Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Pierre Joseph Proudhon’un sözleri – Düşünceleri


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 • Mülkiyet, hırsızlıktır.
 • Her kim beni yönetmek için elimi üzerime koyarsa, o bir gaspçı ve despottur; onu düşmanım ilan ediyorum.
 • İstisnasız tüm partiler, iktidar peşinde koştukları için, mutlakiyetçiliğin çeşitlemeleridir.
 • Mülkiyet yanlış Tanrıların sonuncusudur.
 • Kalbimdeki tüm enerji ve üzüntüyle söylüyorum; kendinizi sizden kopmuş olanlardan ayırın. Ayrılık yoluyla kazanacaksınız, temsilci yok, aday yok.
  Mükemmel olana ortalama muamelesi yapmak da eşitsizliktir
  Mülkiyet, zayıfın güçlü tarafından sömürülmesidir. Komünizm, güçlünün zayıf tarafından sömürülmesidir.
  Büyük olanlar yalnızca biz diz çöktüğümüz için büyüktürler.
  İnsanı köle yapmak, onu öldürmektir.
  İcraat konuştu mu kelimeler hiçbir şeydir.
  Ben ne yönetmek istiyorum, ne de yönetilmek.
  Komünizm baskı ve köleliktir.
Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Proudhon, Mülkiyet Nedir’in sonuç kısmında görüşlerini şu cümlelerle özetler:
“Karışım ve çocuklarım sevmek bir ihtiyaçtır. Bunların koruyucusu ve destekçisi olmak bir ödevdir. Başka herkese tercihle sevilmek bir haktır. Eş bağlılığı adaletle olur, eş aldatma topluma aykırı bir suçtur.
Ürünlerimizi başka ürünlerle değiştirmek bir ihtiyaçtır: Bu değiş-tokuşun eşdeğerlikle yapılmış olması bir haktır, yaratmadan önce tükettiğimize göre de, iş bize kalsaydı, bizim son ürünümüzün son tüketimimizi izlemesi bir ödev olacaktı. İntihar hileli bir iflastır.
İşimizi aklımızın ışığına göre tamamlamak bir ihtiyaçtır: İradei cüzziyemizi korumak bir ödevdir.
Özgürlük hiçbir zaman miras ve vasiyet haklanna karşıt değildir…” 
Proudhon, toprakta kullanma hakkını ve işçinin emeğinin karşılığım almaşım kabul ederken, ticari hayatta mübadele sistemim öngörür. Toplumlar federasyonlar biçiminde serbest bir çatı oluşturacaklardır.  Paranın yerini karşılıkları ürünler, mallar olan kredi bonoları alacaktır; bunların değerlerim de maloldukları çalışma süreleri oluşturacaktır.
Proudhon, endrüstriyel üretimi işçi kooperatiflerine bırakır. Bu kooperatiflerde üyeler hem ortak hem de sorumlu olacaklardır. Tüm görevler seçim yoluyla verilecektir. Bu kooperatifler gerekli krediyi Halk Banka-sı’ndan, faizsiz olarak sağlayacaklardır.
Proudhon bu görüşlerini 1843’te çalıştığı Lyon’da ilişki kurduğu Mutualistler adlı bir işçi örgütünde geliştirecektir. Bu örgütün temel felsefesi toplumu devrim yerine ekonomik eylemlerle değiştirmeye çalışmasıdır.
Solcu Hegelciler onu, Adaleti yeni bir yüceliğe bürüyerek dinsel yabancılaşmayı yeni bir biçim altında canlandırmaya çalışmakla suçladılar. Marks da Kutsal Aile’de bu yüceltme ile ilgili eleştiride bulunur. Felsefenin sefaletinde ise Proudhon’u soyut bir takım kurguların serabına kapılmakla suçlar. Ekonomik olaylar sürekli değişme ve gelişme içerisinde iken, Proudhon’u bunları değişmez sistemlere dönüştürmekle yerer. Toplumsal sorunları çözerken devletsiz bir yöntem arayışım hayalcilikle niteler. Bir anlamda Proudhon sorunun çözümünü bireysel eksende ele alırken, Marks’çılar toplumsal eksende ararlar. Proudhon ekonomiyi öne alırken Marks siyaseti önplana çıkarır. Marks’a göre “Proudhon’un eseri yalnızca ekenomi politik üzerine bir inceleme, sıradan bir kitap değildir; bir incildir o.” (63) “Proudhon üreticiyi ve tüketiciyi özgür bireyler olarak ele alırken metafizik nitelikler vermektedir onlara. Çünkü üretici ve tüketiciler üretim araçları ve üretim koşullarının egemenlikleri altındadır.
Marks, Proudhon’un, ütopistlerin duygusal sosyalizan hayalciliklerinden uzak oluşunu takdirle anarken, onun aile gibi geleneksel değerlere bağlılığım eleştirir. Ona göre Proudhon küçük burjuvazinin iktisatçısı ve filozofudur. Hem burjuva, hem halk adamıdır. İktisatçıları ve sosyalistleri eleştirir ama gerçekte onların aşağısındadır.

Ancak Marx da, sosyalist toplumun gerçekleşmesiyle diyalektik çatışkının çözüleceğini ileri sürerken metafizik bir tasarıyı tarihsel gerçekliğin üstüne çıkarır. Beri yandan kapitalizme yönelttiği onca eleştiriye rağmen, devrim umudunu beslemek adına da olsa ticaretin olabildiğince serbestleşmesini savunur.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pierre Joseph Proudhon’un sözleri – Düşünceleri ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
8 Kasım 2011 Saat : 5:12

Pierre Joseph Proudhon’un sözleri – Düşünceleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik