Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

2012-2013 yılı 9.Sınıf Edebiyat Kitabındaki etkinliklerin cevapları

2012-2013 yılı 9.Sınıf Edebiyat Kitabındaki etkinliklerin cevapları

 

Yeni sezon açıldı. Öğrencileri yeniden ödevlerini bulma telaşı aldı. Fakat sitemizde aradığınız soruların büyük bir bölümünün cevabını bulabileceksiniz

 

 

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Tüm Cevapları (2011-2012)

 Sayfa 12 HAZIRLIK bölümü1-ruh hali dikkatli.resim,heykel ve edebiyat gibi sanat dallarında işlenebilir

2-heykelin malzemesi mermerdir.heybeninki iplik,karikatürün resim,kalem,kağıt.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır çünkü hepsinin malzemesi farklıdır.

3. soru cavabı
GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ

Sanat insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Sanatın temelinde insan sevgisi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü vardır.

Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.(Mağara resimleri, antik süs eşyaları, işlenmiş kap kaçak vb.) Sanatın amacı da zaten insanlarda güzel duygular uyandırmak, insan hayatını renklendirmek, güzelleştirmektir. Resim, tiyatro, şiir, dans, müzik ve kitapların olmadığı bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek sanatın insan hayatı için ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğunu anlarız.İnsanlar kendilerini farklı araçlarla ifade edebilirler. Kimisi resimle, müzikle, dansla heykelle kimisi de şiirle, romanla, hikâyeyle yani edebiyat vasıtasıyla ifade ederler.İnsanoğlu hayatı boyunca güzeli istemiştir. Sözüne yazısına(edebiyat),sesine(müzi k)kullanabildiği renklere(resim),yaşadığı mekâna(mimarlık),işleyebildiği her türlü maddeye(heykeltıraş)güzellik vermek insanoğlunun yaşam felsefesi olmuştur ki bu da güzel sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur.Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir.

Edebiyat; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır.

Bilim nasıl ki akla, mantığa, öğretmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelleştir meye yöneliktir. Sayfa 13 SANATIN ÖZÜ VE EREĞİ1-eser sanat eseridirçünkü duygularla ifade edildiği için.

2-sanatın özünü değerlendirmektedir.Güzel sanatlarda işlenmez çünkü bir doğruluk kanıtlamaya çalışmaktadır,duygu yoktur.

3-aşk,sonsuz bir türküye benzetilmiştir.

4-insan etkinlikleri güzel sanatlarda etkilidir.güzel sanatlarda duygu ön planda oldugu için büyük ölçüde yer almaktadır..Sayfa 16

1- metnin başında ve sonunda üç nokta var buda devamı olduğu gösterir bize o yüzden de metin denmiştir.

2-gül ile diken diebilirim

3-edebiyatdili-edebi dil adlı metindeki sanat tanımına katılıorum ama sanat bu sınıflandırmadan da ibaret deildir.

4-iletişim yazı anlaşma sanat alanlarında kullanılmaktadır.

5-net cevap veremeyiz çünkü sanat insanlığın varoluşundan bu yana yaptıkları her türlü faaliyetlerle ortaya çıkmıştır.

6-gevet göktürk kitabeleri ilk yazılı eserdir edebi metin olarak kabul edebiliriz.Sayfa 17-18-19

2. soru :

* ilme önem verilmeye başlanması

*akeri alanda yapılan yeniliklerde başarılı olunmaması

*eğitim sisteminin çökmesi

*kuşakların eğitilmemesi

*savaşlarda toprak ve mal kaybedilmesi

*savaş tazminatı ödemsiyle ekon*****n bozulması

*merkezi otoritenin bozulması

*yönetmin bozulması

*bilim adamlarının yeniliklere kayıtsız kalması

*yeniçerilerin soru yaratması

*milliyetçilik akımlar1. etkinlik -> boşluk olan yer

*yeniçerilerin yeniliklere karşı çıkmları.

*batılı devletlerin çıkar birliği yapmaları.

*askeriyede yapılan yeniliklerin kalıcı olmaması.

