Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Türkiye’nin İklim Özellikleri ve Bitki Örtüsü


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

KARADENİZ İKLİMİ

 • Karadeniz iklimi, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde görülür.
 • En belirgin özelliği her mevsimin yağışlı geçmesidir.
 • Bölgenin en yağışlı mevsimi sonbahardır.
 • Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesidir.
 • Karadeniz Bölgesi, yıllık sıcaklık farkının en az yaşandığı bölgedir. Yaz ayları bile yağışlı geçer.
 • Doğu Karadeniz Bölümü’nden sonra en fazla yağış alan bölüm Batı Karadeniz Bölümü’dür. Burada da yüksek dağlar bulunur.
 • Orta Karadeniz Bölümü’nde dağlar yüksek olmadığı için yıllık yağış miktarı diğer bölümlerden daha azdır.
 • Karadeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyılarda ılıman iklim görülürken, iç kesimlerde daha az yağışlı ve daha soğuk kara iklimi görülür.

AKDENİZ İKLİMİ

 • Akdeniz ikliminin Türkiye’de geniş bir etki alanı vardır.
 • Akdeniz ikliminin en belirgin özellikleri Akdeniz Bölgesi’nde görülür. Akdeniz ikliminin biraz değişmiş biçimleri Ege ve Güney Marmara’da da görülür.
 • Güneydeki Akdeniz kıyılarından kuzeye doğru gidildikçe hafif bir değişim gözlenir. Kuzeye çıktıkça sıcaklık birkaç derece azalır.
 • Yaz aylarında Türkiye’nin en sıcak bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.
 • Ege Bölgesi, sıcaklık açısından, Akdeniz Bölgesi’nden sonra gelir.
 • Adeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya paralel olduğu için ılıman Akdeniz iklimi iç kesimlere kadar girmez. Toroslar’ın hemen ardında sert kara iklimi yaşanır.

KARA İKLİMİ (KARASAL İKLİM)

 • Kara iklimi, deniz etkisinden uzak, iç bölgelerde görülür.
 • Kara ikliminin en belirgin özelliği yazların sıcak ve kurak; kışların ise soğuk ve kar yağışlı geçmesidir.
 • Türkiye’nin büyük bir bölümünde kara iklimi yaşanır.
 • Bunlar: Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Batı Anadolu ve Ergene Bölümü’dür.
 • Kıyı bölgelerinin iç kesimlerinde de kara iklimi görülür.
 • Kara iklimi Türkiye’nin büyük bir bölümünde yaşanmasına karşın coğrafi koşullar nedeniyle bölgeler arasında bazı farklılıklar da gözlenir.
 • Türkiye’nin en soğuk köşesi Erzurum-Kars çevresidir.
 • Türkiye’nin en kurak köşesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.
Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

ORMANLAR

 • Ülkemiz topraklarının yaklaşık dörtte biri ormanlarla kaplıdır.
 • Karadeniz Ormanları, Karadeniz kıyıları ile Marmara Bölgesi’nin Yıldız Bölümü’nde bulunur.
 • Karadeniz Ormanları ağaç türleri açısından zengindir. Ülkemizdeki toplam bitki türünün yarısı Doğu Karadeniz Bölümü’ndedir.
 • Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde nem isteyen kestane, gürgen, kayın ve ıhlamur gibi ağaçlar yoğunluktadır.
 • Ege Bölgesi’nde çam ve meşe gibi kurakçıl ormanlar yaygındır.
 • Akdeniz Bölgesi’nde Toroslar ve Nur Dağları üzerinde ormanlar bulunur. Burada, kızılçam, meşe, sedir ve köknar yaygındır.
 • Doğu ve İç Anadolu Bölgeleri daha kuraktır ve ormanlar seyrektir. Bu bölgelerde ormanlar dağların yüksek kesimlerinde bulunur.

MAKİLER

 • Makiler Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaygındır.
 • Kuraklığa dayanıklı bodur ağaçlardan oluşur. Her zaman yeşildir.
 • Maki topluluklarını oluşturan bitkiler şunlardır: zeytin, mersin, keçiboynuzu, sandal, kocayemiş, defne, sakız ve zakkum.
 • Türkiye’de makiler Marmara Denizi kıyılarından başlayıp Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanır.
 • Ege Bölgesi’nde makiler akarsu vadileri boyunca iç kesimlere kadar sokulur.
 • Makilerin azaldığı yerlerde bir metreyi geçmeyen dikenli çalılardan oluşan bitki toplulukları bulunur.
 • Garig adı verilen bu çalılara her yerde rastlanabilir.
 • Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip edildiği yerlerde yalancı makiler oluşur.

BOZKIRLAR

 • Bozkır, yağışların az olduğu yerlerde yetişen ot topluluğudur.
 • Bozkır, ilkbahar yağmurları ile yeşerir; ancak yaz güneşi ile hemen sararır.
 • Bozkırda genellikle ağaç bulunmaz.
 • Bozkırlar İç Anadolu Bölgesi’nde, Tuz Gölü, Konya Ovası ile Ankara ve Kayseri çevresinde yaygındır.
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ile Mardin arasındaki geniş düzlükler de bozkırla kaplıdır.
 • Bozkır, genellikle tarıma çok elverişli değildir; bu alanlarda daha çok hayvan besiciliği yapılır.
 • Bozkırı oluşturan türler şunlardır: geven, gelincik, çoban yastığı, yavşan otu ve çayır gülüdür.
 • Bozkırlar, ormanların kesildiği alanlarda da büyür.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Türkiye’nin İklim Özellikleri ve Bitki Örtüsü ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
24 Ocak 2010 Saat : 11:57

Türkiye’nin İklim Özellikleri ve Bitki Örtüsü Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik