Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Don Kişot Romanının incelenmesi ve karakterler,Don Quixote kimdir

Don Kişot Romanının incelenmesi ve karakterler,Don Quixote kimdir

Hikaye

I. Kitap

On altıncı asır ispanya’sında La Mancha bölge­sindeki küçük bir köyde, başlıca zevki, genç kız ve hanımları, karşılaştıkları tehlikelerden kurtaran, devlerle çarpışan ve ejderhaları öldüren eski roman­tik çağların seyyar şövalyelerinin hayat hikâyelerini okumak olan Alonso Quijano adında bir centilmen yaşar. Kendisini, bu tür edebiyata öylesine verir ki, önceki çağların şövalyelik müessesesinin canlandırılması gerektiğine inanır. Böylece, kendisine eski bir zırhlı elbise, paslı bir kılıç, başına miğfer olarak ge­çirmek üzere bir berber tası alır, Rozinante adında­ki bitkin ve sarsak bir ata binerek, macera peşinde gitmeğe başlar. Ayrıca, okuduğu hikâyelerdeki bütün seyyar şövalyeler aynı zamanda âşık olarak da gös­terildiğinden, kendisine, bir iki defadan fazla gör­mediği ve hakkında hiç bir şey bilmediği, basit ve kaba bir köylü kızını seçer. Ona, diğerleri üzerinde izlenim bırakıcı Dulcinea del Toboso adım verir, onu, kendi muhayyilesinde, aristokratik bir ailede dünya­ya gelmiş güzel ve faziletli bir hanım olarak canlan­dırır. Kendisi için de Don Quixote (Don Kişot) is­mini seçer. Şimdi, yapılması gereken tek şey, ona resmen şövalye unvanının verilmesidir ki, bunu da, kendisi yapamayacağından, başka birinin yapması gerekecektir. Macera peşinde yola çıkan Don Quixote, muhayyilesinde büyük bir şato olarak canlandırdığı bir hana rastlar. Lord’dan yani, hanın sahibi ken­disini, resmî bir merasimle şövalye yapmasını ister. Yolcunun, zararsız bir çılgın olduğunu sanan han sa­hibi, bu rolünü, hanın diğer misafirlerini de eğlendi­rerek mükemmel bir şekilde yerine getirir. Köyüne dönen yeni şövalye yolda, Sancho Panza adında bir köylüye rastlar, ondan, kendisinin uşağı ve yardım­cısı olmasını ister ve şövalyelikle büyük servet ka­zandıkları zaman, Sancho’ya, mükâfat olarak bir ada bahşedeceğini ve bu adanın valisi yapacağını vaat eder.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
23 Eylül 2010
Okunma
bosluk

içerik