*maliyenin iyi yönetilmemesi

Değerlendirme Cevabları1-2-C3 doğru yanlış sorusuD,D,Y,D4.soru cevabı Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve/veya hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sanat, insanlığın evrensel bir değeridir ve kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görülür.Zanaat; Maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe gerektiren, pratik bilgi ve el ustalığı ile yapılan iştir. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işe zanaat denir.Sayfa 19 Yorumlama ve Güncelleme kısmındaki 3.soru noktalı yerin cevabı :

Ülkemizin diğer ülkelere daha iyi tanıtılabilmesi için ülkemizin güzelliklerini bir dergiye döküp reklam olarak dağıtabilir veya diğer ülkelerin televizyonlarında bizim ülkenin gezip görülecek yerlerinin tanıtımı yapılabilir.

 

sayfa 19 
en alttaki değerlendirme1)şairlerin diğer insanlardan farklı duygular hissettikleri belirtilmiştir.Atatürkün sana verdiği önem anlatılmaktadır.

2)bboşluk doldurmaca

tanınmasında ,sanatlar ve sanat

3) D şıkkı olacakSayfa 20

1.Bilim ve Uzay bilimi fotoğrafları vardır.Edebiyat'ın bilim üzerindeki yerini ve ilişkisini anlatıyor olabilir.

2.Ay'a gidecek araçtan ve bu aracın nelerden yapıldığından bahsediyor.

3.Bilgi vermek amaçlı yazılmış olabilir.Evet kaynaklık etmiştir.Roman yazarken, yazdığı romanda bazı gerçeklere de yer veriyor ve bilim adamları Jules Verne'nin eserlerini inceleyerek buluş ve keşiflerin oluşmasında kolaylık sağlamışlar.Sayfa 21

benzerlikler ve farklılıklar

benzerlikler=konusunun insan olması , dilin hepsinde ortak kullanılması

farklılıklar=yöntem farklı kullanılır,edebyatta amaç sanat ve güzellik yaratmaktır bilimde ise bir buluş açıklamaktır.Sayfa 22

yorumlama-güncelleme

soru 3 ) edebi bir metindir sanat yapmak için yazılmıştır.

değerlendirme

1)d,d,y,d,d,y

2)C sıkkısayfa 23…

1)bilgi vermek amaççlı yazılmıştır.amacı sanat yapmaktır.

2)hayır dil insanaları birbiriyle anlaşmasını sağlarSayfa 26

8. Tarihi Özellikler –> Atlı ve göçebe bir medeniyet oluşturmuşlardır.

Sosyal Özellikler –>> düğün,matem,savaş,yaşayış,kullanılan dil ve dini inanış.9.Memleketten uzak kalma , yalnızlık , yabancılık.Sayfa 27

10. (noktalı yerlere gelecek kelimeler)

a. Edebşyat

b. Bilim

c. Felsefe ç. Günlük KonuşmaDeğerlendirme

1.y-d-d-d-y

2.d şıkkı

3.size kalmış

4.günlük-edebi-kültürSAYFA 29

1. ESKİ TÜRK TOPRAKLARINI ÖĞRETMEK İÇİN VE BU BİR ÖĞRETİCİ METİN

2. OLMAZ ÇÜNKÜ BAZI KELİMELER EKSİK ÖRNEĞİN YÜKLEM YOK

3. -

4. İLK ANLAMDA KULLANILANLAR: BANKA MEMURUSUNUZ DEMEK

EVET EVET BANKA MEMURUYUMYAN ANLAMDA KULLANILANLAR:SAYILARLA BOĞUŞURUM VS.SAYFA 30

DEĞERLENDİRME

1. İKİ METİN BİYOGRAFİ

ANCAK a. nesnel b. ise özneldir

2. -

3. B

4. Edebi metindeanlam bağıSayfa 35

Yorumlama – Güncelleme

1."Dönüş" adlı metindeki olay,dilin alıcıyı harekete geçiren işleviyle anlatılabilir mi? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Tamamen bu işlevle anlatamayız.Ama bazı bölümlerde bu işlev uygulanabilir.2."Dönüş" metninin iletisi sizce nedir?Her metnin bir iletişim aracı olduğunu söyleyebilir misiniz?Bir hikâye ile gazete haberi aynı türden iletişim araçları mıdır? Niçin?

Cevap:Metnin iletisi 'Anne sevgisi'dir. Edebi metinlerde iletişim kuramayız.Çünkü her insanın duygu ve düşünceleri farklıdır.Bir hikâye ve gazete haberi aynı türden iletişim aracı değildir.Çünkü hikâye sanatsal , gazete haberi öğretici metindir.3.Hikâyeden yan anlamda kullanılmış kelimeler bulunuz.Edebî metinlerde yan anlamın niçin tercih edildiğini açıklayınız.

Cevap:Ağaçlara soğuk vurmuş,Karanlığa üflemek … Edebi metinlerde okuyucunun sezgisine ve anlayışına bırakılacak kelimeler vardır .4.-Değerlendirme ~1. Cevap: D

D

D

Y

D

D2. Edebî metnin oluşturulma nedeni nedir?

Cevap: Edebî metinlerin oluşturma edenleri ilk olarak sanat yapmaktır.3.Aşağıdaki iletişim araçlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

Cevap: B.Roman4.Aşağıdaki cümleleri bu konuda öğrendiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.

Cevap:

-Edebî eserler yan anlam içerir ve her okuyuşta yeni anlam değerleri kazanır .-Edebî metin anlamlı dil birliklerinden oluşur.

Sayfa : 36- 37

Hazırlık ~1.Edebî eserlerde okuyucunun anlayışına bırakılan cümleler vardır.Bu eserde 'gökkuşağını beline dolamak' gerçek anlamda kullanılmamıştır.2.Edebî eserde gerçeği olduğu gibi anlatmaz.Gerçek kurgulanarak ve yorumlanarak yazılır.

İnceleme ~1.Metinde anlatılanların gerçek hayatta yaşanması mümkündür.Yazar anlattığı herşeyi yaşamış olması gerekmez.Gerçeği yorumlayarak anlatabilir.2.Mümkün değildir.Çünkü 17. yüzyılda plakalar ve dikiz aynalarına rastlamamız mümkün değildir.O döneme ait yaşayış tarzından söz edilmiştir.3.Metinlerde tanıtılan mekân Ankara'dır.Hayır aynı sözlerle tanıtılmamıştır.2.metin tarihi metindir.3.metin de psikoloji biliminden yararlanılmışdır.4.Sözü edilen kişi Selim'dir.Bu metinde Selim'in duygu ve düşüncelerinden yararlanılmıştır.İnsanların her türlü etkinliği işlenebilir.5.-Sayfa : 38Yorumlama ve Güncelleme1.-2.Kahramanların olağanüstü özellikleri vardır.Çevremizde böyle kişileri görmemiz mümkün değildir.3.Bilim verilerinden yararlanmamıştır.Günümüzde oluşturulsaydı daha farklı biçimde oluşturulurdu.Çünkü edebî metinler yazıldıkları dönemin özelliklerini yansıtır.Değerlendirme ~1. E. Edebî metin teknik gelişmeleri olduğu gibi aktarır.2.Diğer bilgi ve bilim alanlarının ortaya koyduğu veriler edebiyatın oluşumuna kaynaklık eder.Edebî metinde günlük hayattaki yaşanan tüm olaylar tam olarak yer almaz.3.Edebî metinlerde okuyucunun sezgisi ve anlayışına bırakılan kelimeler vardır.Metinlerde ise böyle bir anlatım yoktur.4. Tamamen aynı özelliklere sahip değildir. ama özellikleri birbirlerine benzer.5. Y

D

D

D

YSayfa : 39

I.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ~

1. Etkilenen nesne gerçek,sanat eseri ise kurgulanarak,yorumlanarak yapılmış bir kurmacadır.

2. D. Bilgilendirme amaçlı olması

3. A. Paleontoloji = Fosil Bilimi

4. -

5. Resim – Çizgi ve renk

Roman – Söz

Heykel – Taş

Şarkı – Ses(Olarak eşleştirilecektir.)6. Duygu ve heyecanı dile getirme – Heyecana Bağlı İşlev

Göndergeyi olduğu gibi ifade etmek – Gödergesel İşlev

İletinin iletisini kendinde taşıma – Şiirsel İşlev

Dille ilgili bilgi verme – Dil Ötesi İşlev(Olarak eşleştirilecektir.)

7. Aynı amaçla kullanılmaz.Tarih metni öğretici metin , tarihî roman ise edebî metindir.8. Okuyunun sezgisine ve anlayışına bırakıldığında her okuyucu için farklı anlamlar içerir.Farklı yorumlara sebep olur ve okunmasına katkı sağlar.9. Edebî metinde her okuyucu farklı yorum çıkardığı için okuyucu ve eser arasında iletişim gerçekleşir.10. -Sayfa : 42

İnceleme ~

1. O dönemdeki islam inancını değişik şekillerde çağırdığını anlatarak o döneme ait dinî görüşünü şiire yansıtmıştır.Benzetmelerden yararlanmıştır .Dağlar ile taşlar ile,seherlerde kuşlar ile …2. Birinci dönemdeki sanat anlayışı : 'Sanat , toplum içindir ' görüşünü benimsemiştir.Halkın anlayacağı sade dil kullanılmıştır.İkinci dönemdeki sanat anlayışı : 'Sanat , sanat içindir ' görüşünü benimsemiştir.Halkın anlaması önemli değildir.-Namık Kemal'in şiiri birinci döneme aittir.3. Kaside de insanların hak,adalet,hürriyet düşüncesini benimsediğini anlatıyor.Cenge Giderken ' de savaş döneminde neler yapacağını anlatıyor.Sayfa 43

2. metin

-Birinci dönemdeki sanat anlayışı:Sanat toplum içindir.Şiirde hak , adalet , özgürlük gibi kavramlar işlenmiş edebiyata yeni türler kazandırmıştır.

-İkinci dönemdeki sanat anlayışı:Sanat sanat içindir.Abdülhamit'in istibdad dönemine denk geldiği için sanatçılar kendi işlerine kapanmışlar.Bireysel yer vermişlerdir.3. metin-3. soru

-Kaside , arız ölçüsüyle yazılmıştır.Şiirlerini ağır bir dille yazmıştır. Cenge Giderken , hece ölçüsüyle yazılmıştır. Milliyetçilik(türkçülük) akımından etkilenmiştir.Şiirlerini sade bir dille yazmıştır.Milli edebiyat dili ozanlarındandır.Sayfa 44

Yorumlama-Güncelleme

1. soru

-Tanzimat şairleri divan şiiri gelenekleriyle yetiştirildiği için ağır bir dil kullanmıştır.2. soru

1. metin:Sözlü edebiyatta gelişen tasavvufi türk edebiyatıdır.Dili sadedir.8'li hece ölçüsü vardır.Amaç topluma hitap etmektir.

2. metin:Aruz ölçüsü kullanılmıştır.Tanzimat edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.Şekil ve biçim ölçüsüyle kasidedir.

3. metin:Sade bir dil vardır.Milli edebiyat geleneği içinde yazılmıştır.Milliyetçilik akımından etkilenmiştir.Amaç topluma hitap etmektir.Değerlendirme

1. soru(boşluklara gelecek kelimeler)

-dönemden

-sosyal ve kültürel

-edebiyatını

-islamın2. soru

C şıkkı

3. soru:yapamadım

4. soru(doğru-yanlış)

D

D

Y

…..

4.Sayfa 45

Hazırlık

1.Metinlerden 2.metni daha ahenkli okuruz.Çünkü kelimeler birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün oluşturmuştur.2.Türkü de anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri daha etkili bir biçimde anlatırız. Yazdığımız düz metinde ise söyleyiş tarzımız değişir.İnceleme

1.Anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri daha etkili bir biçimde ifade edilebilmesi için ses tonunu değiştirerek okuruz.Bundan dolayı iki arkadaşımız da farklı ses tonu ile okur.2.Evet iki metinde de ahenk vardır.Bu iki metnin söylenişleri aynı değildir. Çünkü konular farklıdır.1.metin coşkulu ,2.metin sevinçli ifade ederiz.

Sayfa 48
1=
Şiirde ritim kafiye , ölçü ve ses tekrarıyla sağlanır.

2=C şıkkı

3=C şıkkı

4=D , Y , Y

5=Her edebi ESERİN kendine özgü bir AHENK ve RİTİM anlayışı vardır.

Şiirde ÖLÇÜ ve SES TEKRARI ahenk unsurudur.

6=Tam olarak bilmiyorum ama ahenk çapraz kafiye ile sağlanmış olabilir.

Değerlendirme
1=
Şiir dili düz yazı dilinden SANATLI BİR SÖYLEYİŞ olduğu için farklıdır.

İmge sınırlı olan VARLIKLARLA sınırsız olan HAYALLER için doğmuştur.

Söz sanatı ile imge DAHA SINIRLI olduğu için birbirinden farklı anlatım biçimidir.

Şiir dilinde KELİMELER için çağrışımı önemlidir.

İmge soyut OLAN VARLIĞI SOMUTLAŞTIRMAK için olmuştur.

Şiir anlam için değil AHENK için yazılır.

2=İmge ,hayal gücü demektir. Şiirde şairin kendine özgü mecazi anlatımıyla ahenk sağlanır.

3=B şıkkı

4= -

Sayfa 49
Hazırlık – Tema
1-) Her edebi eserde iletilmek istenen bir mesaj vardır . Bu mesaja tema denir . Temayı bulmak için " Sair bu şiiri neden yazmıştır?" sorusu sorulur.
2-) Tema siirin dışında da soyut bir kavram ve düşünce olarak vardır.

Sayfa 50
3-) 
Tarih , şeref , şiir . . .

Anlama Ve Yorumlama
3-) 
Kutuları çapraz bir şekilde eşleştireceksiniz .
4-) 
Şiirin ismi " Yavrum " olmalidır .

Sayfa 51

1.ikiside yanlış.2.boşluk doldurmada tema aşktır.3.cevap A'dır.4.tema ölümdür.
2.
TEMANIN GERÇEKLİKLE İLİŞKİSİ VARDIR.ŞİİRİN TEMASI BAYRAK SEVGİSİ
3.
BAYRAKBİR SÜSE,KIZ KARDEŞİNİN GELİNLİĞİNE,ŞEHİDİN SON ÖRTÜSÜNE,SAVAŞIN KARTALINA VEÇİÇEGE BENZETİLİYOR

Ölçme ve Değerlendirme
1-Y,Y
2-
karşılıksız aşk
3-
E
4-
ölümden sonra doğaya dönme isteği

Sayfa 53Değerlendirme

1=Şiir dili düz yazı dilinden SANATLI BİR SÖYLEYİŞ olduğu için farklıdır.

İmge sınırlı olan VARLIKLARLA sınırsız olan HAYALLER için doğmuştur.

Söz sanatı ile imge DAHA SINIRLI olduğu için birbirinden farklı anlatım biçimidir.

Şiir dilinde KELİMELER için çağrışımı önemlidir.

İmge soyut OLAN VARLIĞI SOMUTLAŞTIRMAK için olmuştur.

Şiir anlam için değil AHENK için yazılır.2=İmge ,hayal gücü demektir. Şiirde şairin kendine özgü mecazi anlatımıyla ahenk sağlanır.3=B şıkkı4= -Sayfa 58
1.
Boşluk doldurma

Şiirin birimi(üçlük,bent,beyit)

Şiirde(özlem) duygusu hakimdir.

