Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

2012-2013 – 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Tüm Cevapları

2012-2013 – 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Tüm Cevapları

 

9.sınıflar her zaman odluğu gibi bu sene de aradıkları soruların cevaplarını sitemizden bulabilecekler…


II. Etkinlik:Cevap: Konuşarak karşı tarafa söylemek istediğimizi anlatırız. Yüzmimiklerimiz ve ifadelerimizle iletişim sağlayabiliriz.12. Etkinlik:Göstergeleri inceleyen bilim dalı görtergebilimdir.Çağdaş göstergeler biliminin çeşitli öncüleri vardır.ancak ortak olrak düşünülen ve anılan şey sözdizim,anlambilim,edimbilim, mantık,salt sözbilim,salt dilbilgisidir.13. Etkinlik:Söylemeye gerek var mı? s-a-a-t t-e-l-e-v-i-z-y-o-n-l-u-k k-u-n-d-u-r-a14.Etkinlik:[LEFT]Anıtkabirin güvenliği…sayfa 11:

1.Genelde konuşarak ve yazışarak.

2-????

3.Söylediğim sözü tekrar ederim ve böylece yanlış anlaşılma ortadan kalkar.

4.İnsanlar(canlılarda yazabilirsiniz farketmez) arasındaki mesaj alış-verişi.

5.Konuşarak, bakışarak, işaretlerle…

İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ

Konuşarak

işaret ile

bakarak

resim,simge vb. ile

dokunarak

sayfa 12:

1.İnsanlara olan sevgisini ve özlemini giderebilmek için şehre inmiştir.

2.bakışarak

3.Hayır.Dil en etkili iletişim aracıdır.

4.pas

5.Şehri unutan adam, insanlara sevgiyle yaklaştıkça insanlara iyilik yapmaya çalıştıkça, onlar anlamıyorlar, çok soğuk davranıyorlar.Belki de bu insanların kötü niyetinden kaynaklanıyor.

14.sayfa

anlama ve yorumlama 2.soru dil en onemli dil aracıdır

3.soruda heyecan işlevi

4.soru şiirsel işlev

ölçme değerlendirme

1 d-d

2.e15.sayfa

1.dogru,dogru

2.E

3.dil, insanlar arasındaki iletişimi saglayan önemli bir yapıdır.toplumlar arasındaki etkileşimde dil büyük önem taşır.farklı kültürlerin farklı illeri ,farklı yaşam tarzları vardır.diller farklı olsada amaç hep aynıdır.karşımızdakini anlayabilmek ve ona anlatabilmek…kısaca bütün diller insanlar arasındaki anlaşmazlıga bir çare , bir çözümdür.2010 Yılı 9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Sayfa 15,16,19,21sayfa 15:ölçme ve değerlendirme

1.soru

d

d

2.soru

esayfa 16 hazırlık soruları

1-bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü manevi özelliklerin bütünüdür.

3-dil,yazı,tarih,toplumsallık20.sayfa

Anlama Yorumlama

4.etkınlık

ağız,şive,insan,gelenek görenek,konuşma,lehçe denir

sayfa 19: 2.yukarıdakiverilen metinlerde konuşma dilinde yazı diline……..

KONUŞMA DİLİ YAZI DİLİ

ööretmen öğretmen

duyduuma duyduğuma

ayrılcakmışsınız ayrılacakmışsınız

iişallah inşallah

dooru doğru

diildir değildir

eyer eğer

hakkaten hakikaten

diyer diğer

öörencileriniz öğrencileriniz

üzülücez üzüleceğiz

herkez herkes

geş geç

te de

deyerinizi değerini v.b….ôLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 21:

1-) *Dil, *Yazı dili

2-)D,Y

3-)D

4-)E

5-)B

6-)DÜNİTE SONU ôLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI SAYFA 23:1-)A

2-)D

3-)A

4-)E

5-)A

6-)D

7-)C

8-)CSAYFA 27:1. KÖKEN: soy, asıl.

3.kütüphanede kitaplar daha toplu, düzenli,herhangi bir kitap arandığında bulma kolaylığıolabileceği için sınıflandırılır.

