Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Tema vakfının görevleri amaçları Kurucusu


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Kurucu Üyeler

A – Gerçek Kişi Kurucu Üyeler

 • SEMAHAT ARSEL
 • AHMET OĞUZ DAĞDELEN
 • S. MÜFİT ERBİLGİN
 • NUMAT SABİT ESİN
 • E. YALIM EREZ
 • AHMET FİKRET EVYAP
 • NİHAT GÖKYİĞİT
 • SEVGİ GÖNÜL
 • E. KAĞAN GÜRSEL
 • MEHMET OSMAN KAVALA
 • SUNA KIRAÇ
 • ASIM KOCABIYIK
 • RAHMİ M. KOÇ
 • VEHBİ KOÇ (Merhum)
 • ALİ KOÇMAN (Merhum)
 • HALİS KOMİLİ
 • H. AYDUK ESAT KORAY
 • ENVER ÖREN
 • AHMET ÖZKÖSEOĞLU
 • SAKIP SABANCI (Merhum)
 • AHMET SALAHOR
 • ŞARIK TARA
 • SABRİ ÜLKER
 • M. SELAHATTİN ÜZEL (Merhum)
 • ORHAN YAVUZ
 • RONA YIRCALI
B – Hükmi Şahış Kurucu Üyeler
 • AKFİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
 • AKIN TEKSTİL A.Ş.
 • AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
 • ALTINYILDIZ HOLDİNG A.Ş.
 • ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.
 • HAS OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.
 • HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
 • KALEBODUR SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
 • KARACA HOLDİNG A.Ş.
 • MİLLİYET GAZETECİLİK A.Ş.
 • ORTA ANADOLU TİC. VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
 • SABAH YAYINCILIK A.Ş.
 • SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
 • TATKO OTOMOBİL, LASTİK VE MAKİNE TİCARETİ T.A.Ş.
 • TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
 • TÜRKPETROL VE MADENİ YAĞLAR T.A.Ş.

TEMA Vakfı’nın Amaçları e Hedefleri


TEMA Vakfının Amaçları

 • Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek
 • Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği ile hükümetleri erozyonla mücadelede, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretme ve uygulamaya teşvik etmek
 • Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek
 • Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek
 • Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek
 • Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye’nin geleceğini güvenceye almak
 • Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye’den başlatmak
 • Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak
 • Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesi
TEMA Vakfının Hedefleri

TEMA’nın hedefi öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırma çabasındadır. Bu nedenle erozyon sorununa karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalıştırmaktadır.

TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi konusunda, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, teşkilat ve mali imkanlarla mümkündür.

TEMA Vakfı, toprak erozyonu nedeniyle hızla yok olan tarım alanlarının ve meraların verimliliğinin arttırıldığı koşulda, kırdan kente göçün önlenebileceğine inanmaktadır.

TEMA Vakfı’nın Vizyon ve Misyonu

 

Vizyon (TEMA’nın Geleceğe Bakışı)
Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle doğal varlıkların korunmasında; ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan topraktan gelen toplumsal barışı sağlayan, bilinçli, halkla bütünleşen, öncü bir STK olmaktır.

 

Misyon (TEMA’nın Varoluş Nedenimiz)

Kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yoksulluğu gidererek topraktan gelen toplumsal barışı sağlamak için;

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

 • Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek;
 • Doğal varlıkların tahribine yönelik, ulusal ve uluslararası her türlü idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlaraçözüm üretmek,
 • Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek;
 • Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların, hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak, bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak.
TEMA’nın Temel Değerleri
 • Güvenirlilik ve Saygınlık
 • Şeffaflık
 • Gönüllülük
 • Yaratıcı Katılımcılık
 • Siyasi Tarafsızlık
 • Herkesi Kucaklama
 • Bilimsellik
TEMA İç Yapısı

TEMA Vakfı, 13 bölüm halinde örgütlenmiştir. Genel Müdürlük, Eğitim, Projeler, Teşkilatlanma, Mali İşler, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları, İktisadi İşletme, Bilgi İşlem, Belge-Bilgi Merkezi, Kaynak Geliştirme ve Halkla İlişkiler, İdari İşler ve Satın Alma bölümlerinden oluşmaktadır. Mali Danışman ile Hukuk Danışmanı da Vakıf bünyesinde hizmet vermektedir.

Nasıl TEMA Gönüllüsü Olunur?

“Toprağıma Sahip Çıkmak, TEMA Vakfı’nı desteklemek istiyorum” diyor ve ; “Ne yapabilirim?” diye soruyorsanız:

 • Gönüllü olarak TEMA HAREKETİNİN bireyi olabilirsiniz:
 • Erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal bilinci oluşturmak için düzenlenecek faaliyetlere destek verebilir, çevrenizin vermesini sağlayabilirsiniz.
“Nasıl Yapabilirim?” diyorsanız:
 • Vakıf merkezi ile veya bulunduğunuz bölgedeki TEMA Temsilciliği ile bağlantı kurarak, bilgi alabilir ve bölgenizde yürütülen etkinliklere katılabilirsiniz.
 • Tanık olduğunuz erozyon, ormansızlaştırma, yanlış tarımsal uygulamalar gibi sorunları vakfımıza bildirerek, gerekli araştırmaların ve gerekli müdahalenin yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • TEMA Gönüllü Erozyon Eğitmeni olabilir; çevrenizde, kurum ve kuruluşlarınızda, erozyon sorunu ve TEMA Vakfı’nın çalışmalarını anlatabilirsiniz.
 • TEMA Vakfı’nın çıkarmış olduğu yayınları izleyerek ve okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • Çevrenizde, kurum ve kuruluşlarınızda, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesiyle ilgili kol, kulüp vb. kurma ve yürütme çalışmalarına katılabilirsiniz
 • Boş zamanlarınızda Vakıf merkezine veya Temsilciliklerimize gelerek; büro içi çalışmalarına ve Gönüllü çalışmalara yardımcı olabilirsiniz.Temsilcilerimizin irtibat bilgilerine web sitemizden ulaşabilirsiniz.
 • İnternet üzerinden online Gönüllülük Formunu doldurak bize katılabilirsiniz.
 • Banka havalesi yoluyla da gönüllümüz olabilirsiniz. Gönüllülük formunu ve banka dekontunu vakfımıza gönderdiğiniz tarihten itibaren en kısa sürede gönüllülük kartınız adresinize postalanacaktır.Tıklayınız…
TEMA Vakfı’nın Hukuksal Çalışmaları

TEMA Vakfı’nın hukuksal çalışmaları, “Mevzuat Çalışmaları” ve “Davalar” olarak iki ana başlıkta değerlendirilebilir. Eylül 1992 yılında kurulan TEMA Vakfı’nın hukuksal alandaki ilk ve en büyük başarısı 38 yılda çıkartılamayan dört kez kadük olan “Mera Yasası” nın TBMM’de 1998 yılının Şubat ayında “oybirliği” ile kabul edilmesi olmuştur. Nisan 1998 yılında da Ankara’da geniş katılımlı bir toplantıda, mera, toprak ve su ve orman için mevzuat komisyonları oluşturulmuş ve bu komisyonlara ilgili bürokratlar, öğretim üyeleri ve hukukçular katılmışlardır. Bunlardan mera komisyonu “Mera Yönetmeliği”ni hazırlamış ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Toprak-su Komisyonu “Toprak Yasaları”nı hazırlamıştır. Bu taslakların yasalaşması için gayretler devam etmekte olup, orman komisyonu da çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca su ile ilgili olarak da, “Çerçeve Su Yasası” ve “Havza Yönetimi” konularında çalışmalar sürdürülmektedir.

TEMA Vakfı’nın ilk davası 1997 yılının Eylül ayında ve gönüllü destekle açılmıştır. Bilahare Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla “Hukuk Danışmanlığı” 01 Ocak 1998 yılında faaliyete başlamıştır. Prensip olarak ülke genelini ilgilendiren idari eylem ve işlemler için dava açılmakta, bölgesel sorunlarda ise açılan davalara müdahil olunarak destek olunmaktadır. Ülkenin orman ve toprak varlığını ilgilendiren idari işlemlere (yönetmelikler) karşı açılan davalar, dokuz adet turizm merkezi iptali için açılan davalar ile, yüzer gezer santraller için toplam dört dava ve doğal sit alanlarına her tür enerji santrali yapımına izin veren idari eylemler için açılan davalar bunların kamuoyunda en ilgi çekici olanlarıdır. Davalar hakkında ayrıntılı bilgi TEMA İnternet Sitesi ile TEMA Vakfı’nın Açtığı Davalarda Son Gelişmeler ekinde mevcuttur. Açılan davalarda en çok kamu yararı değerlendirilmesi ve karşılaştırılması sonucu ÜSTÜN KAMU YARARI gerekçe olarak gösterilmiş ve ilk defa Danıştay 6ncı Dairesinin karar gerekçesi ÜSTÜN KAMU YARARI’na dayanmıştır. Bu da hem ülke, hem İdari Yargılama ve hem de TEMA Vakfı adına çok önemli bir başarıdır.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tema vakfının görevleri amaçları Kurucusu ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
27 Nisan 2010 Saat : 4:46

Tema vakfının görevleri amaçları Kurucusu Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik