Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Sanat Tarihi nedir – Sanat Tarihçiliği nasıl yapılır


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 

Görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Sanatın tanımına dair fikirler tarih boyunca sürekli değişmesine rağmen sanat tarihi sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı yaratıcılık yoluyla şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı amaç edinir.

Sanat Tarihi Araştırmalarının Başlıca iki ilgi alanı Vardır Bunlardan Birincisi Şunları Kapsar Belli bir sanat yapıtını kimin yaptığını bulmak

Bir sanat yapıtının gerçekten öteden beri yaptığına inanılan sanatçı tarafından yapılıp yapılmadığını belirleyerek özgünlüğünü saptamak Sözkonusu yapıtın belirli bir kültürün gelişim çizgisi ya da bir sanatçının meslek yaşamı içinde hangi aşamada gerçekleştirildiğini belirlemek

Geçmişte bir sanatçının kendisinden sonrakiler üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirmek ve sanatçıların yaşamlarına ilişkin bilgi toplamak Belirli sanat yapıtlarının önceki sahip ve yerlerini (kökenini) belgelemek.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Sanat tarihi araştırmalarının ikinci önemli ilgi alanı sanat geleneklerinin üslupsal ve biçimsel gelişimlerinin büyük ölçekte ve geniş bir tarihsel perspektif içinde kavranmasıdır. Bu da temelde çeşitli sanat üsluplarının dönemlerin akımların ve tarihsel okulların sayımı ve çözümlemesini içerir. Sanat tarihi ayrıca görsel sanatlarda dinsel simge tema ve konuların çözümlenmesiyle uğraşan ikonografiyi kapsar.

Sanat tarihçiliği büyük ölçüde uzmanların geniş deneyimlerine içgüdüsel yargılarına ve eleştirel duyarlılıklarına dayanır. Ayrıca sanatın içinde yaşadığı ve çalıştığı tarihsel ortamın ayrıntılarıyla bilinmesi ve sanatçının düşünce yaşantı ve kavrayışlarının duygudaşlık temelinde anlaşılması gereklidir. Sanat tarihi araştırmalarında çıkarımın kilit bir işlevi vardır; bir yapıtın sanatçısı bir imza o döneme ait yazılı belgeler ya da köken belirleyici başka yollarla kesin biçimde saptanabilirse benzer ya da yakın özellikteki yapıtlar bunun çevresinde gruplandırılabilir o sanatçıya ya da döneme bağlanabilir. Modern sanat tarihçilerinin çok eski zamanlardan bu yana üretilmiş sanat yapıtlarını kapsayan bilgi birikimi bu tür yöntemlerle sağlanmıştır

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sanat Tarihi nedir – Sanat Tarihçiliği nasıl yapılır ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
4 Nisan 2012 Saat : 8:35

Sanat Tarihi nedir – Sanat Tarihçiliği nasıl yapılır Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik