Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

YGS ve LYS Matematik Konuları


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Ygs Matematik Konuları

1 SAYILAR
1.a Sayı Kümeleri – Asal Sayılar – Pozitif Bölenler, Tek – Çift Sayılar, Ardışık Sayılar
1.b Çözümleme – Taban Aritmetiği
1.c Doğal ve Tam Sayılarda Dört İşlem – Bölünebilme Kuralları – Bölme Özdeşliği
1.ç OBEB – OKEK

1.d Rasyonel Sayılar
1.e Ondalık Sayılar
1.f Mutlak Değer – Mutlak Değerli Denklemler
1.g Gerçel Sayılar – Faktöriyel
1.ğ Sayılar Karma 1
1.h Sayılar Karma 2
1.ı Sayılar Karma 3
1.i Sayılar Karma 4
1.j Sayılar Karma 5

2 ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR
2.a Üslü Sayılar
2.b Köklü Sayılar
2.c Üslü ve Köklü Sayılar Karma 1
2.d Üslü ve Köklü Sayılar Karma 2

3 ORAN VE ORANTI
3.a Orantı Problemleri
3.b Doğru ve Ters Orantı, Aritmetik – Geometrik ve Harmonik Ortalama
3.c Oran ve Orantı Karma

4 I. DERECEDEN DENKLEMLER VE PROBLEMLER
4.a Denklem Çözme
4.b Denklem Kurma
4.c Yaş Problemleri
4.ç Yüzde ve Faiz Problemleri
4.d Karışım Problemleri
4.e Ortak İş Yapma Problemleri
4.f Hareket Problemleri
4.g Grafik Problemleri
4.ğ Denklemler Karma 1
4.h Denklemler Karma 2
4.ı Denklemler Karma 3
4.i Denklemler Karma 4
4.j Denklemler Karma 5

5 MANTIK
5.a Önermeler
5.b Bileşik ve Açılı Önermeler

6 KÜMELER
6.a Küme – Alt Küme – Kümelerle İşlemler
6.b Küme Problemleri
6.c Küme Karma

7 BAĞINTI VE FONKSİYON
7.a Sıralı İkili – Kartezyen Çarpım – Bağıntı
7.b Fonksiyonlar – Fonksiyonlarda İşlemler
7.c Bileşke ve Ters Fonksiyon
7.d Fonksiyon Grafikleri
7.e Bağıntı – Fonksiyon Karma 1
7.f Fonksiyon Karma 2
7.g Fonksiyon Karma 3

8 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK
8.a İşlem
8.b Modüler Aritmetik
8.c İşlem – Modüler Aritmetik Karma

Lys Matematik Konuları

1 POLİNOMLAR – ÖZDEŞLİKLER
1.a Polinomlar
1.b Özdeşlikler – Çarpanlara Ayırma
1.c Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
1.d Polinomlar – Özdeşlikler Karma

2 İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL
2.a İkinci Dereceden Denklemler
2.b Kök – Katsayı Bağıntıları – Denklem Kurma
2.c Eşitsizlikler – Eşitsizlik Sistemleri
2.d Parabol
2.e İkinci Dereceden Denklemler – Eşitsizlikler – Parabol Karma

3 PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – BİNOM VE OLASILIK
3.a Permütasyon
3.b Kombinasyon ve Binom
3.c Olasılık
3.d Permütasyon – Kombinasyon – Binom – Olasılık Karma

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

4 TRİGONOMETRİ
4.a Trigonometri – 1
4.b Trigonometri – 2
4.c Trigonometri – 3
4.d Trigonometri – 4
4.e Trigonometri – 5
4.f Trigonometri – 6
4.g Trigonometri – 7
4.h Trigonometri – 8

5 KARMAŞIK SAYILAR
5.a Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
5.b Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi

6 LOGARİTMA
6.a Logaritmanın Özellikleri
6.b Üslü ve Logaritmik Denklemler
6.c Logaritmik Eşitsizlikler – Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği
6.d Logaritma Karma

7 TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ – DİZİLER
7.a Toplam ve Çarpım Sembolleri
7.b Dizi Kavramı – Artan ve Azalan Diziler
7.c Aritmetik Diziler
7.d Geometrik Diziler
7.e Toplam ve Çarpım Sembolleri – Diziler Karma

8 MATRİS VE DETERMİNANT
8.a Matris ve Determinant
8.b Matris ve Determinant

9 FONKSİYONLAR
9.a Fonksiyonlarda İşlemler – Parçalı Fonksiyon
9.b Mutlak Değerli Fonksiyonlar
9.c Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği
9.d Fonksiyonlar Karma

10 FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK
10.a Limit Kavramı – Soldan ve Sağdan Limit
10.b Limitte Belirsizlik Durumları
10.c Limitte Belirsizlik Durumları – Süreklilik
10.d Fonksiyonlarda Limit Karma

11 TÜREV
11.a Türev Kavramı – Sol ve Sağ Türev – Türev Alma Kuralları
11.b Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
11.c Trigonometrik – Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
11.d Kapalı Fonksiyonların – Parametrik Fonksiyonların Türevleri – Türevde Zincir Kuralı – Ters Fonsiyon Türevleri
11.e Türevin Geometrik Anlamı
11.f Artan ve Azalan Fonksiyonlar – Ekstremum Noktaları – İkinci Türevin Geometrik Anlamı – Ortalama Değer Teoremleri
11.g Türevin Limite Uygulanması (L’hospital kuralı)
11.h Polinom Fonksiyonların Grafiği
11.ı Asimptot Kavramı
11.i Türev Karma 1
11.j Türev Karma 2
11.k Türev Karma 3
11.l Türev Karma 4
11.m Türev Karma 5

12 İNTEGRAL
12.a Belirsiz İntegral – İntegral Alma Kuralları
12.b Belirsiz İntegral – İntegral Alma Kuralları
12.c Basit Kesirlere Ayırma – Kısmi İntegral – Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
12.d Belirli İntegral
12.e İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
12.f Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı – Dönel Cisimlerin Hacimleri
12.g İntegral Karma 1
12.h İntegral Karma 2
12.ı İntegral Karma 3
12.i İntegral Karma 4

Kaynak: ygs.varolmak.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

YGS ve LYS Matematik Konuları ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
13 Ekim 2009 Saat : 3:33

YGS ve LYS Matematik Konuları Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik