Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Atatürk’ün insan sevgisi hakkında Söylediği Sözleri

Atatürk’ün insan sevgisi hakkında Söylediği Sözleri

ATATÜRKÜN İNSAN SEVGİSİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

 
– Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar mutsuzdurlar Apaçıktır ki o adam insan olarak yok olacaktır Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey kendisi için değil kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır Olumlu düşünen bir adam ancak bu şekilde hareket edebilir Hayatta tam zevk ve mutluluk ancak gelecek nesillerin şerefi varlığı mutluluğu için çalışmakta bulunabilir Bir insan böyle hareket ederken Benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı farkedecekler mi? diye bile düşünmemelidir Hatta en mutlu olanlar hizmetlerinin bütün nesillerce bilinmemesini tercih edecek karakterde bulunanlardır

Bir adam ki; memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten çok kendini düşünür o adamın değeri ikinci derecedir Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak kendi kişiliği ile ayakta tuttuğunu zanneden adamlar milletlerinin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuştururlar Kendi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir gaflettir ( 1937 )
– Bir toplumda kıymet ve kuvvet onu oluşturan kişilerin kendilerini bir kıymet ve kuvvet olarak kabul etmelerindendir Ancak bu gibi kişilerden meydana gelmiş sosyal toplumlar tam bir bütün olarak kıymet ve kudret görünümü arz edebilir ( 1937)
– Artık insanlık kavramı vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir
İnsanları mutlu edeceğim diyen onları birbirine boğazlatmak insani olmayan ve son derece üzücü olan bir sistemdir
İnsanları mutlu edecek tek vasıta onları birbilerine yaklaştırarak onlara birbirlerini sevdirerek karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir Dünyanın barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır ( 1931 )
– İnsanlar daima yüksek asil ve kutsal hedeflere yürümelidirler Bu hareket şeklidir ki insan olanın vicdanını beynini ve bütün insanlık anlayışını tatmin eder Bu şekilde yürüyenler ne kadar büyük fedakârlık yaparlarsa o kadar yükselirler ve bu hareket şekli mutlaka açık olur ( 1926 )

– İnsanların saygı ve şerefinin itaat ve uyumunun kendinden maddeten değil manen yüksek olanlar için gösterilmesi insan ruhunun gereklerindendir ( 1914 )
– Büyüklük odur ki hiç kimseye iltifat etmeyeceksin hiç kimseyi aldatmayacaksın memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek o hedefe yürüyeceksin Herkes senin aleyhinde bulunacaktır Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır Önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır kendini büyük değil küçük zayıf vasıtasız hiç telâkki ederek kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın Ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere de güleceksin ( 1908 )
– Neşeli olmayan insanlardan iki türlü şüphe edilir; ya hastadır veyahut o insanın başkalarına bildirmek istemediği bir kuruntusu bir derdi vardır
– En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
15 Eylül 2011
Okunma
bosluk

içerik