Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Ultrason nedir – Ultrason’un özellikleri ve kullanım alanları


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Ultrason insan kulağının işitmeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarına verilen addır. öteses' ultrases de bu kavram için önerilen adlardandır.

Ses' cisimlerin titreşimi sonucunda meydana gelir. X – ray ışınlarının tersine ses elektromanyetik değildir. Ultrases Akustik bir dalgadır. (Başka bir deyişle gaz' Sıvı veya katı ortamdaki Mekanik bir dalgadır). Sesin iletilebilmesi için bir ortam (Madde) gereklidir. Sesin yayılımı bir yerden bir yerden başka bir yere enerji taşınımı şeklindedir. Ses dalgalarının yayılma hızı' ortamın yoğunluğuna bağlıdır.


Ses dalgaları 3'e ayrılır.
Infrasound (sesötesi) frekansı 20 hertz veya altındaki sestir.
İşitilebilir ses frekansı 20-20 000 hertz arasında olan işitilebilir sestir.
Ultrases 20 000 hertz üzerinde (2 – 15 MHz) frekansa sahip işitilemeyen sestir.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Ultrason Fiziği
Dalga boyu ve hız

Ultrasonik frekanslarda belli bir ortamdaki ses hızı sabit olduğu için Hız = Frekans x Dalga boyu denklemine göre frekans artınca sesin dalga boyu kısalmaktadır. Aradaki ilişki ters orantılı olduğu için yumuşak dokuda ses frekansı 1'5 Mhzden 3 Mhz çıkınca dalga boyu da 1mm den 0'5mm ye düşer. Ses şiddeti Watt / cm2 birimi ile ölçülür. Pratikte ses şiddeti Bel ( ile ölçülür.1B = 10 dB Madde Yoğunluk Ses Hızı (m/s)Hava 0.001 330Kemik 1.85 3360Kas 1.06 1570Yağ 0.93 1480Kan 1.0 1560 utrasonografi yankı temeline dayanması nedeniyle röntgen' tomografi ve manyetik rezonanstan farklıdır. Ultrasound farklı akustik yoğunluklu yumuşak doku yapıları arasındaki ara yüzeyleri ayır edebilir. Yansıyan ekoların yoğunluğu akustik ara yüzeye ve ses demetinin çarptığı açıya bağlıdır. Ses demetinin geliş açısı dik açıya ne kadar yakın ise o kadar az ses yansıması olur.

Dik açıdan üç dereceden fazla sapma olması durumunda transduser yansıyan sesi yakalayamamaktadır
Ultrason abdominal organlardan ve yumuşak dokulardan iyi bir şekilde geçerken' akciğerler ve gastrointestinal sistem gibi Hava içeren organlarda da nakledilemezler. Kemikler de ultrasonu geçirmediklerinden' kemikler etrafında çevrelenen organlar ultrasound ile incelenemez. Ultarsound dalgasının yoğunluğu absorbsiyon' refleksiyon ve dağılmayla azalır.

Doku absorbsiyonu ultrasound dalgasının frekansının artmasıyla artar. Ultrason demeti belli akustik özellikli bir dokudan farklı akustik özellikli bir dokuya geçtiği zaman ses demetinin bir bölümü yansır. Refleksiyon açısı genellikle gelme açısına eşittir. Yansıma ses demetinin dalga boyundan daha büyük ve düz bir düzey gerektirir. Örneğin diyafragma' damar duvarları ve birçok organların sınırları bu özellikteki yüzeylerdir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ultrason nedir – Ultrason’un özellikleri ve kullanım alanları ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
22 Mart 2012 Saat : 9:49

Ultrason nedir – Ultrason’un özellikleri ve kullanım alanları Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik