Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

Yargılarına Göre Cümleler :

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Yargılar : Anlam yönünden birbirine uyan, değişik sözcükler kullanılmasına rağmen aynı düşünceyi, aynı yargıyı aktaran cümlelere eş anlamlı cümleler denir. Eş anlamlı yargı bildiren cümleleri bulabilmek için, her cümleyi ayrı ayrı değerlendirmek ve “Bu cümle okuyucuya ne demek istiyor?” sorusuna cevap aramak gerekir.

Örnek :

Çağdaş Türk şiiri bizim yurdumuzun, bizim insanımızın sesini yansıtmadığı sürece gelişme gösteremez.
ü Duygu ve düşüncelerini birkaç sözcük ile söyleyebilmek, ancak yüksek insanlara düşer.

Şiirimizin sanatsal yönden gelişebilmesi, her şeyden önce ulusal değerlerimizi yansıtabilmesiyle mümkün olacaktır.
 Az sözle çok şey anlatabilmek ancak yetenekli insanların işidir.

9 Kasım 2009
Okunma
bosluk

Cümlede Anlam Konu Testi

Cümlede Anlam Konu Testi

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) Şaşacak, sende kalan bu ölmez güzelliğe
Başının üzerinden geçip giden her asır.
B) Sakın bir söz söyleme… Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koya olur.
C) Önünde yorgun deniz… Karşında adalar.
Sahillerinde güller açılır, beyaz, sarı.
D) Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu’muz.
E) Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine
Uzanmışım, kalmışım, yaylının şiltesine.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
9 Kasım 2009
Okunma
bosluk

içerik