Şiirin dili (sade bir türkçe)

Şiir(cumhuriyet)döneminde yazılmış olabilir
2:
B
3:
nazım birimi etkilidir
4:
D,Y,Y,Y,D

Sayfa 59 – Hazırlık1.Karacaoğlan'ın şiirinde ölüm teması , Anonim şiirde ise ayrılık teması işlenmiştir.Sayfa 6o

Ölçme Değerlendirme

1-)Y,D

2-)Anlam , aynı tema

3-)ESayfa 61

Tablo – Tema ;

  • Soyut kavramlardır.
  • Şiirden çıkarılacak duygudur.
  • Geneldir.
  • En az bir yada iki kelime ile anlatılır.Sayfa 62Ölçme ve Değerlendirme

1. E

2. C

3. Bir şiir hangi dönemde yazılırsa yazılsın yazıldığı dönemin şartlarından etklinildiği için, yazılı dönemle bir ilişkisi bulunmaktadır.

4. -boşluk doldurma–> D, D, Y, YSayfa 63 - Hazırlık

1)Kulak verinki zaman,tahtayı kemiriyor… bunlar şiire çok önemli anlamlar katmıştır…

2)Ewet gerçek hayattan uzak

3)1.Resim Daha Gerçekçidir… Renkler Daha Açıktır…

4)Şiir Yalnızlıgı anlatıyor…Sayfa 64

1. anlam bozulur şiiri temasını oluşturan kelimler şiirden çıkarılırsa anlam bozulur .Şiirin anlamı enellikle son dörtlükte olur bu şiirden son dörtlük çıkarsa anlam bozulur. Veda şiirinin teması ayrılık

2. Şiir bir edebi metindir edebi metinlerde sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek bir üst dil özelliği kazandırılır.

3.Veda metni halk edebiyatı şiir geleneği ürünüdür çünkü hece ölçüsü ile yazılmıştır ve dili sadedir.Ses metni ise divan edebiyatı şiir geleneği ürünüdür çünkü aruz ölçüsü kullanılmıştır ve dili ağırdır.(arapça ve farsça kelimler ve tamlamalar vardır)Sayfa 77 

Değerlendirme 

1. C. Şairin belli bir sanat anlayışına bağlı olması

2.

D

D

Y

Y

D3. Tema

4. Kendi hayatını anlatmak zorunda değildir.Kendi hayatını işlemesede şiire yansır.

5. Dil,din,ırk,yaşadığı ortam,kültür ve dünya görüşleri ister istemez yansıtır.

Sayfa 78

1. Yöresel kıyafetli bayanlar, köy ortamı , güzellik.

2.OkYavuz Sultan Selim Hân'ın önünde

Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı,

Bu yüksek tepeye dikti bu taşı

O Gaazî Hünkâr'ın mutlu gününde..

Vezir, molla, ağa, bey, takım takım,

Güneşli bir nîsan günü ok attı.

Kimi yayı öptü, kimi fırlattı;

En er kemankeşe yetti üç atım.

En son Bektaş Ağa çöktü diz üstü.

Titrek elleriyle gererken yayı,

Her yandan bir merak sardı alayı.

Ok uçtu, hedefin kalbine düştü.

Hünkâr dedi 'Koca! Pek yaman saldın,

Eğerçi bellisin benim katımda,

Bir sır olsa gerek bu ilk atımda.

Bu sihirli oku nereden aldın? '

İhtiyar elini bağrına soktu,

Dedi ki: 'İstanbul muhâsarası,

Başlarken aldığım gazâ yarası,

İçinden çektiğim bu altın oktu!..'(Manzume)Farklar :

-Şiirde anlatılanları düz yazı ile ifade edemeyiz.Manzumede anlatılanları düz yazı ile ifade edebiliriz.

-Şiirde olay örgüsü yoktur.Manzumede olay örgüsü vardır.

-Şiirde bireysellik, duygu ve çağrışım ön plandadır.Manzumede toplumsal konular , yaşanmış ya da yaşanabilecek konular işlenir.

-Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır.

-Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir.3. Birinci metinde hikayeye benzeyen bir anlatım vardır.Sayfa 83
4.etkinlk


kuşun kanadını tedavi ettirdi = gerçek anlam

Uçağın kanadında arıza çıktı = yan anlam

Kırıldı kanadım kaldım çaresiz = mecaz anlam

Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi = terim anlamSayfa 84

3.Macera başlamak üzereymiş o gün,

Sürücelmiş bu ateş yıllarca … istiare yapılmıştır benzetilen ateş

4.Bir ruh o derin bahçede …ruh kelimesi insan sözcüğü yerine kullanılmıştır mecazı mürsel yapılmıştır

5.Ey benim sarı tamburam,

sen ne için inlersin?

içim oyuk…. hem mecaz hem gerçek anlamını düşündüren sözcükler vardır tamburanın içi gerçekten oyuktur ayrıca kişi mecaz olarak içim oyuk derken derdini ifade etmek istemiştir kinaye sanatı yapılmıştır

6.hediye namıyla bir şey gönderme…. Huzuri

şair burada cimri ve bencil birisini eleştirmektedir "komşun evi yanar iken söndürme" derken tam tersini imalı bir şekilde ifade etmek istiyor yani tariz sanatı yapılmıştırSayfa 85

6.etkinlik

örnekler mecaz çeşidi mecazın nasıl yapıldığı

Kara günümde elimden tuttu = mecaz = kara kelimesi gerçek anlamın dışında

Ani bir üzüntü…. = istiare = alev gömleği aşık olmya benztlmiş

Kır ata nal mı dayanır?…. = kişileştirme = dağların uykdn uyndrlması teşhs yplmıs

Ayağını yorganına göre uzat = kinaye = hem gerçek hem mecaz…

Hafız Osman… = istiara = bezetilen ışık benzeyen hafız osman

Mor menekşe … = intak , teşhis = menkşe konşturlmş ve insn kşiliği almış

Her nereye…. = tariz = tam tersini dmk istemis

Böyle çalışırsan…. = tariz = aslında olamayacağını ifade etmktdir

Gönlüm gibi… = teşhis = gönlünü nameye(mektuba) benzetmiş

Evden izin almadan… = M.Mürsel = ev derken aile demeke iistiyor

Şişler hazır… = m.mürsel = şişler derken etlerden kastediyor

sayfa 86

2.ünite ölçme değerlendirme: 1-Y,D 2-didaktik 3-modern şiir 4-D 5-telmih6-E 7-D 8-E 9-E 10-ASAYFA 86:

1-boşluklar

*mecazı mürsel

*kişileştirme

*temel anlam

*açık istiare

2-D,Y,DSAYFA 87

3-E

4-A

5-D

6-A

7-CSAYFA 88

8-D

9-D

10-CSayfa 91

1)yazı yazmaktan elim koptu,yazın piknikte top oynuyoruz

bagdan üzüm topladık.bag evinde annenlermi var

ayşegül bize geldi

arkadaşıma gül aldım

3 etkinlik)yaşı eş sesli

güçlü)eş anlamlı

aglrım)zıt anlamlı

eşimiz)yakın anlamlı 80 ölçme değerlendirme

SAYFA 93

1.soru

A)Türkü:anonim

B)Balıkçı :Cumhuriyet dönemi

C)Gazelivan

D)Çakıl:Modern

E)Ağustos çıkması:modern

cevap C'dir.

2.soru D'dir.

3.Soru :Bir olay örgüsünün verilmesi.

4.soru:Kafiye,ahenk,ölçü vb.

5.soru:

D

D

Y

D

Y

Y

Y

Y

6.SORU:Boşluk doldurma:

Şiir dili ………[imge] diline dayanır.

Şiir yazıldığı dönemin ……..[ekonomik]………..[sosyal] ve kültürel hayatından izler taşır.

Şiir ……….[ölçü],………[vurgu],kafiye ve ………[tonlama] akışı ahengin oluşmasında yardımcı olur.

Şiirde ………[kelimeler] yeni anlamlar kazanır.

Şiirde anlam okurun ………..[düşüncelerine]göre değişebilir.

Sayfa 95=3.soru C'dir.

4.Soru:C'dir.

5.Soru'dir.

10.Soru:

imge:Şiire ait

Öğreticilik:Manzumeye ait

11.Soru:B'dir.Sayfa 95

3.soru:C

4.Soru:C

5.Soru:D

10.Soru: imge:Şiire ait //Öğreticilik:Manzumeye ait

11.Soru:B

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
17 Eylül 2012
Okunma
bosluk

içerik