Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Ahmet Mithat Efendi kimdir – Hayatı ve Eserleri

Ahmet Mithat Efendi kimdir – Hayatı ve Eserleri

AHMET MİTHAT EFENDİ Ahmet Mithat Efendi XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren batı etkisinde değişmeye başlayan edebiyatımızın önde gelen şahsiyetlerinden birisidir. Şiir hariç roman, hikâye, tiyatro, anı, seyahat yazısı, tenkit deneme, gazete makalesi gibi hemen her çeşit edebî türde eser kaleme almış, batı edebiyatlarından tercüme yahut uyarlamalar yapmış, geniş bir yelpazede küçüklü büyüklü çok sayıda fikrî eserle, küçük çaplı eğitici popüler kitaplar ve ders kitapları yayımlamıştır.  Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarındaki sohbet üslûbunu ve sıkmama amacını şu satırlarıyla anlatmaktadır: "Ahmet Mithat Efendi'nin en fazla eser verdiği edebî tür romandır. Ona göre roman "cihan içinde bir cihan"dır. Romancı yaşadığı dünyayı beğenmez. Beğenmediği bu dünyanın önüne okuyucunun daha çok beğeneceğini umut ettiği yeni ve yapay bir dünya koymaya çalışır. Bunu yaparken insanın insanın haytına dinlenme saati girdi. Okumaya ayrılan saat. İşte cemiyetimize getirdiği şey. Ve onunla küçük insanların hayatı değişti. Küçük ahşap evlerde lamba başındaki saatler, başka bir mana ve hüviyet kazandılar. Bütün aile okuma bilenin etrafında toplandı ve okunanı münakaşaya başladı." Türk Dil Kurumu, bu düşünceden hareketle ve yeni Türk edebiyatının belli başlı metinlerini özgün biçimleriyle okuyucuya sunmak amacıyla Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarını bir külliyat hâlinde yeni yazıya aktararak yayımlamaya başladı. Ahmet Mithat Efendi'yi diğer yazar ve şairler izleyecektir. Bu eserlerin edebiyat, dil, sosyoloji, sosyopsikoloji, sosyal tarih ve dil çalışmaları bakımından dönemlerinin birer belgesi olmaları gerçeğini göz önünde bulundurarak, romanların dilinde herhangi bir sadeleşme ve değişmeye gidilmedi. Okumayı kolaylaştırmak ve imlâ birliğini sağlamak amacıyla İmlâ Kılavuzu esas alındı. Romanlardaki yabancı kelime ve terkiplerin İmlâ Kılavuzu'ndaki şekillerine bağlı kalındı. İmlâ Kılavuzunda bulunmayan kelime ve terkipler aslına uygun olarak alındı. Bütün Eserleri, Romanlar V, 1. Çengi, 2. Kafkas, 3. Süleyman Muslî Haz.: Erol Ülgen, M. Fatih Andı, Ankara 2000, 603 s. Romanlar VII, 1. Henüz 17 Yaşında, 2. Acâyib-i Âlem, 3. Dürdane Hanım, Haz.: Nuri Sağlam, Kâzım Yetiş, M. Fatih Andı, Ankara 2000, 683 s. Romanlar IX, 1. Cellât, 2. Esrâr-ı Cinâyât, Haz.: Nuri Sağlam, Ali Şükrü Çoruk, Aankara 2000, 439 s. Romanlar X,1. Hayret, 2. Bahtiyarlık, Haz.: Nuri Sağlam. Ankara 2000, 582 s. Romanlar XIII, Müşahedat, Haz.: Necat Birinci, Ankara 2000, 374 S. Romanlar XIV, 1. Cinli Han, 2. Taaffüf, 3. Gönüllü, Haz.: Necat Birinci, Ali Şükrü Çoruk, Erol Ülgen, Ankara 2000, 414 s. Bağdat'ta bulunduğu yıllarda Mithat Paşa, kendisine; "Oğlum", demişti "Vatana en büyük hizmet, vatandaşları okutmaktır. Sen de bu yolda yürürsen, dünyada cismimi, ahirette ruhumu şad etmiş olursun!.. Yaşadıkça hocalık yapacaksın, öğreteceksin ve kalemi elinden bırakmayacaksın!" Ahmet Mithat Efendi, öyle yaptı ve 1912 yılında, son dersini ve son nefesini, Darüşşafaka Mektebi kürsüsünde verdi. Ahmet Mithat Efendi, edebiyatımıza iki yüzün üzerinde eser kazandırmış, fakir bir ilenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluğu sıkıntılar içinde geçen bu edebiyatçımızın, bütün ömrü de hep cefâ içinde geçmiştir.Şimdi isterseniz Ahmet Mithat'ın çocukluğunu, Mehmet Nuri yardım'ın kaleminden okumaya çalışalım: " Yoksul bir ailede doğan Ahmet Mithat'ın, büyüdükçe afacanlıkları da artar. Mahallede herkes ' Küçük Ahmet ' ten yaka silker. Yaramazlıkları, haşarılıkları herkesi bezdirmiştir. Bunun üzerine komşuları babası Süleyman Ağa'ya şöyle akıl verirler: ' Ağa ! İyisi mi sen bu çocuğu bir dükkâna ver. Hem bir sanat öğrenir, hem de uslanır. ' Bunun üzerine Süleyman Ağa, Küçük Ahmet'i Mısır Çarşısı'nda bir aktar dükkânına çırak olarak yerleştirir." Küçük Ahmet, aktar dükkânına yerleştikten sonra, çektiği zahmetleri bir dizi anlatır. Nasıl kalktığını, nasıl gidip geldiğini, ustanın ona nasıl davrandığını ve de hem ustasından, hem babasından ne dayaklar yediğini de anlatır. Başlangıçta Ahmet Mithat aktarlığı öğrenememesine rağmen, günler haftalar geçtikten sonra nasıl öğrendiğini dile getirir. Bundan sonra artık kendisinde güzel günler başlayacaktır. Ben, bunu okurken bir yandan usta- çırak, baba- oğul ilişkisinin nasıl olduğunu düşünmüş, bir yandan da Ahmet Mithat'ı okumaya sevkeden hâdisenin ne olacağını zihnimde merak etmiştim. İşte M. Nuri yardım, kitabında bu bölüme de şöyle yer veriyor: " Ahmet Mithat, ' menfa ' isimli eserinde okuma yazma öğrenişinin garip fakat güzel hikâyesini şöyle anlatır: ' Artık peştemal kuşanmış, kalfalığa yükselmiş, yüz kuruş da aylığa kavuşmuştum. Fakat, nedense içimde garip ve medenî bir açlık vardı. Ötede beride gazete, kitap okuyan insanlara rastgeldikçe, içim, yenilmez bir hevesle doluyor, yüzüm utançtan kızarıyordu. Okuyup yazan insanların, biz cahillerden büsbütün başka bir dünyada yaşadıklarına inanıyordum. Onların ellerindeki kitaplara, gazetelere bir iştahla bakıyordum. Düşünüyordum ki, okuyup yazma bilenler, beni zaman zaman rahatsiz eden birçok soruların cevaplarını bulabilecek ve verebilecek durumdadırlar… " İşte bu düşüncelerle yola çıkan Ahmet Mithat, okumaya ve yazmaya yönelmeye başlar.

18 Şubat 2012
Okunma
bosluk

Peyami Safa Kimdir – Yaşamı ve Eserleri

Peyami Safa Kimdir – Yaşamı ve Eserleri

Peyami Safa Kimdir? Peyami Safa 1899'da İstanbul'da doğdu. Şair İsmail Safa'nın oğludur. 13 yaşında Posta Telgraf Nezaretinde çalışmaya başladı. 1914 ve 1918 yılları arasında öğretmenlik,1918 ve 1961 arasında gazetecilik yapmıştır. Yirminci Asır adlı bir akşam gazetesi çıkardı. Bu gazetede 1919'da imzasız olarak "Asrın hikâyeleri" başlıklı hikâyelerini yayınladı, Kültür Haftası (21 sayı, 15 Ocak-3 Haziran 1936) ve Türk Düşüncesi (63 sayı, 1953-1960) adlarında iki de dergi çıkardı. Tasvîr-i Efkâr, Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman, Son Havadis gazetelerinde yazdı. Oğlunu askerliğini yaptığı sırada kaybetmesi Peyami Safa'yı çok sarstı. Bu olaydan birkaç ay Havadis Gazetesi'nin baş yazarı iken 15 Haziran 1961'de İstanbul'da öldü. Peyami Safa halk için yazdığı romanlarını "Server Bedi" adıyla yayınladı. 80 kadar olan bu eserler arasında; Cumbadan Rumbaya (1936) romanıyla, Cingöz Recai polis hikâyeleri dizisi en ünlüleridir. Ayrıca ders kitapları da yazdı. Peyami Safa'nın fıkra ve makalelerinde sağlam bir mantık dokusu ve inandırıcılık görülür. Romanlarında olaydan çok tahlile önem vermiştir. Toplumumuzdaki ahlâk çöküntüsünü, medeniyetin yarattığı bocalamayı, nesiller ve sosyal çevreler arasındaki çatışmayı dile getirdi. Zıt kavramları, duygu ve düşünce tezadını ustaca işledi. Elbette ki "Peyami Safa" deyince,akla ilk gelen Türk Edebiyatında psikolojik tahlil ve çözümlemelere ağırlık vermiş olan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu olacaktır… Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Özet… Küçüklükten beri ızdırabını çektiği hastalık… Bu hastalığın hem bedenine hem de ruhunda açtığı yaralara rağmen ayakta kalmaya çalışan bir çocuğun içinde yeşeren kısa süreli aşk ve ümit çiçekleri ardından gelen sonsuz acı. Kendinden yaşça büyük olan Nüzhet'in aşkıyla hastalığını bile unutarak,aşkın heyecanınıyaşayan ama yine de içinde "kaybetmek korkusu" barındıran bir çocuk.Ve sonrasında Nüzhet'i kaybetmesiyle daha da ağırlaşan hastalığı,Nüzhet'ten uzaklaşması,kurduğu hayallerin,yalnızca "hayal" olarak kaldığı gerçeğini her zamankinden daha çok ve daha acılı olarak yaşaması… Hastalığına çare bulmak için oraya buraya koşuşturmalar,gece yarıları uyutmayan sancılar,en sonunda yatmaya başladığı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu… Çocukların yattığı bu koğuşta,duvarlarla tek başına kalmasıyla çocuğun aşk ve acı kokan çığlıkları. Bedenine az da olsa iyi gelen fakat ruhuna hiçbir iyilik getirmeyen,ilaç kokan pansumanlar. Koğuşta yükselen çocuk çığlıkları ve artık bağırmamayı öğrenmek. Onlarca pansuman ve ameliyattan sonra iyileşen bacak…Hastane odasından kalan,ruhuna işlenmiş olan ızdırap ve tevekkül duyguları…Bu duyguları kaybetmekten korkmak… "Bir gün hastanelerde okunması için bir roman yazsam…" "Büyük bir hastalık geçirmeyenler,herşeyi anladıklarını iddia edenler." "Beş dakika sonra hastaneden çıkıyorum.Son not;bu odada başkaları inleyecekler.Onları şimdiden gayet iyi tanıyorum.Üstümden çıkarıp yatağa attığım rabdöşambr içinde,ebediyen aynı insan bulunacak: "Hasta…" Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Eleştiri… Bir çocuğun ruh yapısı karmaşıktır,eğer çocuklara özgü açık yüreklilikle ruhlarındaki labirentleri tarif etmeseler,anlamak epey zor olurdu. Bahsedilen çocuk hastaysa…ve hastalığıyla büyümeyi öğrenmiş,yaşından dolayı olgun bir ruha sahipse…İşte tüm bu ruh labirentini çözmek imkansız olurdu.Bu romanı okurken,herbir satırda bahsettiğim ruh labirentinde yol alabiliyorsunuz:Girişten en sondaki çıkışa…sağa-sola,kimi uzun kimi kısa yolculuklar,yokuş aşağıya sürüklenmek veya tepeye tırmanmak…Basit gibi görünen herbir adım,herbir tasvir,bir ipucu olabiliyor labirentin çıkışını bulabilmek için… Peyami Safa,kalemine mürekkebini doldurmuş ve herbir satırda ya mürekkebin rengini değiştirmiş -umut ya da ümitsizlik,aşk ya da hüzün- ya da kalemini eğip bükerek -tıpkı bir çocuk ruhu yaratması gibi- ruhi halleri ustaca tasvir etmiştir. İnsanın en karmaşık,çözülmesi en zor olan gizli bölmesini hastane duvarlarıyla yüzleştiriyor,bir pansuman acısıyla haykırıyor kimi bilmecelerin cevaplarını… Romanı okurken çocuğun gittiği köşkte sabah güneşiyle uyanıp yeni bir sevginin kokusunu alabiliyorsunuz.Çocuğun yapayalnız kaldığı odadaki mavi duvarlar bir anda sizin de üstünüze üstünüze gelebiliyor.Pansuman acısını,hastalığın ağırlığını ruhunuzda hissedebiliyorsunuz. İşte tüm bunlar,Peyami Safa'nın ruh derinliklerine inen,maneviyat duvarlarıyla kaplı ince psikolojik tahlillerle gerçekleşebiliyor. *"Deli"nin kalemi sizi bir çocuğun ruhunu okurken ,kendi ruh derinliğinize çağırıyor. *Peyami Safa,genel olarak psikolojik tahlillere ağırlık verdiği için "deli" olarak da anılmaktadır(!) Özet / Eleştiri : N.T (sevgiadasi.com)

18 Şubat 2012
Okunma
bosluk

Garajımdaki Ejderha – Carl Sagan

Garajımdaki Ejderha – Carl Sagan

Septik düşünce sistemini özetleyen çok güzel bir yazı.. Garajimda agzindan ates püskürten bir ejderha var diyorum. heyecanla "göster" diyorsunuz. garajima götürüyorum ve "aha orda" diyorum. siz hiç bir sey göremiyorsunuz, "e hani nerde?" diyorsunuz. "ah, söylemeyi unuttum, bu ejderha görünmez" diyorum. "tamam o zaman" diyorsunuz, "yere biraz un serpelim, bari ayak izlerini görürüz." serpiyoruz unu yere ve bekliyoruz, hiç bir sey olmuyor. "tabii ki ayak izlerini göremeyiz" diyorum, "çünkü bu ejderha uçuyor." siz gaza geliyorsunuz, elinize bir sprey boya alip ortaliga püskürtmeye basliyorsunuz, ejderhanin orada olup olmadigini anlamak için. boya duvarlardan baska hiç bir seyi boyamiyor. "sprey boya tabii ki ise yaramaz" diyorum, "çünkü bu ejderha casper gibi bi sey, cisimler onun içinden geçer." siz kosup bi kizilötesi kamera getiriyorsunuz, o da hiç bir sey göstermiyor. "tabii ki göstermez" diyorum ben, "bu ejderha isi yaymiyor ki." Hikaye Carl Sagan'ın Tübitak Popüler Bilim Serisinden çıkan "Karanlığa Mum Işığı" isimli eserinden…

18 Şubat 2012
Okunma
bosluk

Kadın Hakları nelerdir – Türk Ceza Kanunundaki yeri

Kadın Hakları nelerdir – Türk Ceza Kanunundaki yeri

Türk Ceza Kanunu Kadınlara Neler Getiriyor? Sevgili Kadınlar, Bildiğiniz gibi ceza yasaları, bir toplumun huzur içinde ve bir diğerinin haklarına saygı duyarak yaşaması için kurallar getirirler. Yasaların içinde, suç sayılan davranışların tanımı ve suç sayılan eylemi gerçekleştiren kişilere verilmesi gereken cezalar yer alır. Yasaları bilmek, esas olarak haklarımızı bilmek demektir. Çünkü tüm yasalar, devletle toplum ya da bireyler arasında yapılmış sözleşmelerdir. Devlet, yasa eli ile hem kendisini, hem de yurttaşlarını korur. Bizler de TC yurttaşları olarak bu korumadan eşit olarak yararlanma hakkına sahibiz. Kadınlar olarak bizi koruyan yasalara Cumhuriyet Devrimimizle sahip olduk. Cumhuriyet’in temelinde harcı bulunan kadınlar, 1926 tarihinde, yani cumhuriyetimizin ilanından üç yıl sonra, Medeni Yasa’ya, TCK’ya ve yurttaşlık haklarımızı koruyan diğer yasalara sahip oldular. 1926’lı yıllarda kabul edilen yasalar, bizi ümmet olmaktan ulus olmaya, kul olmaktan yurttaş olmaya taşıyordu. Bu değerli kazanım, doğal olarak, yılların ilerlemesi ile daha ileri ve daha çağdaş olana doğru evrilecekti. Bu gerçeği görebilmek için anneannelerimiz, annelerimiz, biz ve kızlarımız arasındaki anlayış ve kavrayış farklarını anımsamak yeterlidir. Tüm insan hakları gibi, kadın hakları da bilimin aydınlığı arttıkça yeni bir ışığa doğru adım atıyor. Tüm insanlığa olduğu gibi, toplumumuza ve bizlere adalet ve eşitlik fikri yol gösteriyor. İşte bu nedenledir ki, ilerleyen süreç, var olan yasalarımızda kadını, erkeğin gerisinde ve onun hizmetinde gören anlayışların yanlış olduğunu, kadınların da erkekler gibi tüm yurttaşlık haklarından eşit yararlanmaları gerektiğini bize kavrattı. 4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası, Medeni Yasa, İş Yasası, Anayasa ve ardından Yeni Türk Ceza Yasası, bu anlayışların ve kadınların kendi hakları için verdikleri etkin mücadelenin bir ürünü oldu. Yeni TCK’da Tüm Kadınların Emeği Var 2004 yılında ise yepyeni bir TCK’ya sahip olduk. Kadın kuruluşları, baroların, sendikaların kadın hakları kurulları, hatta tek tek kadınlar, bu yasanın, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yapılabilmesi için yoğun emek harcadılar. Bir devlet kuruluşu olan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, siyasi partilerin kadın milletvekilleri ve kadın emeğine saygı duyan diğer Adalet Komisyonu üyeleri, bilim adamları elbirliği ile bu yasada, kadının insan haklarının bir üstün değer olarak tanınıp korunması için çalıştılar. Pek çok kadın arkadaşımız da yasalardaki koruyucuların yeterli olmamasının acılarını bizzat yaşayarak, yaşadıklarını bizlerle paylaşarak, sorunun görünür ve bilinir kılınmasını sağladılar. Onlar, evlerinde, iş yerlerinde, alanlarda, meclis salonlarında, basın yayın organlarında insan haklarına dayalı bir ceza yasası için seslerini yükselttiler. Böylece kimimiz acılarımızla, kimimiz okuyup yazdıklarımız ve yaşadıklarımızla sorunun çözümüne katkı sunmaya çabaladık. TCK’daki Kazanımlar, Örgütlü Önderlik ve Örgütler Arası Birlik Deneyiminin Başarısıdır Son üç yılda, güçlerini TCK Kadın Platformu adı altında birleştiren Kadınlar, “Kadın Bakış Açısından TCK Reformu” kampanyası ile birlikte ve kararlılıkla bu çalışmanın ürününü elde ettiler. Yeni Türk Ceza Yasası, kadınları ilgilendiren hükümler yönünden önemli ölçüde kazanımların bulunduğu bir yasa metnine dönüştü. Elbette eksik ve yetersiz olan hükümler de var. Ancak, kadınlar, deneyerek biliyorlar ki çok, azdan olur. Üstelik bu sefer çok olanı elde ettik. Geride azı kaldı. Yürümeye devam edeceğiz. Ankara TCK Kadın Platformu 1. SORU: YENİ TCK’NIN, ‘KADIN’A TEMEL YAKLAŞIMI NEDİR? YANIT: Yürürlükten kalkmış olan TCK; kadının vücut bütünlüğüne yönelik tecavüz ve taciz gibi cinsel şiddet içeren suçları, birey – insan olarak kadına yöneltilmiş eylemler olarak değerlendirmiyordu. Cinsel şiddet içeren suçların, öncelikle, toplumun, genel ahlak ve adabını rencide ettiğini kabul ediyordu. Bu nedenle de bu tür suçları, ‘Topluma Karşı Suçlar’ başlığı altında ele alıyordu. Yeni TCK, bu yaklaşımı reddederek, cinsel suçlarda korunması gereken değerin, toplumsal ahlak, gelenek ve göreneklerden önce, öncelikle bir insan olarak kadının kendisi ve onun vücut bütünlüğü olduğunu kabul etmiştir. Bu nedenle anılan suçlar, Yeni TCK’de ‘Kişilere Karşı Suçlar’ ana başlığı altına alınmış bulunuyor. Bu suç grubu, yasada, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” alt başlığı ile yer alıyor. (TCK:102-105) 2. SORU: “CİNSEL DOKUNULMAZLIK TCK’DE NASIL KORUNMAKTADIR? YANIT: Yeni TCK, “Cinsel Dokunulmazlığı”, kişilerin vücudu üzerinde, rızaları dışında cinsel davranışlarda bulunularak beden bütünlüklerinin ihlali olarak tanımlamaktadır. “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, TCK’nın, 102,103,104 ve 105. maddelerinde yer almıştır. Yeni TCK’nın, ‘bireyin vücut bütünlüğünü koruma’ amacını birinci sıraya almış olması nedeni ile eski yasamızda “ırza tecavüz ve ırza tasaddi” olarak anılan eylemler, yukarıdaki maddelerde ‘cinsel saldırı’ olarak ifade edilmekte ve cinsel davranışlarla, bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi cezalandırılmaktadır. Cinsel saldırı suçlarının oluşabilmesi için aranan önemli koşul, bu suçu oluşturan eylemlerin, mağdurların isteği dışında ve zorla ya da aldatma ile gerçekleştirilmiş olmasıdır. (TCK:102-103) Yasamız, cinsel saldırıyı; “Cinsel arzuları tatmin amacına yönelik fakat cinsel ilişkiye varmayan davranışlarla, bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etme” olarak tanımlamaktadır. Bu eylemin, şehevi arzularla yapılmış olması yeterlidir. Bu suçun oluşması için şehevi arzuların fiilen tatmini aranmaz. Bu tür eylemleri yapanlar, mağdurların şikayeti üzerine hapis cezası alırlar. (TCK:102/1) 3. SORU: NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI NE DEMEKTİR? YANIT: Yukarıda tanımladığımız cinsel saldırı fiili; “Mağdurun vücuduna organ ya da başka bir cismin sokulması yolu ile işlenirse” suçun nitelikli halinin oluştuğu kabul edilir. Burada dikkat çekici olan nokta, nitelikli cinsel saldırı suçunun kabulü için yalnızca cinsel ilişkinin gerçekleşmesinin aranmamasıdır. Vücuda, vajinal, anal ya da oral yoldan herhangi bir cismin ithali de bu suçu oluştur. Ayrıca bu suçun oluşması için, beden bütünlüğüne yapılan saldırının, cinsel arzuların tatmini amacı taşıması şart olarak kabul edilmez. Bu suçlarda, eylemci, hapis cezasına mahkum olabilir. (TCK:102/2) 4. SORU: CİNSEL SALDIRI SUÇLARININ EYLEMCİLERİ, HANGİ HALLERDE DAHA AĞIR CEZALAR ALIRLAR? YANIT: Cinsel saldırı fiilleri; Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı, Kamu görevi ya da hizmet ilişkisinin sağladığı gücü kötüye kullanarak, 3. derece dahil kan ve kayın hısımlığı ilişkisi olan kişiye karşı, Silahla veya birden çok kişi tarafından birlikte işlenirse, eylemciye verilecek ceza yarı oranında artırılır. 5. SORU: CİNSEL SALDIRI SONUCU YARALANMA, PSİKOLOJİK YA DA FİZİKSEL BAŞKACA ZARARLAR DA VARSA BU CEZA MİKTARINI ETKİLER Mİ? YANIT: Cinsel saldırı sırasında, direncin kırılmasına neden olacak cebir kullanılmışsa, bu şiddet eylemi nedeni ile ayrıca ceza verilir. İşlenen suç nedeni ile mağdurun beden ya da ruh sağlığının bozulması halinde, eylemciye 10 yıldan az olmamak üzere ceza verilir. Cinsel saldırı nedeni ile mağdurun ölümü ya da bitkisel yaşama girmesi durumunda, eylemci, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olur. 6. SORU: EVLİLİK İÇİ CİNSEL SALDIRI NE DEMEKTİR? YANIT: TCK, Cinsel saldırı eyleminin, evlilik birliği içinde gerçekleşmesi halini şikayete bağlı bir suç olarak kabul etmiştir. Hukuk sistemimize yeni girmiş olan bu suç türü, yasamızın, bireyi, her koşulda şiddete karşı koruma kararlılığının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Yasaya hakim olan ‘Önce insan’ düşüncesi, evlilik kurumunu koruduğumuz zannıyla, kimse ile paylaşmadığımız, “özel alanımız” diyerek içimize attığımız, aile içinde yaşanan pek çok olumsuzluğun, özünde aileyi içinden kemiren ve çürüten unsurlar olduğunu görmemize yardımcı oluyor. Cinsel şiddet, çoğu zaman evin içinden birinden, hatta eşimizden gelebilir. Evlilik birliği, eşlerin birbirine dayak atmasına, hakaret etmesine, aşağılamasına, aç susuz bırakmasına, eve kapatılmasına nasıl izin vermiyorsa, zorla cinsel birlikteliğe de izin vermez. Evimiz içindeki bu şiddeti de yargı ile bölüşerek çözebiliriz. Unutmayalım ki yasalar, cezalandırmak, yok etmek için değildir. Önlemek, düzeltmek, onarmak gibi görevleri vardır. Biz de evlilik birliğimizi onarmak istiyorsak, yasaların bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmemeliyiz. (TCK:102/2) 7. SORU: CİNSEL TACİZ VE İŞ YERİNDE CİNSEL TACİZ NE DEMEKTİR? YANIT: Cinsel taciz, bir kimsenin, vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilir. Yeni yasamıza göre, bir kimseyi, cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine ceza verilmektedir. Yeni yasa, işyerinde cinsel taciz eylemini, bu eylemin, nitelikli hali olarak tanımlamıştır. Yasamız, çalışma yaşamı içinde bulunan bir kişinin, işyerinde, hiyerarşi ve hizmet ilişkisinin yarattığı güçten ya da aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanarak, diğer çalışana cinsel tacizde bulunması halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını emretmektedir. (TCK:105/2) 8. SORU: ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI NE DEMEKTİR? YANIT: Yeni Türk Ceza Yasası’nda yetişkinlere yönelik olarak gerçekleşen cinsel amaçlı eylemler, ‘Cinsel Saldırı Suçu’ olarak adlandırılırken, çocuklarımıza yönelik cinsel amaçlı saldırılar, “Cinsel İstismar” olarak adlandırılmaktadır. İstismar, ‘kötüye kullanma- iyi niyeti sömürme’ anlamına gelmektedir. Aynı nitelikteki bu eylemin, çocuklar yönünden farklı adlandırılmasının nedeni, erişkin yönünden cinsel suçlardan söz edebilmek için ‘rızanın olmaması- zor unsurunun bulunması’ gerekirken, çocuklara yönelik cinsel suçlarda, çocukların rızasından söz etmenin olanaksız oluşudur. Çocuklar, kendilerine yönelik cinsel amaçlı saldırının ayırdında değildir. Bu saldırının kendileri üzerinde yaratacağı olumsuzluk ve zararları bilmemektedirler. Bu nedenle, saldırı karşısında hareketsiz ve dirençsiz olmaları halinde dahi, bu duruma, rızaları dışında tahammül ettiklerini- boyun eğdiklerini kabul etmek gerekmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, onsekiz yaşına kadar herkesi çocuk saymaktadır. (Madde:1) Aynı Sözleşme’nin 19. ve 34. maddelerinde ise, çocuğa yönelik her türlü, bedensel ve zihinsel saldırı; istismar ve suiistimal olarak değerlendirilmekte ve bu hallerde çocuğun korunması sorumluluğu devlete verilmektedir. Bu nedenle TCK, çocuklara yönelik cinsel saldırı eylemlerini ‘istismar’ olarak nitelemiştir. Yasa’da çocukların durumu, yaşlarına ve cinsel farkındalıklarına göre iki grupta ele alınmıştır. Yasamız, 103. maddesinde ‘cinsel istismar’ı şöyle tanımlamaktadır: “Cinsel istismar deyiminden; “Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar” anlaşılır.” Bu tanım, Yasa’da, yukarıda belirtilen ölçütten ayrı bir tanımın da yapıldığını göstermektedir. Yasa Koyucu, onbeş yaşın üzerindeki çocuklara yönelik eylemlerde, onbeş yaş üstü çocukların, uğradıkları saldırının, hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahip olmaları halinde, eylemin rıza dışı ve iradeyi etkileyen bir nedenle gerçekleştirilmesi halini ‘istismar’ olarak kabul etmiştir. 9. SORU: ÇOCUKLARA YÖNELİK NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI EYLEMLERİ HANGİLERİDİR VE NASIL CEZALANDIRILIR? YANIT: Kız ve kadınlara yönelik cinsel saldırı suçlarında olduğu gibi, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında da ‘Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumu’ nitelikli hal sayılmış ve bu tür fiillere daha ağır ceza verilmiştir. (TCK:103/2) Cinsel istismarın, üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan veya kayın hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde de verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. (TCK:103/3) Cinsel istismarın, onbeş yaşını tamamlamamış, ya da onbeş yaşından yukarı olsa da uğradığı saldırının anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda da ceza yarı oranında artırılacaktır. (TCK:103/1) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. (TCK:103/5) Suçun sonucunda mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulması halinde onbeş yıldan az olmamak üzere ceza verilecektir. (TCK:103/6) Cinsel istismar eylemi nedeni ile suçun, mağdurunun, bitkisel yaşama girmesi veya ölümüne neden olunması durumunda, eylemciye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecektir. (TCK:103/7) 10. SORU: 15 YAŞINI BİTİRMİŞ REŞİT OLMAYANLA ŞİDDET OLMADAN KURULAN CİNSEL İLİŞKİ SUÇ MUDUR? YANIT: TCK’da bu başlık altında cezalandırılan, 15-18 yaş arasındaki çocuklarla zor kullanmadan, yani cebir, tehdit ve hile olmaksızın, cinsel ilişkide bulunan kişidir. Zor unsurunun olmayışı ve çocuğun içinde bulunduğu yaş gereği cinsel farkındalık içinde bulunması nedeni ile bu tür fiillerin cezalandırılması şikayete bağlı kılınmıştır. Şayet, eylemci, çocuktan 5 yaş daha büyük ise, zor kullanılmamış dahi olsa şikayet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat artırılacaktır. (TCK:104) Bu maddenin düzenlenmesi sırasında, TCK Kadın Çalışma Grubu farklı bir önermede bulunarak 15-18 yaş arasındaki çocukların, rızaları ile cinsel ilişkiye girmeleri halinde ceza verilmemesi gereğine dikkat çekti. SORUN: 15-18 yaş arası, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre bireylerin çocuk sayıldıkları yaşlardır. Ancak, özellikle coğrafi ya da biyolojik nedenlerle çocuklar, daha erken yaşlarda cinsel yetişkinliğe ulaşabilirler. Bu durumda, 15-18 yaş arasındaki çocukların zora dayalı olmayan ve ortak iradeleri ile oluşan cinsel birlikteliği, bir cinsel istismar ya da cinsel saldırı olarak değerlendirmek, cezaevlerini bu çocuklarla doldurmak anlamına gelecekti. Bu nedenle, önümüzdeki süreç içinde bu sorun, yeni bir uğraş alanı olarak önümüzde durmaktadır. 11. SORU: YENİ TCK, SUÇLULARI CEZALANDIRIRKEN, MAĞDURUN KIZ YA DA KADIN OLMASINI FARKLI DEĞERLENDİRİYOR MU? YANIT: Yeni yasal düzenlemeyle, cinsel suçlar karşısında, evli kadın ile kızları farklı korumaya alan düzenlemelerden vazgeçildi. Önceki yasamızda, evli kadın, bekar kadına göre daha fazla korunmakta idi. Bu ayrıcalıklı koruma, ne yazık ki bireye değil evlilik kurumuna idi. Oysa, tecavüz ya da taciz fiilleri karşısında kız ya da kadın olmanın daha ağırlaştırıcı sonuçlar yaratmayacağı, haksızlığın medeni durumları ne olursa olsun tüm mağdurları eşit etkileyeceği açıktır. 12. SORU: TECAVÜZCÜ, MAĞDURLA EVLENEREK CEZADAN KURTULABİLECEK Mİ? YANIT: Eski TCK’da, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, cinsel saldırı ya da kız-kadın kaçırma suçlarında “etkin pişmanlık” adı verilen, suçun mağdurunu korumak yerine, suçluyu korumaya alan bir düzenleme bulunuyordu; Cinsel saldırıda bulunan ya da kız kaçıranın mağdurla evlenmesi halinde cezası 5 yıl süre ile ertelenmiş oluyordu. Beş yıl süre ile evlilik birliğinin sürmesi halinde de eylemcinin cezası ortadan kaldırılıyordu. Kadını, kendisine tecavüz eden ya da zor kullanarak kaçıranla evlendirip cezalandıran ve onun yaşamını zindana çeviren bu uygulamanın insan haklarının korunması ile uzaktan yakından ilgisi yoktu. Bu uygulamada mağdur, suçlu, suçlu ise ödüllenen durumunda bulunuyordu. Yeni yasamızda, tecavüze uğrayan genç kızların tecavüzcüsü ile evlenmesi halinde tecavüz edenin cezadan kurtarılmasına olanak sağlayan bu hukuka aykırı düzenleme kaldırıldı. 13. SORU: BEKARET KONTROLÜ YASAL MI? YANIT: “Bekaret kontrolü” her zaman hukuka aykırı idi. Yeni yasamızda “Bekaret Kontrolü” deyimi açıkça ifade edilmiyor. Bu kavram yerine “genital muayene’ terimi kullanıldı. Bundan böyle, ancak bir suçun araştırılmasına bağlı olmak koşulu ile ve yargıç ya da savcı kararı ile bu tür muayene gerçekleştirilebilecek. Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi böyle bir karar olmaksızın yapan eylemci ceza görecek. (TCK: 287) Ancak, bulaşıcı hastalıklar nedeni ile kamu sağlığını korumak amacı ile kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler için bu madde hükmü uygulanmayacak. SORUN: Bu düzenlemede eksik olan yan, bu tür muayeneler için mağdurun olurunun aranmamış olmasıdır. Bir suçun araştırılması hali dahi olsa, bireyin beden bütünlüğüne müdahalenin onun iznine bağlı olması gereklidir. İnsan haklarına uygun bir koruma ancak, bu müdahaleye bireyin onayı ile mümkün olmalıdır. Hasta hakları yönünden dahi korumaya alınan bu hakkın, suçun mağduruna da tanınması yerinde olacaktır. Özellikle delil elde etmek için seçilmiş olduğu ileri sürülen bu yöntem, çok ikna edici değildir. Bugün ulaşılan teknik, cinsel saldırı suçlarında, saldırganın ve eylemin niteliğinin saptanması için geniş olanaklar tanımaktadır. Cinsel saldırı suçunun mağdurunun, genital muayene nedeni ile ikinci bir travma altında kaldığı unutulmamalıdır. 14. SORU: EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELEN ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİNE CEZA İNDİRİMİ SÜRÜYOR MU? YANIT: Yeni TCK’da, evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun annesi tarafından namus kurtarma gerekçesi ile öldürülmesi eylemine ceza indirimi getiren bir düzenleme artık yoktur. Yeni TCK; insan yaşamını, korunacak en yüksek değer olarak kabul etmekte ve namus kavramının yaşama hakkının üzerinde tutulmasını reddetmektedir. 15. SORU: NAMUS CİNAYETLERİNE YENİ TCK NASIL YAKLAŞIYOR? YANIT: Kadınların yıllardır ısrarla savundukları ‘Namus cinayetleri’ne indirim sağlayan düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması ve nitelikli adam öldürme fiili olarak tanımlanıp, cezalandırılması istemi, kısmi bir kabulle TCK’da yer almış bulunuyor. TCK değişikliği tartışmalarında en önemli sorun alanlarından birini oluşturan bu istem, yasamıza ‘töre cinayetleri’ nitelemesi ile girmiş oldu. Ayrıca yeni TCK, 29. maddesinde, daha önce ceza indirimine olanak sağlayan ‘Haksız Tahrik’ maddesini yeniden düzenlemiş bulunuyor. Buna göre, ‘haksız tahrik’in (Hukuk düzeninde onaylanmayan eylem) kabulü için, hiddet ve şiddetli eylemin haksız bir fiil sonucu ortaya çıkması ve doğrudan haksız fiil eylemcisine yönelik olması aranıyor. Örneğin, tecavüz sonucu hamile kalmış bir kadının öldürülmesi eyleminde fail, ceza indiriminden yararlanamıyor. Suçun mağduruna yönelik eylemlerde ceza indiriminin uygulanmasının önüne geçilmiş oluyor. SORUN: Namus ve töre cinayetlerinin içerik olarak farklı anlamlar taşıması karşısında bu maddedeki düzenlemeyi yeterli bulmadığımız açıktır. Ancak, yasanın özellikle ‘haksız tahrik’ başlıklı 29. maddesinin gerekçesinde yasa koyucunun bu iki kavramı, aynı anlamlar yükleyerek açıklamış olması namus cinayetlerinin de aynı madde içinde ve nitelikli adam öldürme fiili olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. 16. SORU: AİLE BÜYÜKLERİ, EŞ YA DA ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET CEZA YASASI KAPSAMINDA MIDIR? YANIT: TCK, bu tür suçları, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar olarak nitelemektedir. Şiddet, her biçimde suçtur. Aile bireylerinden biri olmak, diğerine şiddet uygulamaya izin vermez. Hukuk, bireyin yaşama hakkını, en temel değer olarak kabul eder. Bu nedenle, TCK’nın 86. ve 87. maddelerinde, bir başka kişiye karşı kasıtlı olarak, zarar veren, onun sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin cezalandırılacağı belirtilmektedir. Bu fiil, ‘üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı’ yapılmışsa ceza, artırılacaktır. Şayet kasten yaralama, gebe bir kadına karşı işlenir de çocuğun vaktinden önce doğmasına neden olursa ya da sürekli bir bedensel zaafa yol açarsa veya yaşam tehlikesi yaratırsa verilecek ceza bir kat artırılacaktır. Yaralama, mağdurun bitkisel yaşama girmesine, iyileşmesi olanağı olmayan bir hastalığa yakalanmasına, duyularından ya da organlarından birinin işlevini yitirmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneğinin yitirilmesine, yüzünde sürekli değişikliğe, gebe kadının çocuğunun düşmesine neden olursa, verilecek ceza iki kat artırılacaktır. Kasten yaralama vücutta kemik kırılmasına neden olduysa kırığın yaşam fonksiyonlarındaki etkisine göre ceza artırılarak verilebilecektir. 17. SORU: TCK İŞKENCEYİ VE EZİYETİ NASIL TANIMLIYOR? YANIT: Anayasamızın 17. maddesinde ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, kimseye eziyet ve işkence yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Uluslararası sözleşmeler ve iç hukukumuz, işkenceyi insan onuruna aykırı görmekte ve cezalandırmaktadır. İşkence suçu ile korunan değer, bireyin vücut dokunulmazlığı ve onurudur. Yeni TCK’nın 94. Maddesi’nde işkence suçu şu biçimde tanımlanmaktadır: ‘Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin, etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’ Suçun, çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı işlenmesi halinde, 8 yıldan, 15 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Eylemin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Yasanın 95. Maddesi’nde de işkence fiilinin yarattığı sonuçlara bağlı olarak artırımlı halleri sıralanmaktadır. Bu tanımda, ‘suçun sadece kamu görevlileri tarafından ve suç işlediği savı ile gözaltında tutulan kişiye karşı, ikrar elde etmek amacı ile işlenmesi’ kabulünden daha ileri bir kabul ve tanımlamaya gidildiği açıkça görülmektedir. Eziyet, TCK’nın 96. maddesinde tanımlanmaktadır. Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunmasıyla gerçekleşen, sistemlilik ve süreklilik arzeden davranışlardır. Yasanın 96. maddesinde, eziyet fiilinin, çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa veya eşe karşı işlenmesi halinde, kişi hakkında artırılarak hapis cezası verilecektir. 18. SORU: ÇOCUK DÜŞÜRME VE ÇOCUK DÜŞÜRTME HANGİ KOŞULLARDA SUÇTUR? YANIT: TCK’nın 99. 100. ve 102. Maddelerinde, rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişinin cezalandırılacağı belirtilmemektedir. Rızaya dayalı olarak çocuğun aldırılması, gebelik süresinin 10 haftadan az olması koşuluna bağlıdır. Bu durumda, çocuğun düşürtülmesine rıza gösteren kadın ve çocuğu düşürten kişi ayrı ayrı ceza alır. Bu eylem nedeniyle, kadının beden ve ruh sağlığında zarar ortaya çıkmışsa ceza artırılır. SORUN: TCK Platformu bu sürenin 12 hafta olmasını talep etmiştir. 19. SORU: KISIRLAŞTIRMA HANGİ HALLERDE SUÇTUR? YANIT: Bir erkek ya da kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimseye ceza verilir. Bu eylem kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi olmayan bir kişi tarafından yapılırsa ceza artırımı uygulanır. 20. SORU: EŞİM, AİLE BİREYLERİMDEN BİRİ YA DA HERHANGİ BİRİ BENİ BİR YERDE KALMAYA ZORLAYABİLİR Mİ? YANIT: TCK’nın 109. Maddesinde ‘Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitme veya bir yerde kalma özgürlüğünden yoksun bırakan kişiye’ ceza verilmektedir. Bu eylem sırasında, cebir, tehdit veya hile kullanılması halinde ceza miktarı artırılır. Bu suçun; silahla, üstsoy, altsoy, eşe karşı ya da çocuğa veya kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi halinde de artırılarak ceza uygulanacaktır. Bu suç cinsel amaçla işlenmişse, verilecek cezalar yarı oranında artırılacaktır. Ancak, suç işleyen, soruşturmaya başlamadan önce mağdura bir zarar vermeden ve kendiliğinden, mağduru güvenli bir yerde serbest bırakırsa, cezası üçte ikisine kadar indirilebilecektir. 21. SORU: TCK’YA GÖRE AYIRIMCILIK SUÇ MUDUR? YANIT: Bu kavram, TCK’ya yeni girdi. Bireyler arasında yasaları ihlal ederek ayırımlar yapılmasını ve böylece, ayırıma tabi tutulan kişinin, hukukun sağladığı olanaklardan yoksun bırakılmasını cezalandırıyor. Yasada; taşınmaz malın satılmaması, devredilmemesi bir hizmetin sunulmaması ya da bireyin işe alınmaması halleri, “ayırım” olarak değerlendirilmiş ve cezalandırılmıştır. (Madde: 122) TCK’da iş ve çalışma hürriyetinin ihlali hali, ayrıca 117. Madde’de de yer almaktadır. Maddenin 1. fıkrasında bireyin iş ve çalışma özgürlüğünün zor ya da tehdit yoluyla engellenmesi, şikayete bağlı suç olarak ifade edilmektedir. Maddenin 2. fıkrasında çaresiz ya da kimsesiz kişilerin bu durumunu ya da bir kişiye bağlılığı sömürerek bireyleri ücretsiz olarak çalıştıranlar ya da sunduğu hizmetle orantısız düşük ücret verenler, ayrıca bu durumda bulunan kişileri insanlık onuruyla bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarında tutanlar daha ağır cezayla cezalandırılmaktadır. SORUN: Ancak, her alanda olduğu gibi cinsiyet ayırımının yapılmasında da bu suçun daha geniş olarak ele alınması gerekirdi. TCK’nın 122. Maddesi’nin 1. Bendi’nde: ‘Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yapılarak’ cümlesi bulunmaktadır. Bu cümlenin başına ‘her ne suretle olursa olsun’, ‘yapılarak’ sözcüğü yerine de, ‘yapılması yasaktır’ sözcükleri eklenerek yapılacak suç tanımı, ayırımcılık fiilinin ceza yaptırımına bağlanmış olmasını daha açık ve net bir biçimde kapsayacaktır. Çünkü yaşamın içinde, yasada sayılan nedenlerle ayırım salt üç alanda değil, çok değişken hal ve durumlarda karşımıza çıkabilmektedir. Her türlü hakkın, ayırımcılık yapılarak cezalandırılması suç sayılmalıdır. Bu eksikliğine karşın, bu maddenin TCK’da yer alması olumlu olmuştur. Özellikle işe alınmada ve çalışma yaşamında karşılaşılacak ayrıcalıklar, bu madde ile ceza yaptırımına bağlanabilecektir. 22. SORU: YASADA, HAYASIZCA HAREKETLER NASIL TANIMLANMAKTADIR? YANIT: TCK, ‘Alenen cinsel ilişkide bulunan ve teşhircilik yapan kişileri’ cezalandırıyor. Bu cezalandırmanın gerekçesinde ‘toplumun sahip olduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının, edep törelerinin ihlali, incitilmesi ve hangi şekilde olursa olsun, edep ve ahlak temizliğine açıkça saldırı niteliği taşıyan hareketler, tutum ve davranışların cezalandırıldığı’ ifade ediliyor. (TCK: 225) SORUN: Gerekçede yer alan bu açıklama esas olarak yasa metni ile çelişiyor. Gerekçede hayasızca sayılan hareketlerin ‘her ne suretle olursa olsun’ biçiminde tanımlanmış olmasına karşın yasa metninde hayasız hareket olarak tanımlanan eylemlerin ‘aleni cinsel ilişki ya da teşhircilik olduğunun’ anlaşılması gerekmektedir. Gerekçede bu tanımın çok genel bir biçimde ifade edildiği görülmektedir ki böyle bir değerlendirme keyfi uygulamaların gündeme gelmesine neden olabilir. Bu maddenin gerekçesinde bir başka sorun ‘alenen cinsel ilişkide bulunma’ eyleminin ‘cinsel arzuların tatmini amacına yönelik her türlü davranış’ biçiminde tanımlanmış olmasındadır. Teşhirciliğin konusu da ‘kişinin cinsel organlarından ibaret değil’ biçiminde tanımlanmıştır. Oysa teşhircilik, cinsel organın teşhiri biçiminde anlaşılmalıdır. Cinsel ilişkiden anlaşılması gereken de filli cinsel ilişkidir. Yasanın bu anlamda yeniden düzenlenmeye gereksinimi bulunmaktadır. Aksi halde sokakta birbirine sarılmış iki insanın ya da kısa etek giymiş bir kadının bu madde kapsamında suçlanması söz konusu olabilecektir ki bu durum hukukla açıkla çelişecektir. 23. SORU: YASA, MÜSTEHCENLİĞİ NASIL TANIMLIYOR? YANIT: Yasanın 226. Maddesinde ‘Müstehcenlik’ başlığı altında ‘bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, bunları çocukların bulunduğu yerlerde sergileyen, satan, kiralayan, bunları promosyon olarak veren, reklamını yapan kişiler’ cezalandırılmaktadır. Bunların basın ya da yayın yoluyla yayınlanması, bu yayınlarda çocukların kullanılması, çocukların kullanıldığı ürünlerin satışa sunulması halinde, ceza ağırlaştırılarak verilmektedir. Yine bu maddede, şiddet kullanılarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üretmek, satışa sunmak gibi eylemlere de daha ağır ceza verilmektedir. Bu madde hükümlerinin istisnası, bilimsel eserler ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla sanatsal ve edebi değeri olan eserlerdir. SORUN: ‘Müstehcenlik’, salt çocuklar yönünden önlem alınmasını gerektiren bir kavram değildir. Ayrıca müstehcen kavramının yasada açıkça ifade edilmemiş oluşu ve gerekçede müstehcen olanın hayasızca hareketlerle özdeş tutulmuş olması, hem suçun iyi tanımlanmamış olmasını getirmekte, hem de yaptırımın keyfi uygulamalara aracı kılınması tehlikesini yaratmaktadır. 24. SORU: TCK; BİR ÇOCUĞU YA DA KİŞİYİ, FUHUŞA TEŞVİK ETMEK YA DA FUHUŞ İÇİN ARACILIK YAPMAK SUÇUNU NASIL TANIMLAMAKTADIR? YANIT: TCK’nın 227. Maddesi’nde; çocuğun ya da bireyin fuhşa teşvik edilmesi, bunun yolunun kolaylaştırılması, fuhşa aracılık edilmesi, bu amaçla yer temin edilmesi, fuhuş amacıyla ülkeye insan sokulması ya da ülke dışına insan çıkarılması fiillerini gerçekleştirenler hakkında ceza yaptırımı bulunmaktadır. Bu fiiller, cebir, tehdit ve hileyle yapılırsa verilecek ceza iki kat artırılacaktır. Yukarıdaki eylemleri, eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullananlar gerçekleştirirse verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. 25. SORU: BİRDEN ÇOK EVİLİK, HİLELİ EVLENME, RESMİ NİKAH OLMAKSIZIN DİNSEL TÖRENLE EVLENME SUÇLARININ CEZALARI NEDİR? YANIT: Yeni TCK, daha önceki Ceza Yasasında olduğu gibi, evlilik kurumunu yasal güvencelerle donatmaktadır. Evli olmasına rağmen başkasıyla evlenme işlemi yaptıran ya da kendisi evli olmamakla birlikte evli olduğunu bildiği kişiyle evlilik işlemi yaptıran kişilere hapis cezası verilmektedir. (TCK: 230) Gerçek kimliğini saklayarak başkasıyla evlenen kişi hakkında ise, hapis cezası verilmektedir. Aralarında evlenme akdi ya da resmi nikah olmaksızın evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar ve yapanlar hakkında da hapis cezası verilecektir. Bu durumda taraflar medeni nikah yaparlarsa, kamu davası ve hükmedilen ceza sonuçlarıyla ortadan kalkacaktır. 26. SORU: AYNI KONUTTA BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİLERE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNAN DA CEZA ALIR MI? YANIT: TCK, 4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası ile bir denklik sağlayarak aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birisine karşı kötü davranışta bulunan kişiyi hapis cezasıyla cezalandırmaktadır. Bu kötü davranış; büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek, meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu birey üzerinde terbiye hakkından doğan, disiplin yetkisi kötüye kullanılarak gerçekleşmişse, 1 yıla kadar ceza verilir. (TCK: 232) SORUN: Bu maddede sorun oluşturan anlayış, ‘disiplin yetkisinin belli ölçülerde zor kullanmaya izin verdiği’ görüşüdür. Gerekçede, ‘Her türlü kötü muamele suçun oluşmasını olanaklı kılmaz. Kötü muamelenin, merhamet, acıma ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte bulunması gereklidir.’ denilmektedir. Disiplin, yaşamın doğru yolda planlanması ve düzenlenmesidir. Disiplin adına, kötü muamele yapılabileceği izlenimi veren gerekçe, temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan bir durum yaratmaktadır. 27. SORU: AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHLAL EDENLER CEZA ALIR MI? YANIT: Aile birliği, aile bireylerine, karşılıklı olarak bakım, eğitim, destek olma yükümlülüğünü getirmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, şikayet üzerine 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Kocanın hamile olan eşini, ya da bir kadınla sürekli birlikte yaşayan erkeğin kendisinden gebe kalmış olan kadını çaresiz durumda terk etmesi halinde de, ceza yaptırımı bulunmaktadır. Velayet hakları kaldırılmış olsa dahi, sürekli sarhoşluk, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı davranışlarla ya da özensiz davranarak çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan anne ve babaya da ceza verilecektir. 28. SORU: İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARINDA KADINLARI KORUYAN HÜKÜMLER NELERDİR? YANIT: TCK, eski ceza yasamızda açıkça yer almayan iki yeni suç tanımı getirmektedir. Ana başlığında insanlığa karşı suçlar olarak tanımlanmış olan bu bölümün altında, soykırım, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yer almaktadır. Suç yasada şöyle tanımlanmaktadır: ‘Bir planın icrası suretiyle milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı kasten öldürme, bireylerin bedensel ve ruhsal bütünlüklerine zarar verme, bir grubu tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik koşullarda yaşamaya zorlama, doğumlara engel olmaya yönelik tedbirler alma, bu gruba ait çocukları bir başka gruba nakletme, fiillerinden birinin işlenmesi soykırım suçunu oluşturur.’ Bu tür suçlarda zaman aşımı işlemeyecektir. Yani suçun işlenmesinin üzerinden hangi zaman dilimi geçmiş olursa olsun eylemci yargılanacak ve cezalandırılacaktır. Bu bölümdeki ikinci suç tanımı, ‘İnsanlığa Karşı Suçlar’ başlığını taşımaktadır. Kasten öldürme ya da yaralama; işkence eziyet veya köleleştirme, kişi özgürlüğünden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı; zorla hamile bırakma ve zorla fuhşa sevketme fiillerinin, siyasal, felsefi ırksal veya dinsel nedenlerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda işlenmesi hali ‘insanlığa karşı suç’ olarak ifade edilmiştir. Yine aynı bölümdeki diğer suç tanımı göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretidir. Göçmen kaçakçılığında amaç, menfaat sağlamaktır. Eylemci, bireysel veya örgütlü olarak bu suçu işleyebilmektedir. Yasadışı yollarla bir başka ülkeye giden bireyler, yaşam tehlikesiyle dahi karşı karşıya kalmakta ya da önemli maddi ve manevi zararlara uğramaktadırlar. İnsan Ticareti, göçmen kaçakçılığından çok farklıdır. Bu suçun, işlenmesi için, bir yerden diğer bir yere götürmedeki asıl amaç, bu kişileri zorla çalıştırmak, bazı hizmetleri vermeye mecbur bırakmak, onları adeta tutsaklıkla eşit uygulamalara tabi tutmak yahut organlarının başkasına zorla verilmesine razı etmektir. Uygulamazsak, Öğrendiklerimiz Hiçbir İşe Yaramaz! Kısaca…. Türk Ceza Yasası’nın neler getirdiğini özetleyerek size aktarmaya çalıştık. Yasaları öğrenmemiz, hak aramak için en önemli araçtır. Ancak, öğrendiklerimizi, kullanmazsak yasalar sadece yazılmış olurlar ama yaşamazlar. Onları yaşama geçirmek bizim elimizde. Cesur olmaya ihtiyacımız var. Haksızlığı bilmek ama boyun eğmek, yeni haksızlıkları çoğaltır. O halde, öncelikle kendimizi değiştireceğiz. Sonra da şiddet, çok yakınımızdan da gelse onunla mücadele etmeyi görev sayacağız. Bugüne dek yapılmış olan cinsel şiddet, cinsel saldırı ve cinsel saldırının ortaya çıkması ile ilgili araştırma sonucunu gösteren çizelgeler ve istatistikler, şiddetin öncelikle aile ortamından kaynaklandığını gözler önüne sermektedir. Bu nedenle hak aramaya, en yakınımızdan başlamalıyız. Evimizin içindeki şiddeti temizlemeden, sokağı arıtamayız. Kadınlar olarak, bütün bir yaşamımızı biçimleyen yasaların, kadının insan haklarını ve onurunu koruyucu bir biçimde düzenlenmesi için elimizden geleni yaptık. Şimdi yasaları, uygulama zamanındayız. Bu amaçla kitapçığımızın ekinde şiddete uğrayanlara yardımcı olabilecek kurumların adlarını ve bir dilekçe örneğini sunduk. Bu listede yer almayan çok sayıda kuruluş olduğunu da biliyoruz. Doğal olarak bunlardan da yararlanabilirsiniz. Yasaların doğru bir biçimde uygulanması için dayanışmaya devam edeceğiz. Türk Ceza Yasası, yukarıda sıraladığımız önemli kazanımlar yanında, çok temel noktalarda eksiklikler de taşımaktadır. Ancak, biz bardağın dolu yanından baktık. Kadınların önünde dün olduğu gibi, bugün de iki görev duruyor; Bu görevlerden biri yeni haklar için durmaksızın mücadele etmek. Diğeri ise, kazanımların yaşama geçirilmesi için durmaksızın çalışmak. Mücadeleye, kararlılıkla devam edeceğiz. BAŞVURULACAK RESMİ KURUMLAR 1-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Meşrutiyet cad.No:19 Kızılay/Ankara Tel: 0.312. 419 29 79 2-Polis İmdat -155 3-Jandarma İmdat-156 4-Alo SHÇEKtatürk Bulvarı No6 Kızılay/ANKARA Tel.418 66 62 5-Alo Sosyal Hizmetler-183 6-Emniyet Genel Müd. Çocuk Şb 412 28 30 7-Valilik ve İlçelerde İnsan Hakları Kurulları KADIN DANIŞMA MERKEZİ BULUNAN İLLER VE TELEFON NUMARALARI: Ankara Barosu: 0.312. 310 55 26 İstanbul Barosu: 0212. 251 98 55 İzmir Barosu: 0.232.463 00 14 Antalya Barosu: 0.242.248 07 66 Denizli Barosu: 0.258. 265 10 59 Adana Barosu: 0.322. 351 21 21 Bursa Barosu: 0.224. 272 11 94 Kadın Dayanışma Vakfı: 0.312.430 40 05-06 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı: 0.212.292 52 32 KAMER-Kadın Merkezi: 0.412.224 23 19-228 10 53 Mersin Bağımsız Kadın Derneği: 0.324.336 59 92- 337 20 21 KOŞULLARI VARSA BAROLARDAN ADLİ YARDIM ALABİLİRSİNİZ Bir avukata ihtiyaç duyduğunuzda ekonomik olarak güçsüz iseniz, yaşadığınız ile bağlı Baronun Adli Yardım Kurullarına başvurarak kimliğinizi, ikametgah belgenizi ve muhtardan alacağınız fakirlik belgesini sunarak ücretsiz avukat atanmasını talep edebilirsiniz. Koşullarınız uygunsa, Baro size avukat yardımı yapacaktır. CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA VERİLECEK ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA ANKARA ŞİKAYET EDEN: İsim, Soyadı, adres ŞİKAYET EDİLEN: Şikayetçi olduğunuz kişinin ad, soyad ve adresi SUÇ: Tecavüz, taciz, sarkıntılık, Aile içi şiddet, müessir fiil ve yapılan diğer eylemler belirtilecektir. SUÇ TARİHİ: Olay tarihi belirtilecektir. ŞİKAYET NEDENLERİ: (Şikayet Konusu olay, zaman, yer ve doğurduğu sonuçlar belirtilerek kısaca özetlenecektir.) “ÖRNEĞİN ………………. tarihinde ……. sırasında tanıştığım sonradan adının …………… olduğunu öğrendiğim, fakat bana adının ….. olduğunu söyleyen …….. adlı kişi bana ev bulma konusunda yardım edeceğini söylemiş ve beni …. adındaki emlakçı ile tanıştırmıştı. ……… tarihinde Pazar günü beni ev bakmak üzere emlakçı arkadaşı ile …. mahallesinde bulunan … numaralı eve götürdüler. Ev de bulunan bir kaç eşyanın bir önceki kiracının olduğunu ve en kısa zamanda alacağını belirttiler. Ben de inanarak eve bakmaya başladım. Ben içerdeki odaları gezerken kapıyı kilitlediklerini duymadım. ….. adındaki şahıs benimle içerideki odaya geçti. Diğeri dışarıda idi. Ben ne olduğunu anlamadan arkadan saldırdılar. Ellerinde bıçak olduğu için bağıramıyordum. Tüm direnmeme rağmen karşı koyma çabalarım boşa gitti. Bu iki şahıs tarafından tecavüze uğradım. Kaç kere olduğunu hatırlamıyorum. Beni ertesi gün öğle vakti baygın bir halde evime yakın bir yere bıraktılar. Eğer olaydan şikayetçi olursam, bunun on katını, bu sefer daha kalabalık kişiyle yapacaklarını söylediler. Bu nedenle bugüne dek yakınma olanağı bulamadım. Ancak şimdi suçluların yakalanması ve cezalandırılmasını talep ediyorum.” SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda sunduğum nedenlerle, gerekli araştırma ve soruşturma yapılarak, sanıklar hakkında dava açılmasını ve cezalandırılmalarını saygıyla dilerim. (Tarih) İsim, Soyadı: İmza:

17 Şubat 2012
Okunma
bosluk

Solculuk Sağcılık Nedir – Nasıl Doğmuştur

Solculuk Sağcılık Nedir – Nasıl Doğmuştur

Aşağıdaki Yazı 2006 Yazılmış olup bana aittir.Diğer internet sitelerinde  gördüğünüz benzerleri kopya niteleğinde  olup izinsiz veya alıntı yapılmadan  yayınlanmıştır.Yazının aslı forum sitesinde yazılmış kullanıcılardan gelen sorulara  yanıt vermek suretiyle konu devam etmiştir.

 Solculuk nedir?Sağcı olmak ne demektir?Kim ne derse bu görüşe sahip olmuş olur?Bu konuda derin bir bilgi eksikliği var.Hemen hiç bir yerde bu konuyla net bir fikir elde etmek mümkün değil.Onun için bu konuyu merak edenler için solculuk sağcılığın tam olarak ne olduğunu sade bir dille açıklamaya çalışacağım.Yararlı olur umarım..
 
 Öncelikle solculuk ve sağcılık Fransız ihtilali ile ortaya çıkmış bir kavramdır.Fransız ihtilali öncesinde Derebeylik dediğimiz sistemde toprak aristokratların yani soyluların,kralın elinde.Hukuk sistemide bunlara göre düzenlenmiş; halk ezilmiş durumda idi.Bilindiği gibi o dönemde coğrafi keşifler ile birlikte yeni bir sınıf doğdu.Bu sınıf zenginleşen sermaye sahibi olan Burjuvazi sınıfı idi.Fakat hukuk kuralları derebeylere ve Krala göre yapıldığından Burjuvazi istediğini yapamamaktaydı.
 
 Sac ayağının üçlüsü Kral,derebeyler,kilise idi…İşte fransız ihtilali dediğimiz olay Burjuvazinin yanına işçi sınıfınıda (proleterya) alarak asillere, aristokratlara karşı yaptığı devrimdir..
 
 Şimdi sol sağ olayına gelelim.Yeni oluşan sistemde burjuvazi ve işçi sınıfı egemenliği asillerden alıp halka verdi.Bu oluşacak yeni sistemde eşitlik olamlıydı.Bunun içince Cumhuriyet şarttı.Yani aslında Fransız ihtilali tamamen iktisadi çıkarların rantların asillerden alınıp halka verilmesi açısından iktisadi kaynaklı bir devrimdir.
 
 Yeni oluşan sistemde burjuvaziler ve işçi sınıfının partisi vardı.Bunlar oluşturulan mecliste yer alacaklardı.Yeni oluşan parlamentoda oturma düzenine göre  solda değişim yanlısı olan burjuvazi kesimi yerini alırken sağ tarafta mevcut düzeni savunan statükocu kraldan aristokrattan yana olanlar yerini aldı.Burdan çıkaracağımız sonuç sol ve sağ düşüncenin temel  farkının değişimden yana olup olmamak olduğunu görüyoruz.
 
 
 Şimdi gelelim asıl konuya.Sol parti  nedir sağ parti nedir?

Modern dünyada kavramlar sürekli yer değiştirmekle beraber demokrasinin tam anlamıyla yaşandığı ülkelerde partiler şu iki sınıfın mücadelesi  şeklinde kurulmaktadır:

1-İşçi sınıfı  2-Burjuvazi,sermayedar,aristokrat sınıf

Doğuş itibariyle burjuvazi kesimi  devrimcidir değişim yanlısıdır.Bu bakımdan sol görüşle iç içedir.Fakat dünya düzeni değiştikten sonra  bütün bu kavramlar birbirine girmiştir.

İşçi sınıfının partisi siyasi ekonomik anlamdada burjuvaziden tamamen ayrılmıştır.Bu anlamda ikisini bir arada değerlendirmek çok zordur. 

Ekonomik anlamda olaya  bakacak  olursak
 Sol parti proleteryanın yani işçi sınıfının partisidir.Bu bakımdan sol parti işçinin,köylünün,daha az gelirli insanların,mazlumların,işsizlerin,arazi sahibi olmayan malı mülkü bulunmayanların,ezilmişlerin hakkını arayan onları koruyan partidir.Bir insanın sol görüşlere sahip olmasıda bunların yanında olmasıyla açıklanabilir.
 
 Sağ parti ise;Burjuvazinin,yani sermaye sahiplerinin tüccarların,sanayicinin,kapitalistin ve onların çıkarlarını gözetenlerin partisidir.

O günlerden bugünlere gelen bir başka miras sol görüşün değişim yanlısı olması  sağ görüşün ise var olan pozisyonu mevcut durumu koruma çabasında olmasıdır.Bu anlamda  olaya bakacak olursak sağ görüşü milliyetçilikle dini değerleri yücelten veya dini kesimlere yakın siyaset yapmaya eğilimli olduğunu söylemek yanlış olmaz.
 
 Türkiyede ise tam anlamıyla hiç bir zaman demokrasi olmamıştır.Bunun sebebi türkiyede sol ve sağ partilerin bu gerçeklerden uzak bir şekilde kurulmasıdır.Türkiyede demokrasi Geleneksel kültüre dayalı partiler ile Batı kültürünü hedef gösteren partiler arasına sıkışmış;iki kültür arasında sıkışan bu demokrasi arasında bir kavram karmaşası kendi göstermiştir.
 
 Türkiyede geleneksel kültürü savunanlara gerici batı kültürünü savunanlara ise modern denmektedir.Oysa partiler sosyal sınıf açısından sosyal çıkarlar ve temsil ettikleri sınıfın çıkarlarını korumak üzerine siyaset yapması gerekmektedir.Bu olmadığından hiç bir zaman bu kavramlar doğru anlaşılamamaktadır…
 
 Buna rağmen Türkiye’de tüccarin,sermaye sahibinin burjuvazinin çıkarını koruyan partiler vardır.Ama işçi sınıfının ezilmişlerin toplumun daha az gelirli olanlarının çıkarlarını savunan parti olmadığından Türkiyede demokrasinin sol ayağı yoktur.
 
 Burjuvazinin çıkarını koruyan bir parti iktidara gelmekte o gidince yerine yine burjuvazinin çıkarını koruyan başka bir parti gelmektedir.
 
 Oysa demokraside iktidarda burjuvazi var iken muhalefette işçi sınıfı vardır.Bizde ise bunu göremezsiniz.
 
 Kendini sol parti ilan edenlerin gerçekte solculukla hiç bir ilgisi yoktur.Türkiyede siyaset sosyal ekonomik sınıf açısından değil kültürel açıdan yapılmaktadır.Yenilikçilik ve gelenekçilik ekseninden siyaset toplumu karmaşaya götürmekte insanların kafasını bulandırmaktadir.
 
 OnuR

Eski forumda sorduğum soruya verdiğin aydınlatıcı cevabı okuyamayanların, okumasını istediğim için, sorumu yinelemek istiyorum.
 
 Peki benim de bir sorum olacak. Bilindiği üzre milliyetçilik kavramını da barındırıyor sağcılık -en azından Türkiye’de-. Peki gerçekten milliyetçilik kavramı sağ görüşün mü?
 Düz mantık yürüteceğim, bilgiye dayalı konuşmayacağım. Fransız ihtilali sonucunda eşitlik,özgürlük,milliyetçilik gibi düşünceler ortaya çıktı. Peki bu ihtilali halk yaptıysa ve eşitlik,özgürlük isteyenler işçi sınıfı, solcuysa o zaman milliyetçilik de işçi sınıfının bir düşüncesi olmuyor mu? İşçi sınıfı solcuysa solculuğun içine milliyetçilik de giriyor mu?
 Bu konuda beni aydınlatırsan sevinirim.

