Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Atatürk’ün İlk Meclis Konuşması nedir?

Atatürk’ün İlk Meclis Konuşması nedir?

Muhterem Milletvekilleri,

Bugün içinde bulunduğumuz vaziyeti, Meclisi alinizin nazarında tamamıyla tecilli ettirebilmek için bazı beyanatta bulunmak istiyorum. Vuku bulacak maruzatım bir kaç devreye ayrılabilir. Birincisi, Mütareke’den Erzurum Kongresi’ne kadar geçen zaman zarfındaki ahvale dairdir. İkincisi, Erzurum Kongresi’nden 16 Mart tarihine kadar, yani İstanbul’un düşmanlar tarafından işgal edildiği güne kadar; üçüncü safhası da 16 marttan bu dakikaya kadar olan ahvale dair olacaktır.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
20 Eylül 2010
Okunma
bosluk

içerik