Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Lev Troçki’nin sözleri,manifestosu

Lev Troçki’nin sözleri,manifestosu
  • Komünist Enternasyonal’in kurucularının, yani Ekim Devrim’ine kendini adamış Lenin’in mesai arkadaşlarının bir listesini oluşturacak olursak, Lenin’in ölümünden sonra hepsinin sadece önderlikten uzaklaştırılmakla kalmayıp, Komünist Enternasyonal’den de kovulduklarını görürüz.Leninist çizgiye, onunla birlikte hazırlayanların mı saldırdığına inanacağız!
  • Dördüncü Enternasyonal’in zaferinden eminim, ileri!
  • Sadece Burjuvazi için parlayacaksa,güneşi de söndürürüz.
  • Kartlar her zaman hafıza üzerine oynanmıştır. Örneğin, Stalinistler tarafından, Matbaanın 1924’te keşfeldiği ve bu tariten önce meydana gelen herşeyin unutulmaya mahkum edildiği bile söylenebilir.
  • Sürekli Devrim Teorisi’nde iki temel önerme vardır.

1-) Rusya’nın tarihsel geriliğine rağmen, devrimin, ileri ülkelerin proletaryasından önce, iktidarı Rus proletaryasının ellerine geçirebileceği. 2-) Kapitalist düşmanlar dünyası tarafından kuşatılmış geri bir ülkedeki proletarya diktatörlüğünün maruz kalacağı çelişkilerden çıkış yolunun, dünya devrimi esnasında bulunacağı.

  • Genç Komünistler Birliği Programı, “SSCB’de devlet iktidarı halihazırda işçi sınıfının elindedir. Dünya kapitalizmine karşı kahramanca mücadelenin üç yıllık süresince, proletarya, doğal zenginliklere sahip olmasına rağmen yinede, sınai açıdan, küçük burjuva nüfusun baskın olduğu geri bir ülkedir ve yalnızca dünya proleter devrimi sayesinde sosyalizme ulaşabilir.” Bu öylesine yazılmış gereksiz bir makale veya tek el tarafından kaleme alınmış bir yazı değildir. Bir programdır! Neden Lenin ve bütün merkez komite “bu sapkın” düşünceyi onayladı?
  • Eğer tarihsel süreç bazı ülkelerin yalnızca eşitsiz değil, aynı zamanda birbirlerinden bağımsız olarak birbirlerinden yalıtık gelişmesi şeklinde işleseydi, o zaman, eşitsiz gelişme yasasında tek bir kapitalist ülkede sosyalizmi inşa etme imkanı elbette çıkardı.

Çeşitli ülkelerin eşitsiz ya da düzensiz gelişmesi bu ülkeler arasında giderek artan ekonomik bağları ve karşılıklı bağımlılıkları sürekli olarak bozar fakat hiçbir durumda yok etmez. O ülkeler ki, dört yıllık iğrenç katliamdan sonra hemen ertesi gün birbirleriyle ticaret yapmışlardır.

  • Emperyalist uluslar arası iş bölümü sosyalizmin tek ülkede inşa edilmesini imkansız kılar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
30 Ekim 2011
Okunma
bosluk

içerik