 Çok güzel bir soru..
 Öncelikle Sağcılık sadece Türkiyede değil Avrupada da muhafazarlık ve milliyetçilik gibi unsurlar barındırmakta.Milliyetçilik kavramı esasen hiç bir görüşe mal edilebilecek bir kavram değildir.Milliyetçilik herşeyden önce vatanseverliktir.Milletin için mücadele etmektir şahsi menfatlerini milletin menfaatlerinin arkasında tutmaktır. Onun için gerekirse ölebilmektir.Kuşkusuz hangi görüşten olursanız olun milliyetçi olabilirsiniz.
 
 Fransız ihtilali ile ikiye ayrılan sınıf burjuvazi ve işçi sınıfı yani sol ve sağ sadece orda kalmadı.Cihan savaşlarından sonra dünya yeni bir akım etkisine girdi.Doğuda sovyetler Batı da Amerika yeni iki kutup yarattılar.Aslında bu komunizm ve kapitalizmdi.Kabaca buna da sağ sol diyebiliriz.Asıl sağ solun patlama dönemleri herşeyin biribiri içinde olma dönemi bu zamana rast gelir.Sovyetler dünyaya komunizmi dayatırken Amerika kapitalizm için savaşiyordu.
 
 Tam da aynı dönemde sağ ve sol hareketleri başladı.Bu dönemde ülkemizde sol diye tanımlanan görüşler sovyetler birliğinin komunizmine yakın görüş olurken buna karşı duran sağ görüşte Amerikanında yanında olan kapitalist görüş olmuştur.
 
 Kendini milliyetçi olarak tanımlayanlar esasen sol görüş olarak tanımlayanların Sovyet ideolojisi işçi sınıfı egemenliği peşinde koşmasından dolayı daha şiddetli muhafazakarlık içersinde daha milliyetçi statukoyu koruma sevdalısı haline gelmiştir.Yani sağ görüşün milliyetçi olması sol görüşün sovyet komunizmine yakın olması komunizm sevdası içerisinde olmasından kaynaklanmiştir.Bu dönemde bütün kavramlar birbirine karişmiş sol ve sağ adeta yeniden tanımlanmiştir.
 
 Çıkış itibariyle solculuk ve sağcılık miliyetçilik yenilikçilik gelenekçilik esasli görüşler değil ekonomik ve sosyal sınıf eksenli görüşlerdir. Geçen zamanda kavramlar yozlaşmıştır.
 
 Günümüzde bir parti öyle yada böyle sol yada sağ parti diye tanımlanır.Bu onun daha rahat anlaşılması için adeta üzerine yapiştirilan bir etiket gibidir.Milliyetçilik salt şekilde ne sağın ne de solun görüşü olmamakla birlikte bunu kendince sahiplenen partiler vardır.Sol görüş ezilmişlerin azınlığın sahipsizlerin malı mülkü olmayanların görüşüdür.Bu anlamda sol görüşte azınlıklar etnik gruplar ezilen azınlıkta kalan toplulukların hakkı aranır.Sağ görüş ise buna karşı direnç gösterebilir.Tamda bu noktada 1990 lara kadar dünyada olduğu iddia edilen komunizm tehlikesi sırasında dünyadaki kimi sol parti ve gruplar
 bunun da etkisiyle yeni bir devrim arayışı peşinde koşmuşlardır.Bu anlamda sağ görüşte bu sol görüşün devrim atağına milliyetçilikle cevap vermiştir.Ve solcuların milliyetçi olamayaağı gibi abuk sabuk bir görüş o zamandan bu zamana miras olarak gelmiştir.
 
 Kendini milliyetçi olarak tanımlayan eski adıyla bizim Türkçülük dediğimiz görüş bana sorarsanız ne kadar sağ görüş olduğu sorgulanması gereken bir görüştür.
 
 Dönemin sağ sol olayları esnasında solculara karşı Amerikanın kapitalizmin yanında yer alan bu görüş esasen sol görüşe direnmek için böyle bir saf tutmuştur.Sol görüşle bu Türkçülük dediğimiz görüşün arasındaki fark Hitlerin Nazi partisiyle Atatürk’ün cumhuriyet halk fırkası arasındaki farktır.Bilindiği gibi nazi partisi de esasen sosyalist bir görüştü.Fakat faşişt bir milliyetçilik benimsedi.Ve vahşiydi.Günümüzde kendini milliyetçi tanımlayan partiler o dönemin şartları içerisinde o hale gelmişler ve cumhuriyet dönemi sırasında ortaya çıkan Türkçülük akımınıda yozlaştirmişlaridir.Yinede bunların esas kaynağı Türkçülüktür.Ve kesinlikle sol bir partiyle bir çok konuda aynı görüşü savunurlar.Kapitalist değillerdir.Bugün kuvay-i milliye hareketleri gözlenen toplumuzda ülkücü ve solcunun yan yana aynı dergide aynı şeyleri yazması bundandır.Tabi yinede Bu görüşün sol görüşten farkı solun daha yenilikçi daha devrimci bir nitelik taşıması nasyonalizmin daha muhafazakar olmasıdır.Yinede çıkış itibariyle bakarsak sol hareket devrimci olmakla birlikte liberal harekette devrimci bir hareketti.Bunlar eş zamanlı olarak  feodaliteyi yıktılar.Anlaşılması gereken şudur  kavramlara yüklediğimiz anlamlar zamana  şartlara ve göre değişmektedir.Değişmeyen onun kaynağı ve nasıl ortaya çıktığıdır.

çok net açıklamışsın. ellerine sağlık.
 peki, benim bir küçük sorum olacak. (biraz konu dağılacak ama) buna benzer sebeplerden ötürü müdür sence, Türkiye’de sendikacılık amacın dışında, sendikanın başındakilere rant sağlamak için çalışmaktadır?

Dünyada sendikacılığın en güçlü olduğu ülke İngiltere’dir.Bunun sebebi İngilterenin sanayini devrimini en önce gerçekleştiren ülke olmasından dolayı en önce kapitalist ssiteme geçen ve bu sistemde işçi sınıfının korunması açısından güçlü sendiklara ihtiyaç olduğundandır.
 
 Kapitalist sistem aslen liberal sistem ile sosyalist sistemin sentezi gibidir.Burda egemen olan sermayedarlara karşı işçi sınıfının korunması açısından güçlü sendikalar vardır.Aslında Marx’ın Sermayenin egemen olduğu zamanın arkasından işçilerin egemen olduğu sistemin geleceği beklentisinin gerçekleşmesinin arkasında Kapitalist sistemin işsilik sigortası,sosyal güvenlik,sendikalar gibi enstrumanları içinde barındırması ayaklanmayı engellemektedir.
 
 Şimdi gelelim soruna. Türkiye dışardan dayatmayla 24 ocak’ın milat kabul edebileceği 80 sonrası dönemde liberal sistem için adımlar attı.Ama Türkiye sanayi devrimini tamamlamadan bu tür politikalar içinde olduğundan ne sermaye sınıfı tam anlamıyla sermaye sınıfı oldu ne işçi sınıfının hakları korunabildi.Türkiyede sendika dediğimiz olay bir takım adamların işçiler üzerinden para kazanma olayından başka bir şey değil.Bu sendikacılar devletin kendilerine tanıdığı imkanlardan öylesine yararlanmışlardırki hepsi mal mülk sahibi olmuş hatırı sayılır bir servete kavuşmuştur.Yazlığından,yatından işçinin haklarını savunduğunu iddia eden adamlardır bunlar.Türkiyede sendikaclılık rant kapısıdır. Zaten sanayileşmemiş bir ülkede sendikacılığın geleceği nokta bundan farklı olamaz.E tabi bu ülke Türkiye ise durum dahada vahimleşebiliyor..

onur bi sorum olcak sana…
 sen ne kadar desende milliyetçilikk aslında ne sağ nede soldur die sonuçta herkes tarafından sağ diye kabul ediliyo..sağ görüş içinde dini kapsar mhp lilerde sağ görüşte olduğuna göre neden alkol kullanıyolar..
 yoksa dini çıkarları içinmi kullanıyolar??

 Bu kavramlar zaman değiştikçe farklı anlamlar barındırmakta şartlar sistemleri görüşleri bir yerden başka bir yere taşıyabilmekte esnetebilmektedir.Milliyetçiliğin sağ görüş olarak kabul edilmesinin temel sebebi sol uç görüşlerin aynı zamanda enternasyonel bir hareket içermesidir.Söz gelimi komunizmde bütün dünya işçilerinin birleşmesi çağrısı yapılır.Yani enternasyonellik vardır.Buna karşın bu ideolojiye tepki olarak doğan ırkçı görüş nasyonel bir harekettir.Enternasyonel harekette bütün ezilenler emekçiler kardeştir mesajı verilirken nasyonel hareket dışa karşı iç kenetlenmeyi hatta aşırısı ırkçılığı esas alır.
 
 Bu kapitalizm ona tepki olarak doğan Komunizm ve ona tepki olarak doğan nasyonel faşisizme bağlı olarak değişme göstermiştir.Fakat mefhumların doğuşunda hadise kıstas olarak belirlenen iktisadi bakış açılarıdır.
 
 Milliyetçilik kimsenin tekelinde olmadığını söyledikten sonra sorduğun soruya istinaden bir cümle edecek olursak;
 
 sualin günlük siyasetle ilgili ve bu mevzuyla çok ilgisi olmayan bir konudur.Eylemlerle düşüncelerin kesişmediği biribirini desteklemediği hemen her anlamda görülen alışagelmiş bir durum haline gelmiştir.

alıntı yaparken kaynak belirtiniz…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
25 Ekim 2010
Okunma
bosluk

içerik