Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Ekonomi Kronolojisi 1966-1970

Ekonomi Kronolojisi 1966-1970

28 Mart 1966 – 5 Nisan 1973
28 Mart 1966
TBMM Genel Kurulu’nda, Sıhhi Kurulun Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in görevini yapmasına tıbben imkan olmadığı yolundaki raporun okunup onaylanmasından sonra kontenjan senatörü Cevdet Sunay, cumhurbaşkanlığa seçildi.
9 Nisan 1966
30 Sendika Türk-İş’e karşı, “İstanbul ve Marmara Bölgesi İşçi Sendikaları Birliği (Hür-İş Birlik) adı altında güçlü bir sendikalar birliği” kurulmasını kararlaştırdılar.
20 Nisan 1966
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’ndaki grev Bakanlar Kurulu kararıyla 30 gün süreyle ertelendi.
4 Mayıs 1966
Türkiye’de geçen yılın vergi rekortmeni Vehbi Koç bu yıl da 13 milyon 883 bin liralık gelir vergisiyle rekor kırdı. Mükelleflerin bu yıl 1 milyar 173 milyon lira gelir vergisi ödeyecekleri açıklandı. Gelir Vergisi tahakkukunda geçen yıla göre 199 milyon liralık artış sağlandı.
12 Mayıs 1966
Belediyeler “Levha Resmi” alamayacak. Anayasa Mahkemesi, belediyelerin levha resmi almasını anayasaya aykırı buldu. İptal kararı 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
18 Mayıs 1966
Paşabahçe’de işveren ve işçi temsilcileri uzlaştı. İşveren Konfederasyonu ve Türk-İş aracıları uzlaştırma kararını kabul etti ve karar toplu sözleşme hükmünü kazandı.

23 Ağustos 2008
Okunma
bosluk

Ekonomi Kronolojisi 1923-1938

Ekonomi Kronolojisi 1923-1938

CUMHURİYET TARİHİ EKONOMİ KRONOLOJİSİ

17 Şubat 1923 – 10 Kasım 1938
17 Şubat 1923
İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı.
24 Temmuz 1923
Lozan Antlaşması imzalandı.
29 Ekim 1923
Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanlığına oybirliğiyle Gazi Mustafa Kemal seçildi.
18 Ocak 1924
İstanbul’da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.
3 Mart 1924
TBMM Halifelik’in kaldırılmasına karar verdi.
1 Nisan 1924
Ergani Bakır İşletmeleri devletleştirildi.
3 Nisan 1924
1908 Temmuz’undan 1923 sonuna kadar devlet alacak ve borçlarını tasfiye eden kanun TBMM’de kabul edildi.
21 Nisan 1924
Ziraat Bankası’nın üreticilere kredi açmasına ilişkin kanun kabul edildi.
23 Nisan 1924
Anadolu-Bağdat Demiryolu’nun devletçe satın alınmasını öngören kanun kabul edildi.
14 Mayıs 1924
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak’ta kuruldu. Taşkömürü üretimi ve maden işleme üniteleriyle entegre bir tesise sahip olan TTK, Zonguldak’ın da sembolü haline geldi. Türkiye taşkömürü ihtiyacının büyük bir bölümü de bu fabrika tarafından sağlanıyor.
24 Mayıs 1924
Devlet Demiryolları Müdürüyet Umumiyesi (genel müdürlüğü) kuruldu.
3 Ağustos 1924
Cumhuriyet döneminin ilk madeni paraları tedavüle çıktı.
4 Ağustos 1924
Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
12 Ağustos 1924
Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk işçi kuruluşlarından biri olan Amele Teali (yükselme) cemiyeti kuruldu. Cemiyet Başkanlığına Sabri Bey getirildi.
26 Ağustos 1924
“Türkiye İş Bankası” kuruldu. 1 milyon sermayesi olan bankanın genel müdürlüğüne Celal Bey (Bayar) getirildi.

23 Ağustos 2008
Okunma
bosluk

Paranın Hikayesi – Para nedir

Paranın Hikayesi – Para nedir

Para iktisadi hayatın işleyişinde büyük bir öneme haizdir.Mübadelenin yapılmasında sağladığı kolaylık sebebiyle kullanımı yaygınlaşmış ve günümüzün ekonomik yaşayışında vazgeçilmez bir unsur olmuştur.Paranın kullanılmadığı dönemlerde bir malın doğrudan doğruya diğer bir malla mübadelesi yani trampa söz konusu idi. Mübadele edilen mal miktarının oranı her malın diğerine nazaran değerini ifade eder. Trampanın gerçekleşebilmesi, taraflardan her birinin alacağı malın , vereceği maldan daha faydalı olduğuna inanmasıyla mümkün olur. Diğer taraftan , trampa edilecek mallar kolaylıkla bölünemediğinden , bu mallar arasında kolaylıkla kıymet eşitliği sağlanamıyordu. Bu ise mübadeleyi zorlaştırıyordu. Bu zorluğu gidermek için üçüncü bir malı(hayvan derisi , tuz, buğday, inci daha sonra madenler )ödeme vasıtası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yani bu madenler paranın fonksiyonlarını görmüş ve para yer ve zaman bakımından farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Çeşitli madenlerden yapılmış paralar (demir,nikel,tunç, bakır kalay …vs.)yakın zamanlara kadar altın ,gümüş,banknot ve nihayet kağıt para , kaydi para , kağıttan yapılmış paralar(çeşitli senet ve bonolar ), ufaklık paralar kullanılmaya başlanmıştır.