4.dillerin hepsi ortak bir soya sahiptirve bu diller zaman içerisinde soylarından kopup kendi soylarını oluşturmaya başlar, akrabalıklar oluşur.

5.ortak dil ailesine mensup dillerin aynı yapıda olması gerekmez.çünkü diller sürekli yenilerme değişme içerisindedir, dil ailesinden kopabilir.

6.türk dili geni bir tarihe sahiptirve yenileşme içerisindeçeşitli kollara ayrılmıştırböylece daha geniş coğrafyalara ayrılmıştır.1. ETKİNLİK SAYFA 29:Tek Heceli Diller: Çince, Tibetçe ve Afrika dilleri.

Eklemeli diller: Türkçe, Moğolca ve Macarca.

Çekimli Diller: Arapça,İngilizce ve Fransızca.

————–

**ÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 30:1-)

…….Akraba diller ya da diller ailesi denir.

…….Hint-Avrupa2-) *D

*Y ==> Çünkü çekimli dildir.

*Y ==> çünkü moğolcadır.

*Y ==> Çünkü Bantu dil ailesindendir.3-)E

4-)C

5-)B

6-)E

7-)ASayfa 311:türk dilini inceleyecek,kurallarını ve kaidelerinin belirleyecek bir teşkilat kurulmasını istiyor…2:Türk Milleti’nin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. “Türk” sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin yada kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu.

Türkler’in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı “Türk” adının nereden geldiği hakkında araştırmalar yapmış, bu araştırmalar neticeside Türk adı ilk defa MÖ. XIV. yy’da “Tik” vveya “Tikler” adıyla geçmeye başlamıştır. Diğer bir görüşe göre ise Türk adı MÖ. XIV. yy’dan öncede varolduğudur. Zira Türk ırkının tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Bu gerçeği kavmi ve milli mitolojilerde ve tarihi oluşumlarda izaheden eski kayıtlarda görmek mümkün olmaktadır.3.din,coğrafya, ve kültürlerin farklı oluşu dilin değişmesine sebeptirSayfa 36 3. etkinlikBilge kağan yazıtı – eski türkçe göktürk dönemi

Altın yaruk – eski türkçe göktürk dönemi

Divanü lügat-it-Türk – eski türkçe karahanlı dönemi

Çalıkuşu – türkiye türkçesi

Fuzuli divanı – osmanlı türkçesi

Yunus emre divanı – eski anadolu türkçesi

Muhakemetü’l-lügateyn – çağdaş

Nutuk – türkiye türkçesi

Devlet ana – türkiye türkçesi**çme Ve Değerlendirme Sayfa 381.) Göktürk

2.) Doğru,doğru,-,yanlış

3.) e)Karahanlı türkçesiSayfa 39

1) B

2) C

3) A

4) E

5) E

6) D

7) B

8) D

9)A

Sayfa 43 te1.soru

üçüncü şahsın şiirinde noktalama işaretleri yok bu yüzden vurgu ve tonlamaya önem verilmez düz yazı gibi okunur ötekisinde ise vurgu ve tonlamya önem verilir çünkü nerde durup nerde sesimizi yükseltçeğimizi biliriz

2.soru

duraklama yerleri noktaların olduğu cümleler

3.soru

duraklamalar anlamı etkiler

Sayfa 451)perili köşk hikayesinde diyalog bölümleri farklı ses tonları ile söylenir.

2)farklı ses tonlarıyla ses tonları ile söylendikleri zaman değişlikler olur

3)arkasındaki:

parlıyordu=küçük ünlü uyumuna uymaz. ünlü daralması vardır.

gösterdiğim= yumuşama vardır.söyleyişiyi kolaylaştırır

tavuğu=küçük ünlü uyumunu bozar. yumuşama vardır söyleyişiyi kolaylaştırır

gözüyle=ünlü düşmesi,takılaşma,”y” kaynaştırma harfidir

hissetmeyince=ünsüz türemesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır.

hükmetmezdi=ünlü düşmesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır

görünüyor=büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna uymaz !Sayfa 47

5. etkinlik

Bir solukta okumaya çalıştığımız metinde noktalama işaretleri yok.Bu yüzden duraklamadan,vurguya dikkat etmeden okuyoruz. Bu da metinden hiç birşey anlamamamıza sebep oluyor.

