Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Atatürk’ün Portlerini yapan sanatçılar

Atatürk’ün Portlerini yapan sanatçılar

Atatürk sanata özellikle resim sanatına büyük önem vermiştir. Bu önemi ve ihtimamı resim sanatçılarının yaptığı portrelerle desteklenir ulu önderin. Çok sayıda olmasa da Atatürk'ün ilginç portreleri de vardır. Bunların bazıları yüzüne bakılarak, çoğunluğu fotoğraflarından esinlenerek hayali olarak yapılmıştır, ama hepside başarılı sanat eseri niteliğini taşımaktadır. Mustafa Kemal'in ilk portresi Anafartalar Savaşı sırasında Avusturyalı ressam Vilhelm Victor Krausztarafından yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün portresini yapan ilk Türk ressamı Mihri Hanım'dır. Bilindiği üzere Mihri Hanım batıda eğitim gören ilk kadın ressamımızdır. Meşrutiyet döneminde kızlar için açılan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nin tek kadın hocasıdır.Arthur Kampf Çankaya'da Mustafa Kemal'in mareşal üniformasıyla biri ayakta, diğeri at üstünde boy resimleriyle Türk bayrağı önünde sivil bir portresini yaptı. Bu arada karakalemle bir baş, bir de büst hazırladı. Arthur Kampf'ın gerek at üstünde, gerekse ayaktaki boy resimleri bazı sanatkârlar tarafından fizik açısından nispetsizlik nedeniyle eleştirilere uğradı. Belki bu nedenle ünlü Türk ressamlarına Atatürk'ün portreleri yaptırıldı. Bu konuda ilk defa Çallı ile Feyhaman görevlendirildiler.Çallı ile Duran'ın pırıl pırıl portreleri devlet dairelerine dağıtıldı. 


Karikatürcülük yanı ağır basan Ratip Tahir, yağlı-boya janrında da başarılı bir ressamdır. Bir zamanlar bulunduğu yerden sökülerek ambarlara kaldırılan İktisat Vekâleti'nin girişindeki "Ergenekon I" ile "Ergenekon II" adlı tabloların ressamı Ratip Tahir'dir. Atatürk'ün karakalem bir resmi de onu, balolarda ziyafet sofralarında izleyen Saip Tuna tarafından yapılmıştır. Ankara'nın uzun süre tek portrecisi olarak tanınan Saip bu deseni ünlü Karpiç Lokantası'nda oluşturmuştur.

 

 


Prof Arthur Kampf, Atatürk, Çankaya Köşkü, 1927Portreler Viyana'ya gönderilerek çoğaltıldı, devlet dairelerine dağıtıldı Daha sonra Çallı ile Feyhaman'ın yaptıkları portrelere kadar Arthur Kampf'un eserleri resmi dairelerin demirbaşlarını oluşturdu

 


Prof Arthur Kampf tarafından yapılan Atatürk portresiArthur Kampf'ın gerek at üstünde, gerekse ayaktaki boy resimleri bazı sanatkârlar tarafından fizik açısından nispetsizlik nedeniyle eleştirilere uğradı Belki bu nedenle ünlü Türk ressamlarına Atatürk'ün portreleri yaptırıldı Bu konuda ilk defa Çallı ile Feyhaman görevlendirildiler Atatürk bu görevi verirken Çallı ile epeyce şakalaşmıştır Çallı'nın "Hane berduş" yaşadığını duyan Atatürk ona yatıp kalkması için Fındıklı'daki sarayın aneksinden bir oda tahsis ettirdi Çallı ile Duran'ın pırıl pırıl portreleri devlet dairelerine dağıtıldı

 


İbrahim Çallı, Atatürk, 1934Atatürk'ün portrelerini yapmak üzere, Cumhuriyetin ilk yıllarında bir Rus ressamının da Ankara'ya geldiği eşi Latife Hanım'dan dinlenilmiştir Ancak, gerek böyle bir portreye, gerekse bazı Rus ressamların 1933'de buğday tanelerinden yaptıkları Atatürk portresine ulaşılamamıştır

 


Feyhaman Duran, Atatürk, 1934Atatürk'ün huzuruna kabul edilen başka sanatkârlar da olabilir Bu arada Harbiye'den arkadaşı olan ressam Ali Cemal'e de poz verdiği söylenmektedir Ancak, bu konuda sağlam belgelere ulaşılamamıştır Ne var ki, Atatürk'ü fotoğraflarından ve hayalen tuvale geçiren hayli ressamlarımız olmuştur Bunların çoğu sanat değeri açısından önem taşımaktadır

 


Nazmi Ziya Güran, Atatürk, İstanbul Resim-Heykel Müzesi, 1926
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
19 Kasım 2012
Okunma
bosluk

içerik