Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Revalüasyon Nedir  – Neden yapılır


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Kelime olarak anlamı “değerini yükseltmek”; iktisat dilindeki anlamı ise ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek demektir. Görüldüğü gibi revalüasyon ve devalüasyon zıt kavramlardır. Amaçları ve etkileri bakımından zıt oldukları söylenebilir. Pek sık rastlanmayan ve esas itibariyle ödemeler dengesi fazlası veren ülkelerin başvurduğu bir iktisadi işlemdir.

Revalüasyonda amaç, ödemeler dengesi fazlalıklarını azaltmaktır. Ülke parasının yabancı paralar karşısında değeri yükseltilince bu parayla ifade edilen iç fiyatlar, emsali dış ülke mal ve hizmetlerinin fiyatlarına göre pahalılaşacağından ihracat zorlaşacak, diğer taraftan yabancı al ve hizmetlerin fiyatları nispi olarak ucuzlayacağından ithalat artacak ve neticede dış ödemeler dengesi fazlalıkları erimeye başlayacaktır. Aslında revalüasyona başvuran ülkenin amacı ödemeler dengesi fazlasını eritmek değil, bu fazlalıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek enflasyonu önlemektir.

Kaynak: Prof. Dr. Sabri Orman

Ayrıca bu durum, alacaklı ülke parasının olduğundan daha az değerlendirilmesine yol açarak, anahtar paralara karşı ve ulusal para lehine spekülasyonlara neden olmakta, uluslararası para sisteminde kararsızlık doğurmaktadır.

Dış fazlalık, borçlu ülkelerin ithalatını kısıtlamalarına neden olarak, büyümelerini durdurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında revalüasyon, dış fazlalıkların olumsuz sonuçlarını şu yollarla yok etmektedir:

Ulusal malların pahalılaşmasına neden olarak ihracatı azaltmaktadır.
Yabancı malları ucuzlatarak ithalatı artırmaktadır.
Spekülatif fonların yeniden ülke dışına yönelmesine neden olmaktadır.
İç Denge

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Kronik bir dış fazlalık durumu, para politikasının klasik araçlarının etkilerini yok edecek şekilde bir “ithal edilmiş enflasyon” faktörü oluşturabilir. Teorik olarak ithal edilmiş enflasyon, dış mübadelelerin durumundan iç fiyatların artmasıdır. Enflasyonu ithal etmenin üç yolu vardır:

Likidite etkisi: Likidite Teorisi'ne göre ithal edilmiş ennfasyon ile döviz girişleri arasında çok yakın ilişki vardır. Döviz akımları sonucunda kullanılabilir para miktarının artması, iç fiyatları arttırmaktadır.

Gelir etkisi: Dış fazlalık, sermaye ihracıyla veya aynı tutarda bir net iç tasarrufla telafi edilmediği takdirde enflasyonist etki yaratır.

Dış fiyatların direkt etkisi: Dışa açık ekonomilerde ulusal firmaların dış piyasalarda daha yüksek fiyatlar elde etmesi, bunların kârlılıklarını artırarak daha yüksek ücretler ödemelerine neden olmaktadır. Böylece ihracat fiyatları kanalıyla fiyat artışları içeriye aktarılmaktadır. Aynı şekilde ithalat fiyatlarının artması kanalıyla da enflasyon, maliyet enflasyonu olarak aktarılmaktadır.

Bütün bu durumlarda revalüasyon, ihracatın hacmini ve sermaye girişlerini, dolayısıyla likidite düzeyini ve iç talebi kısmak için kullanılabilecektir. Revalüasyon oranının belirlenmesinde para otoritelerini en çok tedirgin eden konu, bu operasyonun içerde yaratacağı deflasyonist etkinin derecesi olmaktadır.

Tarihteki önemli revalüasyonlar olarak 1946’da İsveç Kronu’nun ve Kanada Doları’nın, 1961 ve 1969’da Alman Markı’nın revalüasyonları sayılabilir

Revalüasyon ya da revalüasyon, paranın dış değerinin yükseltilmesidir. Dış denge 1960’lı yıllardan sonra “dış fazlalık” artık ideal bir hedef olarak gözükmemektedir. Çünkü dış fazlalık rezerv birikimine yol açarak ticari partönerlerin koruma tepkilerine yol açmakta, ticari ilişkileri bozmaktadır.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Revalüasyon Nedir  – Neden yapılır ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
13 Kasım 2011 Saat : 6:01

Revalüasyon Nedir  – Neden yapılır Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik