Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Cumhuriyet dönemi edebiyatı – Roman – Şiir – Araştırma – Öykü

Cumhuriyet dönemi edebiyatı – Roman – Şiir – Araştırma – Öykü

Roman ve Öykü

Cumhuriyet dönemi edebiyatı Türkiye’nin gerçeklerine gittikçe genişleyen ölçüde eğildi.Yurdun bütün bölgelerinde kentlerdeki,köylerdeki yaşamı ve insan ilişkilerini,yurtdışına göçen işçileri ele aldı.Her sınıftan,her yaşam biçiminden gelen kahramanları canlandırdı.Onları kuşatan toplumsal bozuklukların giderilmesi için örneriler getirildi.Dil devrimi,edebiyatı yakından etkiledi.Türetilen ya da canlandırılan sözcükler yanında bölge ağızlarından sözcükler ve anlatım biçimleri de edebiyata girdi.Halk söyleyişleri,anlatımı kadar dünya edebiyatlarından trülü eğilimlerden,deneylerden izlenimler görüldü.Cumhuriyet’in kuruluşunu ele alan yapıtlar oluşturuldu.Yakup Kadri yakın tarihte oluşan,kendi tanık olduğu olaylara dayanarak toplumdaki değişmeleri,siyasal yaşamdaki çalkantıları,çatışmaları ele alan romanlar yazdı.En etkili romanı ise köylü ve aydın çelişkisini anlatan Yaban (1932) oldu.

4 Ekim 2008
Okunma
bosluk

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının Özellikleri

Osmanlı Devleti’nin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan Avrupa’nın gerisinde kalması devlet büyüklerini bazı tedbirler almaya zorlamış, bu alanlarda Avrupa’nın nasıl geliştiğinin öğrenilmesi için bazı gençler oraya gönderilmiştir. Avrupa’ya özellikle Fransa’ya giden gençler oradaki  edebiyata hayran kalmış ve dönüşlerinde, gördükleri yenilikleri  Türk  edebiyatında uygulamaya başlamışlardır. Değişiklikler önce siyasi alanda görülmüştür.  Edebiyat alanında yapılan değişikliklerle belli dönemler halinde günümüze kadar süren yeni bir  edebiyat başlamıştır.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
2 Ekim 2008
Okunma
bosluk

içerik