Diğer metinde ise noktalama işaretleri var. Noktalama işaretlerine,vurguya,tonlamaya dikkat ettiğimiz için metin rahatlıkla anlaşılabiliyor.

6.etkinlik

noktalama işaretlerine ve anlama dikkat ederim

7. etkinlik

1. zorlaştırıyor

2. eder özellikle tutukluk kusuruna sahip olan kişilerde

3. evet çünkü okuması güçlü olmayan bir kişi ikinci okumada bazı boğumlama kusurlarını düzeltebilir

4. duraklardaki nefesi göstermektedir4.soRuuu = O = yuvarlak-kalın-geniş

U =yuvarlak-kalın-dar

A =geniş-kalın-düz

Ö=yuvarlak-ince-geniş

E=düz-geniş-ince

I=kalın-dar-düz

İ=ince-dar-düzölçme değerlendirme

1.tonlama

durak

2.d/y

3.gi/yok/iz/tah/şak/dan/ba/du/şim/çık/lan/çü/miş/bak/bak/bek/daş/tensayfa 51:2. ETKİNLİK :AİLE : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz

MİLLET:Türkçe kelimelerde iki ünsüz yan yana bulunmaz

AD : -

SAAT : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz

TREN :türkçe kelimelerin başında iki ünsüz yan yana bulunmaz

PLAN : '' '' '' ''

VİRAJ :türkçe kelimeler ''J'' harfi ile bitmez

JETON : türkçe kelimeler ''j'' harfi ile başlamaz

KATİP : türkçe kelimeler de ince ''A'' harfi yoktur

KAĞIT : türkçe kelimelerde ince ''A'' yoktur

3. ETKİNLİK :ÜNLÜ (HECE DÜŞMESİ) : İLERLE-

ÜNLÜ TÜREMESİ : azıcık

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI : kaşığı

ÜNSÜZ TÜRMESİ : hakkı

ÜNLÜ DARALMASI : anlıyor

ÜNSÜZ DÜŞMESİ : yüksel-

ÜNSÜZ BENZEŞMESİ: sınıfça52. 3 .sorunun dewamıı

düzlük yuvarlak uyumu K.Ü.U.=okuyor,-ken[bilmiyorumm],onunki,-leyin[bilmiyorum bunuda],morumtrak,orhangil54 ve 55

1-

b,c,d,g,ğ ünsüz yumuşaması

p,ç,t,k " benzeşmesi

hece düşmesi " düşmesi

ünlü türemesi " türemesi

2-D,D,D,D,D

3B 4C 5C 6A

SAYFA 58:

5.ETKİNLİK:

yanlış yazılmış kelimeler-kelimelerin doğru yazımı-yazılış sebebi

- tv’de: TV de: tv büyük yazılır.

- baştanbaşa: baştan başa: ikilemeler ayrık yazılır.

- evde ki hesap: evdeki hesap: ek olan -ki bitişik yazılır.

- deniz altı(araç): denizaltı: birleşik yazılır.

- yaptıki: yaptı ki: bağlaç olan -ki ayrı yazılır.

- geldi: Geldi: cümledir. cümleler büyük harfle başlar.

- Ahmet bey: Ahmet Bey: özel isimlerden sonra gelen ünvanlar büyük harfle başlar.

- hiçmihiç: hiç mi hiç: -mi ayrı yazılır.

- gelmiyen: gelmeyen

- bir takım(insanlar): birtakım

ôLÇME VE DEĞERLENDİRME:

1- 1. boşluk: birleşik

2. boşluk: birleşik

2-D, Y, Y

3-D

4-E

5-D

6-B

7-E

8-kelimelerin doğru yazılmış halleri: burnuna, Kazakça, terk etmek, redetmek, anlayacak, büyükçek, Karabük’e 23′te

9- bağlaç olan -ki, ek olan -ki, ilgi eki olan -ki

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
17 Eylül 2012
Okunma
bosluk

içerik