23 Ağustos 2008
Okunma
bosluk

Dışsallık Teorisi

Dışsallık Teorisi

Marshall, Dışsallıklar Konusunda Teoriyi Ilk Olarak Oluşturan Ekonomisttir. Marshall, Ingiltere Ve Diğer Sanayileşmiş ülkelerdeki Ekonomik Büyümeyi Incelemiş, Kişi Başına üretkenlikle Kaydedilen Artışı Açıklamaya çalışmıştır. Içsel Ekonomiler Yanında Dışsal Ekonomiler üzerinde De Durmuştur. Marshall�a Göre �sanayileşme Ortamında Kaydedilen Genel Ilerlemeden Kaynaklanan Dışsal Ekonomilerle Karşılaştırıldığında, Her Kuruluşun Kendi Başına Gerçekleştirdiği Içsel Ekonomiler çok Zayıf Kalmaktadır�, Ve �bilgi Artışına Ve Teknik Ilerlemeye Bağlı Ekonomiler Medeni Toplumların Tümünde Temel Olarak üretimin Toplam Hacmine Bağlıdır�(sönmez, 1987:123-124). Marshall, çalışmalarında Dışsal Ekonomileri Endüstri Içindeki Gelişme Koşullarına Bağlı Olarak Firmaların Elde Ettikleri Fayda Olarak Ele Alırken, Dışsal Ekonomilere De Firmalar Arasındaki Rekabet Koşullarını Bozup Bozmamaları Açısından Yaklaşmıştır (manisalıoğlu,1971:5). Marshal Dışsal Faydayı Ise �herhangi Bir Mal Veya Hizmet Piyasasında Endüstri Yoğunlaşması Sonucunda,endüstriye Giren Firma önceki Firmaların Ortalama üretim Maliyetlerinin De Azalmasına Neden Olması� Durumunda Ortaya çıkan Fayda Olarak Tanımlamaktadır (üstünel, 1988:102).

22 Ağustos 2008
Okunma
bosluk

Arthur Cecil Pigou Kimdir – Pigou Etkisi

Arthur Cecil Pigou Kimdir – Pigou Etkisi

Arthur Cecil Pigou (1877 – 1959)

http://www2s.biglobe.ne.jp/~hongo/ac/pict/pigou1.jpgİngiliz Pigou, mal üretiminin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini anlayan ilk iktisatçıdır. Aynca insanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan refah ekonomisinin gelişmesi üzerinde önemli katkılan bulunmaktadır.
Isle of Wight adasında Ryde’de dünyaya geldi. Babası emekli bir subay, annesi İrlandalı bir memur ailesinin kızıydı. Okulda gösterdiği üstün başarıları nedeniyle, 20 yaşına geldiğinde Cambridge’deki ünlü Kign’s College’den bir burs kazandı. Burada tarih ve aralarında ekonominin de bulunduğu ahlâk bilimleri üzerinde eğitim gördü. Pigou’nun ilgi alanı, okuduğu derslerden başka şiire yönelikti. Kral Büyük Alfred’e yazdığı bir od’la bir edebiyat ödülü almayı başardı.
Marshall ile Birlikte Çalışması 24 yaşında doktorasını yapan Pigou, aynı yıl içinde, öğretmeni ve büyük ideali Alfred Marshall’ın sayesinde Cambridge Üniversitesi’ne doçent olarak atandı. 20. yüzyılın başında İngiltere’nin en önemli iktisatçısı olan Marshall, o yıllarda hakim olan “Laissez faire” (Bırakınız Yapsınlar) iktisat teorisine ilişkin kuşkularını çalışmalarında dile getiriyordu. Bu teoriye göre serbest piyasa otomatik olarak ekonomik bir denge ve maksimal bir mal tedariki sağlar. Marshall bütün iktisat politikalarının genel refah şartlarını düzeltmeyi hedef almaları gerektiği düşüncesindeydi. Bunun için, belirli koşullar altında devletin müdahalesini gerekli görüyordu. Pigou, Marshall’ın en yakın çalışma arkadaşı oldu. 30 yaşına bastığında, 1908’de Marshall’ın kürsüsünü devraldı ve refah ekonomisi konusundaki ilk çalışmalarını genişletti.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
22 Ağustos 2008
Okunma
bosluk

içerik