüşüne olan ilgisini yansıtır. Tüm geçmişi; kültürü ve sanatıyla yok etmekten yana olan İtalyan fütüristleri, yeni dünyanın gerçeklerine uygun yeni bir sanatın peşinde koşuyor ve eski Yunan'ın Zafer Tanrıçası heykeli yerine, içinde bulundukları çağın otomobilini yüceltiyorlardı. Geçmişin yok edilmesi ve yeni bir düzenin kurulması için SAVAŞ zorunluydu. Dix, savaşa gönüllü olarak katılmıştır:

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

"Bir dönemin bitişini ve birçok sanatçının savaşın sonucunda umduğu, kentsoylu toplumun çöküşünü yaşamak istiyordu."

1915 yılında, Savaş Tanrısı Mars olarak Oto- portre'yi resmeder. Üslup olarak da fütürizmin etkilerini yansıtan bu resmin yansıra, cephede, siperlerde yaşadıklarını, gördüklerini yansıtan çok sayıda dışavurumcu resim yapmıştır. Rus ve Fransız cephelerinde savaşan Otto Dix'in bu resimlerinde, savaşın dehşetinin giderek ağırlık kazanmaya başlaması, onun savaşın ilk yıllarında benimsediği fütürist yaklaşımdan uzakla

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Otto Dix kimdir – Hayatı – Eserleri ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
18 Şubat 2012 Saat : 1:21
Yorumlar Kapalı

Yorumlara kapalı.

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik